Pozor: Projekty sa na StartLabe zoraďujú podľa posledného prijatého daru. Ten váš je momentálne na úplnom konci. Nebojte sa, v poradí sa posunie hneď, ako získate svoj prvý dar.

O projekte

O projekte

Chcete odčerpať vodu z Dunaja?

Na to, aby ste mali blízko do bazéna, môžete radšej v spolupráci so samosprávou a susedmi vybudovať novú plaváreň.

Všetko vyriešite v on-line priestore pre ľudí, ktorí chcú zlepšovať Slovensko tak ako Vy.


YouCan! Network
je vznikajúci portál pre aktívnych občanov a inštitúcie, ktorí sa zaujímajú o dianie okolo seba a nie sú im ľahostajné výzvy spoločnosti alebo svojej komunity, ale sa chcú pričiniť o pozitívnu zmenu. Web ycn.sk bude poskytovať bezplatné on-line riešenie, inšpiráciu pomocou nápadov iných a možnosť spolupráce s motivovanými a šikovnými ľuďmi po celom Slovensku.NAVRHNÚŤ RIEŠENIE → KOMUNIKOVAŤ → SPOJIŤ SA!
YouCan! Network bude dostupný pre každého a bude free. Jeho používatelia si budú môcť napr. na Deň Zeme vytvoriť projekt na veľké upratovanie, ktorý on-line vyšpecifikujú a zviditeľnia, aby sa k nim mohli pridávať ďalší, rovnako naladení ľudia, môžu diskutovať o podrobnostiach akcie a vylepšovať ju pomocou návrhov a komentárov iných, informovať o priebehu projektu a tešiť sa spolu s on-line komunitou z jeho výsledkov. Rovnako tak môžu riešiť osvetlenie na svojej ulici, školský klub, nezávislú žurnalistiku či boj proti korupcii. Skvelý obsah tvoria skvelí, motivovaní ľudia na Slovensku. Študenti, freelanceri, susedia, firmy, mimovládky, starostovia, úradníci. Vy. Kdekoľvek na Slovensku.

Web ycn.sk chceme spustiť už v polovici apríla a veríme, že sa to vďaka nadšeniu celého projektového tímu podar. Aby sa však stal skutočne užitočným miestom pre ľudí, ktorí chcú byť prospešní vo verejnom priestore a aby sme ho mohli ďalej vylepšovať a prispôsobovať ich potrebám, potrebujeme Vašu podporu.

Ďakujeme!


StartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Poďakovania pre darcov

Poďakovania pre darcovStartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Novinky1

Víkendové [Hack]campovanie*

Update #1, 17.03.2015

Náš YC! tím strávil celý tento víkend „kempovaním" v Impact Hube, kde pre nás chalani z ReŠtartu pripravili nabitý program. Čo sa tam dialo?

1. Zoznámili sme sa s našou konkurenciou vo forme ďalších siedmich tímov, ktoré sa takisto ako my prepracovali do finále súťaže. A keďže ich seriózne dobré projekty z nich robia dôstojnú konkurenciu, sme o to viac motivovaní makať na našom-vašom YC! :)

2. Zisťovali sme, čo nás čaká v priebehu nasledujúcich pár týždňov v rámci súťaže a vypočuli sme si kopec zaujímavých nápadov, ako vás všetkých zapojiť do projektu a vytvoriť z YC! portálu skutočne užitočný online priestor. Pri informovaní vás o YC! novinkách vám postupne predstavíme naše úplne čerstvé vizuály, ktoré nám vytvorilo úžasne talentované a spolu s nami nadšené dámske duo z ateliéru Dupla.

3. Natočili sme propagačné video (máte sa načo tešiť, už je v strižni!), presťahovali sme sa na sem na StartLab, pripravovali pre vás zaujímavé aj zábavné momenty crowdfundingovej kampane a plánovali aktivity a stretnutia s vami – inými slovami, brainstormovali sme (takmer) do zbláznenia o tom, ako vám portál čo najviac priblížiť a ako z neho urobiť ideálne miesto pre rande skvelých ľudí so skvelými myšlienkami. :)

Výsledný pocit zo 48-hodinového tvorivého maratónu? Okrem značnej únavy je to fakt, že sme ešte viac motivovaní, plní nápadov a strategických plánov, pripravení vám ich postupne predstavovať. :)

Veríme, že spájanie ľudí a vytváranie priestoru pre realizáciu ich dobrých nápadov má zmysel. Ak si to myslíte aj Vy, budeme veľmi radi, ak tento náš spoločný cieľ podporíte malým príspevkom. Ďakujeme :)


Takto oddychuje polovica tímu YC! po celom víkende.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

* Hackcamp / hackathon označuje podujatie, kde sa stretnú programátori, grafickí dizajnéri a ďalší kreatívci za účelom niekoľkodňovej intenzívnej spolupráce pri tvorbe projektu.

Podporovatelia57

Podporovatelia

O autoroch

O autoroch

Veronika Fajbíková

Veronika Fajbíková

S absolvovanou politológiou a medzinárodnými vzťahmi momentálne kotví v biznis sektore. Vďaka tomu si okrem jazykov a trpezlivosti precvičuje aj komunikačné a prezentačné schopnosti, dokonca viac-menej úspešne aj time a conflict management. Kritické myslenie však nechce zahodiť a aj prostredníctvom YouCan! chce presunúť svoju večnú nespokojnosť na úrodnejšiu pôdu a reálne začať veci riešiť.

Zuzana Šottová

Zuzana Šottová

Po štúdiách v zahraničí sa vrátila na Slovensko, kde je aktívna v neziskovom sektore v oblasti vzdelávania a rozvoja mladých ľudí. K angažovanosti ju motivuje strach z nudy a radosť zo spolupráce so zaujímavými ľuďmi. V práci má rada rovnováhu medzi kreativitou a idealizmom na jednej strane, a hľadaním pragmatických riešení na strane druhej.

Jana Feherpataky-Kuzmová

Jana Feherpataky-Kuzmová

Funguje v cross-sektorovom prostredí štátnej správy a mimovládneho neziskového sektora na Slovensku. Je dobrým plánovačom, koordinátorom a precíznym organizátorom čohokoľvek, má skúsenosti s kompletnou prípravou a realizáciou občianskych podujatí, kampaní či petícií v celoslovenskom aj regionálnom kontexte, s vedením a motivovaním dobrovoľníkov a spolupracovníkov. Jej profesionálnou láskou je verejná politika. Verí, že investícia do mladých a aktívnych ľudí má vždy zmysel.

Matej Uhlík

Matej Uhlík

Profesionálne aj osobne sa zaoberá politológiou, ktorej sa momentálne v Bratislave venuje v rámci doktorandského štúdia. Jeho záujmom sú, okrem iného, elektronické nástroje občianskej participácie. Má rád prácu a komunikáciu s ľuďmi a má tiež skúsenosti s mimovládnym sektorom, ktoré plánuje využiť pri realizácii projektu networkingového portálu.

Meno a priezvisko Jana Feherpataky-Kuzmová
Web

Kontaktujte autoraPoďakovania pre darcov (perks)

  • Zobraziť ostatné

Platba (payment)5 € 5 000 €

StartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Kontakt