Pozor: Projekty sa na StartLabe zoraďujú podľa posledného prijatého daru. Ten váš je momentálne na úplnom konci. Nebojte sa, v poradí sa posunie hneď, ako získate svoj prvý dar.

O projekte

O projekte

Projekt vznikol z iniciatívy rodičov, ktorí sa rozhodli informácie na témy rodičov denne prezentované prostredníctvom médií riadne preverovať, postupne chceme riešiť tieto témy:

1. očkovanie verzus prirodzená imunita, 2. nemocničné pôrody verzus tradičné prirodzené pôrody, 3. správna výživa detí verzus školské stravovanie, 4. prirodzené učenie sa verzus súčasné možnosti vzdelávania

= prirodzený vývoj hormonálneho a imunitného systému aj z hľadiska z morálneho, psychologického a pod., témy vplyvov na zdravý vývoj dieťaťa.

Nesúhlasíme s prezentáciou iba jednej stránky vecí (iba tej dobrej, poprípade iba tej zlej) ale chceme si vypočuť obe strany, tiež názory rodičov, vedomosti rodičov, pochybnosti rodičov ako aj skúsenosti rodičov, ktorých na Slovensku úrady ignorujú - nesúhlasíme so stanoviskom "nevzdelaný rodič nič nevie" - práve preto sme sa rozhodli sami vyhľadať odborníkov, kompetentných ľudí, ktorí rozhodujú o našich právach a slobodách (mnohí z nich sú aj sami rodičmi) a pýtať sa otázky, ktoré nás zaujímajú.

Projekt sme už odštartovali nedávno na facebooku, kde sme zisťovali záujem rodičov k téme očkovanie, ktorá nás aktuálne zaujíma najviac aj v súvislosti s takmer denne prezentovanými informáciami a zistilo sa, že ten záujem tam je.

Témou č. 1. sme sa už teda zaoberať začali po stránke natáčania a zafinancovali sme to sami. Suma, ktorú potrebujeme na pokračovanie a na dokončenie aj výsledného dokumentu (jedného alebo viacdielného) je uvedená tu na Starlabe ako cieľová suma.

Už sme uskutočnili dva nízkonákladové natáčacie dni s profesionálnym kameramanom a najnovšou technikou (tento kameraman je taktiež rodič malých detí) - s bioetikom, ktorý ako odborník a rodič rieši aj svoj problém výhrady svedomia pri povinnom očkovaní a na celodennom diskusnom fóre v ČR (ktorý taktiež organizovali rodičia) za prítomnosti stoviek rodičov, lekárov, právničky, imunologičky ale aj odborníka, ktorý schvaľuje očkovací kalendár v ČR. Videá, ktoré postupne zostrihávame z natáčaní a ktoré si nenechávame do filmu začíname uverejňovať na www.rodicovapravda.sk

Na projekte sa veľa rodičov podieľa dobrovoľne, nikomu sme zatiaľ neplatili žiaden honorár a všetky náklady s tým spojené boli zatiaľ použité iba na filmárske práce (kameramanské, zálohovanie).

Cieľom je okrem jednotlivých videí, ktoré budeme postupne uverejňovať aj výsledný film k téme, ktorú sme začali riešiť.

Jednotlivé témy budeme riešiť aj v závislosti od aktuálneho diania na Slovensku. Všetky rodičovské témy považujeme za horúce témy.

Tento projekt nemá žiadne politické pozadie a zastupuje rodičov rôznych politických názorov. Presne od týchto rodičov pochádza aj suma za ktorú sme to spoločne odštartovali.

Dosah tohoto projektu bude nielen na Slovensku, ale s určitosťou aj v ČR, no nebránime sa ani širšiemu záberu záujemcov (európsky, celosvetový).

Výsledný film / filmy chceme prezentovať aj na festivaloch dokumentárnych / tematických filmov.

StartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Poďakovania pre darcov

Poďakovania pre darcovStartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Podporovatelia213

Podporovatelia

O autoroch

O autoroch

Rodičova Pravda

Rodičova Pravda

Rodičovský projekt rodičova pravda vznikol z iniciatívy rodičov, ktorí riešia ako sa majú rozhodnúť v mnohých otázkach súvisiacich so zdravím detí. Rozhodli sa klásť otázky kompetentným, aby mali úplné informácie, ktoré by im umožňovali udeľovať informovaný súhlas lekárom na základe takých vedomostí a informácií, ako je to popísané v zákone a v súlade so svojím svedomím, právami a slobodami a bez nátlaku. Skúmame informácie ktoré sa k nám dostávajú kladením otázok odborníkom.
Na filmovom projekte sa autorsky podieľajú viacerí rodičia finančne aj nefinačne.
Vznikol z nutnosti, pretože mnohí rodičia hľadajúci pravdivé informácie nepotrebujú byť označovaní tak, že sú obeťami konšpiračných teórií a pod... Preto sa rozhodli osobne stretávať so skutočnými ľuďmi a priniesť odpovede formou filmu a čiastočne aj videí.
Nepotrebujeme byť ani spájaní v rodičovských otázkach s nejakým politickým názorom, pretože sú tu témy, ktoré spájajú rodičov bez ohľadu na politické či náboženské presvedčenie.

Meno a priezvisko Rodičova Pravda
Web www.rodicovapravda.sk

Kontaktujte autoraPoďakovania pre darcov (perks)

  • Zobraziť ostatné

Platba (payment)5 € 5 000 €

StartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Kontakt