Obnova hlavného kríža na krížovej ceste

Obnova hlavného kríža na krížovej ceste

V roku viery 2013 bol dobrovoľníkmi z príspevkov občanov obce postavený drevený kríž nad dedinkou Červenica pri Sabinove. No vzhľadom na odstup času je potrebné zabezpečiť jeho obnovenie, ošetriť ho novou lazúrou, výmenou či opravou poškodených drevených častí a zároveň chceme zabezpečiť jeho osvetlenie.

Lokálny rozvoj
Občiansky aktivizmus
Obnova hlavného kríža na krížovej ceste
Získaná suma
125%

1 245 €

z cieľovej sumy
1 000 €

Kampaň bola

úspešná

O projekte

Od vzniku až po súčasnosť

Je to už 11 rokov, čo bol nad obcou Červenica pri Sabinove postavený drevený kríž s výškou 10 m a šírkou ramena 5 m. Jeho výška symbolizuje 10 Božích prikázaní a šírka ramena symbolizuje 5 cirkevných prikázaní. 

V roku viery skupina nadšencov z našej obce postavila kríž nad obcou, ktorý je možné spozorovať aj z veľkej diaľky vzhľadom na jeho rozmery. Pod krížom bola osadená kamenná ambona a kamenný poľný obetný stôl.

Od jeho vzniku viedla od miestneho kostola krížová cesta so 14 zastaveniami k samotnému krížu, ktorý je jej súčasťou.

V roku 2022 bola táto krížová cesta obnovená a to osadením nových krížov na daných zastaveniach prostredníctvom dobrovoľníkov, ktorí kríže individuálne zhotovili, čím vznikla jedinečná krížová cesta pozostávajúca z krížov, miesta Božieho hrobu a kaplnky skladania z kríža (piety), ktoré sú svojím vyhotovením rôznotvárne a to tvarom aj postavením.

Na trase predmetnej krížovej cesty boli za sponzorské príspevky osadené lavičky, slúžiace na oddych, relaxáciu a rozjímanie v prírodnom prostredí. Zároveň boli pri krížoch počas dňa Zeme vysadené stromčeky (lipa, hrab). 

15.09.2023 sa veriaci obce stretli na svätej omši, ktorá sa konala pri príležitosti 10. výročia osadenia hlavného kríža, kde si spoločne uctili sviatok Panny Márie Sedembolestnej, patrónky Slovenska.

Využitie vašich príspevkov?

Ako použijeme vašu podporu?

Naším cieľom je opraviť prípadne vymeniť poškodené časti na veľkom kríži, natrieť ho novou lazúrou a zrealizovať osvetlenie kríža LED svetlami.

Zároveň chceme v závislosti od množstva vyzbieraných peňazí osadiť na parkovisku pri Materskej škole, pri prvom zastavení krížovej cesty, informačnú tabuľu s cieľom zvýšiť povedomie medzi občanmi a návštevníkmi obce o vytvorenej "poľnej" krížovej ceste.

Spojme sa a spoločne naplňme tento cieľ.

Pomôcť nám môžete finančným príspevkom, zdieľaním tejto kampane, osobnou pomocou pri rekonštrukcii kríža.

"Zachráň Pane svoj ľud a žehnaj svojich dedičov."

motto kríža

REALIZÁCIA OBNOVY

Kedy, kým a začo bude projekt realizovaný?

Ak sa nám podarí vyzbierať prostredníctvom tejto kampane aspoň 1000,- €, začneme s obnovou kríža v druhom štvrťroku 2024, ktorú by sme chceli zavŕšiť jeho posviackou spojenou so sv. omšou dňa 14.9.2024 (sobotu) pri príležitosti sviatku Povýšenia svätého kríža.

Pre úplnosť uvádzame, že keď sa nám nepodarí naplniť cieľovú sumu, bude tento projekt neúspešný a všetky darované peniaze Vám budú naspäť vrátené.

Naopak, ak by sa v rámci tejto kampane vyzbieralo viac peňazí ako je stanovená cieľová suma, tak tie budú použité na ďalší rozvoj a údržbu tejto krásnej a jedinečnej krížovej cesty.

