Pozor: Projekty sa na StartLabe zoraďujú podľa posledného prijatého daru. Ten váš je momentálne na úplnom konci. Nebojte sa, v poradí sa posunie hneď, ako získate svoj prvý dar.

O projekte

O projekte

Klubovňa FPVaMV

Projekt, pre ktorý sa obraciame na Vás je ďalším slovenským unikátom a po úspešnom uskutočnení by mohol zvýšiť popularitu nielen našej domovskej fakulty, ale taktiež môže inspirovať k celoslovenskému rozvoju študentských aktivít.

Priestory pred zariadením

Nevyužité priestory v suteréne fakulty chceme premeniť na klubovňu pre študentov, ktorá bude podporovať ich rozvoj. Chceme s Vašou podporou zakúpiť nábytok, sedacie vaky, kreslá a ozvučenie, pomocou ktorých premeníme priestory na inkubátor skvelých nápadov. Okrem iného chceme tieto prestory využiť aj na organizáciu neformálnych debát, brainstormingu a v neposlednom rade v nich plánujeme pravidelne usporadúvať "filmové večery". Našou ambíciou je tiež zvýšiť atraktivitu fakulty pre budúcich uchádzačov.

Plán budúcej klubovne

Niečo o nás

Naše občianske združenie Sigma Phi Kappa sa zameriava na podporu študentského života na pôde Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (FPVaMV). Predtým ako bolo oficiálne založené, fungovalo v neformálnej podobe už od roku 2006. Pomocou teda viac ako jedenásťročnej tradície sa jeho aktívni členovia či už študenti alebo absolventi snažia pracovať na obohatení študentského života na pôde fakulty ale aj celej univerzity prostredníctvom rôznych spoločenských aktivít.

Občianske združenie vzniklo ako reakcia na potrebu študentského spolku, ktorého základným cieľom je socializácia študentov pomocou ich spoločných aktivít a spolupráce medzi nimi. Združenie pozostáva prevažne zo študentov, ktorí popri školských povinnostiach venujú svoj čas uskutočneniu projektov či už pre študentov, ale aj pre širokú verejnosť. Našimi ideami sú rovnosť a spolupatričnosť členov ako aj všetkých študentov a absolventov vysokých škôl a myšlienka silnej študentskej, absolventskej identity a značky, ktorá je prítomná vo všetkých sférach každodenného života. Menovite ide najmä o štúdium, vzdelávanie, prácu, šport, socializáciu, kultúrny a spoločenský život či zmysluplné trávenie voľného času. Práca a činnosti spolku sa nesú najmä v znamení študenti pre študentov!

Každoročne organizujeme pre Banskú Bystricu a svoju „alma mater" výnimočný a unikátny Fakultný deň FPV a MV, počas ktorého sa môžu študenti, ich profesori, ale aj verejnosť zabaviť a stráviť spolu čas počas jedného dňa plného súťaží a networkingových platforiem. Fakultný deň je zároveň vyvrcholením fakultnej futbalovej súťaže FPV a MV. Okrem najväčšej a jednorazovej výročnej akcie usporadúva Sigma Phi Kappa na pôde fakulty počas roka grilovačky, kvízy, spoločenské diskusie a v budúcnosti plánuje prispieť svojou troškou aj k znovuobnoveniu tradície filmových klubov a spoluorganizácie lyžiarskych a turistických kurzov.

Chceli by sme Vás požiadať o podporu nášho unikátneho projektu, ktorý môže naštartovať moderný prístup k štúdiu v Banskej Bystrici a stať sa aj inšpiráciou pre iné vysoké školy a univerzity. Idete do toho s nami ?"

Ďakujeme za Vašu podporu!

StartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Poďakovania pre darcov

Poďakovania pre darcovStartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Podporovatelia66

Podporovatelia

O autoroch

O autoroch

Kristián  Foldes

Kristián Foldes

Počas svojich štúdií som ako dobrovoľník pracoval v niekoľkých mimovládnych organizáciách. Snažil som sa zapojiť do čo najväčšieho množstva projektov rôznej povahy. Pôsobil som okrem iného v Študentskej rade Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov ako podpredseda. Ďalej som sa venoval študentským projektom a zapojil som sa niekoľkokrát aj do organizácie medzinárodnej ľudskoprávnej konferencie Human Forum v Banskej Bystrici. Nové skúsenosti som sa snažil získať aj prostredníctvom stáží, pričom v dôsledku štúdia medzinárodných vzťahov a diplomacie a tieto stáže tykali po väčšine štátnej sféry. Skúsenosti som nadobudol v Kancelárii prezidenta Slovenskej republiky, v kancelárii poslanca Národnej rady SR a tiež na Ministerstve zahraničných vecí.

Už takmer štyri roky som členom študentského zoskupenia Sigma Phi Kappa, pričom v rámci toho som sa snažil prispieť k mnohým projektom organizácie. Dvakrát som sa spolupodieľal na organizácii a vedení nášho najúspešnejšieho podujatia, Fakultného dna. Momentálne sa okrem tohto projektu venujem jednému komunálnemu projektu v rámci Banskej Bystrice, ktorý by sme prostredníctvom nasej organizácie chceli tiež uskutočniť v krátkej dobe.

Názov organizácie Sigma Phi Kappa
Miesto realizácie projektu Banská Bystrica

Kontaktujte autoraPoďakovania pre darcov (perks)

  • Zobraziť ostatné

Platba (payment)5 € 5 000 €

StartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Kontakt