Pozor: Projekty sa na StartLabe zoraďujú podľa posledného prijatého daru. Ten váš je momentálne na úplnom konci. Nebojte sa, v poradí sa posunie hneď, ako získate svoj prvý dar.

O projekte

O projekte

Sevas!

Voláme sa Východné pobrežie a už takmer dekádu sa staráme do verejných priestorov, verejného života a aktívneho občianstva na území, ktoré máme vymedzené vo svojom mene.

Po rokoch mapovania mestských atribútov Košíc, zhrnutých v knihách KSC - Na Ural nikdy nebolo bližšie, KSC Kód/Code a Atlas sôch sme sa vydali za hranice mesta.

Gemer je nádherná a autentická krajina, kde sa stretáva stredné Slovensko s Východným pobrežím. Jej časťou sú aj tri doliny rozbiehajúce sa z Plešivca. Vyhĺbené sú riekami Slaná, Štítnik a Muráň a na ich dnách ležia železničné trate postavené ešte v časoch monarchie, aby sa horniny vyťažené z miestnych baní a drevo vyťažené z miestnych lesov dostali k svojim dobovým zákazníkom. Osobné vlaky po týchto koľajniciach nejazdia už takmer pätnásť rokov.

Kniha s názvom Grafikon 165 166 167 - Gemer je vesmír mapuje technické dedičstvo železníc a priemyslu na tratiach, ktoré sú označené týmito číslami. Trate sa pôvodne rozbiehali z Plešivca do Muráňa (165), Slavošoviec (166) a Dobšinej (167). Posledná trať bola neskôr skrátená medzi Rožňavu a Dobšinú. Knihu tvorí rozsiahly fotografický materiál aj rozhovory s miestnymi obyvateľmi a jej rytmus určujú zastávky a stanice na jednotlivých tratiach a priemyselné objetky, ktorých potreby tieto trate zrodili. Ide najmä o staršie a výrazné podniky a továrne ako závody a Etelka Huta v Nižnej Slanej, Karlova Huta vo Vlachove, továreň na spracovávanie azbestu v Dobšinej, závod Slovenských magnezitových závodov v Kunovej Teplici, papierne v Slavošovciach, magnezitové závody v Jelšave a Slovmag v Lubeníku. Ďalšími technickými stavbami, ktoré sú súčasťou publikácie sú vodné diela Palcmanská Maša (alebo aj sústava vodnej nádrže Dobšiná), nádrž v Revúckej Lehote, železničný tunel v Slavošovciach, či viadukt v obci Magnezitovce.

Kniha príde z tlačiarne v pevnej väzbe, v tvrdých doskách, s reliéfnou razbou a takmer 200 stranami. Po krokoch vás zoznámime nielen s jej formálnou stránkou, ale aj obsahom. Nezabudnite pravidelne sledovať novinky! Pozrite si oddychovú kapitolu Gemerské spojky medzi traťami 165 a 166.

Radi by sme knihu dostali k čo najrozmanitejšiemu publiku nielen na Východnom pobreží, ale aj na Slovensku a ďalej. Veríme, že prirodzená zvedavosť a záujem o neprebádané tajomstvá inšpiruje ľudí, aby nezostali len pri čítaní knihy o Gemeri, ale aby si našli čas a fyzicky navštívili a objavili skrytý vesmír schovaný vo vlastnej krajine.

V prípade úspešnej kampane chceme adekvátnu časť nákladu doručiť do obecných a školských knižníc miest a dedín Gemerských dolín, aby sa tamojší obyvatelia mohli pozrieť na svoju krajinu novým, pozitívnym pohľadom. Gemer je dlhodoobo spájaný s chudobou a frustráciou, radi by sme dodali tejto magickej zemi aspoň kúsok sebavedomia.

Ďakujeme za vašu priazeň a podporu!

StartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Poďakovania pre darcov

Poďakovania pre darcovStartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Podporovatelia206

Podporovatelia

O autoroch

O autoroch

Východné Pobrežie

Východné Pobrežie

Východné pobrežie je keď tu (ukazujúc na hlavu) tušíte, že máte ísť ďalej a hľadať niečo lepšie, ale tu (ukazujúc na hruď) cítite, že toto je váš domov.

Východné pobrežie je sen. O krajine, v ktorej sa bude dať žiť bez toho, aby jej obyvatelia museli denne ohýbať absurdnú realitu, len aby sa cítili trocha nažive.

Východné pobrežie je tu, aby zo sídla na pomedzí Európy a Ázie vytvorilo miesto, z ktorého ľudia nebudú musieť odchádzať, budú sa do neho chcieť vracať a pri voľbe, kde by mali stráviť najlepšie roky svojho života, si spomedzi adries Melbourne, Helsinki alebo New York zvolia kód KSC.

Nie zajtra, nie o mesiac, nie o rok, jedného dňa.

Názov organizácie Východné pobrežie
Miesto realizácie projektu Košice
Web vychodnepobrezie.org

Kontaktujte autoraPoďakovania pre darcov (perks)

  • Zobraziť ostatné

Platba (payment)5 € 5 000 €

StartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Kontakt