Dobrovoľníci z našej obce opäť spoja sily a spoločne naplnia hlavnú myšlienku tejto kampane. Niektorých z nich si môžete prezrieť v záložke "Autori".

Zároveň Vás prosíme o Vaše modlitby, keďže si uvedomujeme, že táto obnova nebude bez Božieho požehnania realizovateľná.  

"Kríž je znakom spásy, kríž ten drevený, Kristom nesený z lásky, krvou zmáčaný za nás."

 Ďakujeme za Vaše príspevky a modlitby.

O projekte

Odmenou mi bude dobrý pocit

Páči sa vám projekt, za vašu podporu nič nečakáte, chcete iba prispieť ľubovoľnou sumou. Ďakujeme

Obrázok obnoveného kríža s modlitbou
Obrázok obnoveného kríža s modlitbou

Minimálna výška príspevku

10

Odmenou za Vašu podporu bude obrázok obnoveného kríža s modlitbou, ktorý si môžete osobne prevziať po sv. omši pri kríži dňa 14.9.2024.

Doručenie: 14.09.2024

Drevený krížik - prívesok
Drevený krížik - prívesok

Minimálna výška príspevku

15

Odmenou za Vašu podporu bude drevený krížik - prívesok, vyrobený miestnym umeleckým majstrom Jánom Mojžišom, ktorý si môžete osobne prevziať po sv. omši pri kríži dňa 14.9.2024.

Doručenie: 14.09.2024

Desiatkový ruženec
Desiatkový ruženec

Minimálna výška príspevku

20

Odmenou za Vašu podporu bude desiatkový ruženec, ktorý si môžete osobne prevziať po sv. omši pri kríži dňa 14.9.2024.

Doručenie: 14.09.2024

Novinky

Prípravné práce

Update #3, 14.04.2024

Priatelia. Včera skončila naša kampaň na podporu obnovy kríža nad obcou. Vďaka Vám sa v kampani vyzbieralo 1245,-€. Náš cieľ, ktorý sme si na začiatku stanovili sa naplnil na 125 %.

Zároveň sa včera o 15.00h uskutočnila demontáž kríža a jeho prevoz do areálu Hasičskej zbrojnice. S poľutovaním však musíme skonštatovať, že rozsah škôd, ktoré sa na kríži ukázali je väčší ako sme predpokladali. Zub času za 11 rokov sa prejavil hlavne na spodnej časti kríža. Čaká nás teda veľa práce s jeho opravou. 

Ešte raz Vám ďakujeme za Vaše príspevky. Držme si prsty s jeho opravou.

Veríme, že 14.9.2024 pod ním budeme môcť opätovne sláviť svätú omšu.

Informačná tabuľa ku krížovej ceste

Update #2, 26.03.2024

Update #2, 26.03.2024

Od začiatku tejto kampane pilne pracujeme na tom, aby sa cieľ tohto projektu naplnil a to sme ešte len na začiatku.

Už teraz máme vytvorený grafický návrh informačnej tabule, ktorú chceme osadiť ku kostolu a zároveň k cintorínu, aby sme tým zvýšili povedomie u našich občanov, u ľudí, ktorí prechádzajú obcou, prípadne tu prídu na návštevu a upozornili tak na NAŠU krížovú cestu vybudovanú nad NAŠOU obcou v prírode s výhľadom na Tatry.

Ďakujeme za Vašu doterajšiu podporu.

Fotografie krížov sú zdieľané z Facebook stránky:

Červenica pri Sabinove - fanpage

Polovica cesty

Update #1, 19.03.2024

Drahí priatelia. SME ZA POLOVICOU!

Update #1, 19.03.2024
IDEME DO DRUHÉHO POLČASU PRIATELIA!
Na piaty deň od spustenia kampane sa nám podarilo dostať nad hranicu 500,-€, ktorá predstavuje polovicu z plánovaného rozpočtu. Veľmi Vám všetkým ďakujeme. No ako viete, tak ako aj futbalový zápas má dva polčasy, a preto aj teraz v našom druhom polčase musíme bojovať až do konca aby sme naplnili stanovený cieľ.

Veríme, že spoločne to zvládneme a projekt obnovenia hlavného kríža sa nám podarí naplniť. Tešíme sa, že Vás táto myšlienka oslovila.

