Pozor: Projekty sa na StartLabe zoraďujú podľa posledného prijatého daru. Ten váš je momentálne na úplnom konci. Nebojte sa, v poradí sa posunie hneď, ako získate svoj prvý dar.

O projekte

O projekte

Žiačka 9. ročníka dochádzajúca do školy v Zemianskej Olči predostrela svojim spolužiakom návrh zútulniť čakáreň na železničnej stanici. Podarilo sa nám zrealizovať niektoré práce,ale máme ďalšie nápady, na realizáciu ktorých už neostali financie. Plánujeme namaľovať veľkú mapu obce na drevo, zabezpečiť odtok dažďovej vody do zbernej nádoby,vysadiť ďalšie kvety, čakáreň vybaviť kamerami, spoločenskými hrami a tabuľami na písanie. Pri dostatku financií by sme chceli zastrešiť stojan na bicykle.

V roku 2017 sme sa zapojili do projektu Roots and Shoots a v spolupráci s Green Foundation, Slovenskou agentúrou životného prostredia, ŽSR, starostami obcí a s miestnymi podnikateľmi sme vytvorili príjemné prostredie v čakárni aj v staničnej záhradke. Sme tím starších žiakov ZŠ, okrem prác na projekte pripravujeme aj darčeky pre sponzorov, ktoré sami vyrábame. Stretávame sa na krúžku Staničkári.

StartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Poďakovania pre darcov

Poďakovania pre darcovStartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Podporovatelia25

Podporovatelia

O autoroch

O autoroch

Dagmar Janišová

Dagmar Janišová

pedagóg ZŠ Zemianska Olča

Simona Kuciaková

Simona Kuciaková

Meno a priezvisko Dagmar Janišová
Telefónne číslo 0905 269 250

Kontaktujte autoraPoďakovania pre darcov (perks)

  • Zobraziť ostatné

Platba (payment)5 € 5 000 €

StartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Kontakt