Podporovatelia

👤 Jan Dermek

10 €

👤 Viera Brendzová

20 €

👤 Anonymný podporovateľ

5 €

👤 Dávid Lipovský

🎁 Desiatkový ruženec

20 €

+ 2 € ?

👤 Adéla Jártimová

20 €

+ 2 € ?

👤 Anonymný podporovateľ

70 €

👤 Anonymný podporovateľ

5 €

+ 1 € ?

👤 Anonymný podporovateľ

10 €

+ 1 € ?

👤 Manželia Talarovičoví

50 €

👤 Anonymný podporovateľ

50 €

+ 4 € ?

👤 Anonymný podporovateľ

50 €

+ 4 € ?

👤 Anonymný podporovateľ

5 €

+ 1 € ?

👤 Anonymný podporovateľ

20 €

+ 2 € ?

👤 Anonymný podporovateľ

10 €

👤 Radoslav Kijovský

50 €

👤 Anonymný podporovateľ

100 €

+ 5 € ?

👤 Anonymný podporovateľ

5 €

+ 1 € ?

👤 Lenka Perhačová

50 €

👤 Anonymný podporovateľ

50 €

👤 Anonymný podporovateľ

50 €

👤 Anonymný podporovateľ

50 €

👤 Anonymný podporovateľ

💬 Ďakujem. Mary

10 €

👤 Anonymný podporovateľ

💬 Pomodlite sa za mňa, prosím. Mary

10 €

👤 Anonymný podporovateľ

🎁 Desiatkový ruženec

50 €

👤 Anonymný podporovateľ

10 €

👤 Anonymný podporovateľ

20 €

👤 Anonymný podporovateľ

🎁 Obrázok obnoveného kríža s modlitbou

10 €

👤 Anonymný podporovateľ

🎁 Desiatkový ruženec

20 €

👤 Jaroslav Gernát

50 €

👤 Anonymný podporovateľ

20 €

+ 2 € ?

   1 2

Autori

Miesto realizácie projektu

Prešovský kraj

Ján Mojžiš

Ján Mojžiš

Autorom tohto projektu je občan obce Červenica pri Sabinove, ktorému záleží na obnove predmetnej krížovej cesty a zároveň sa popri zamestnaní venuje aj kreatívnej tvorbe viď web stránka. https://www.facebook.com/profile.php?id=100065137024821

Marek Fecko

Marek Fecko

Marek Fecko je občanom obce Červenica pri Sabinove. Jeho myšlienka vytvorenia krížovej cesty s veľkým hlavným krížom bola v roku 2013 zrealizovaná a teda pretavená do skutočnosti za pomoci jeho priateľov. Tento krát spolu s ďalšími priateľmi chcú obnovit tento hlavný kríž.

Kontaktovať autora

Máte otázku k projektu či odmenám? Napíšte priamo autorom kampane. Vaša správa z formulára im príde ako email.

Odmeny

Odmenou mi bude dobrý pocit

Páči sa vám projekt, za vašu podporu nič nečakáte, chcete iba prispieť ľubovoľnou sumou. Ďakujeme

Obrázok obnoveného kríža s modlitbou
Obrázok obnoveného kríža s modlitbou

Minimálna výška príspevku

10

Odmenou za Vašu podporu bude obrázok obnoveného kríža s modlitbou, ktorý si môžete osobne prevziať po sv. omši pri kríži dňa 14.9.2024.

Doručenie: 14.09.2024

Drevený krížik - prívesok
Drevený krížik - prívesok

Minimálna výška príspevku

15

Odmenou za Vašu podporu bude drevený krížik - prívesok, vyrobený miestnym umeleckým majstrom Jánom Mojžišom, ktorý si môžete osobne prevziať po sv. omši pri kríži dňa 14.9.2024.

Doručenie: 14.09.2024

Desiatkový ruženec
Desiatkový ruženec

Minimálna výška príspevku

20

Odmenou za Vašu podporu bude desiatkový ruženec, ktorý si môžete osobne prevziať po sv. omši pri kríži dňa 14.9.2024.

Doručenie: 14.09.2024