Pozor: Projekty sa na StartLabe zoraďujú podľa posledného prijatého daru. Ten váš je momentálne na úplnom konci. Nebojte sa, v poradí sa posunie hneď, ako získate svoj prvý dar.

O projekte

O projekte

O projekte

LGBTI magazín Queer Youth Slovakia (QYS) je tlačený magazín, ktorého hlavným cieľom je prinášať vecné, objektívne a pútavé informácie, nové pohľady a zaujímavosti z oblasti queer kultúry, vedy a života, určený pre LGBTI ľudí na Slovensku a nielen pre nich, pre každého koho zaujíma nezávislé umenie a príbehy. Ide o štvrťročník, ktorý začal vychádzať v lete 2016 ako projekt mladých ľudí, ktorí mali záujem prinášať objektívne a aktuálne informácie o komunite.

Primárnym a najočakávanejším efektom projektu magazínu QYS je budovanie novej alternatívy pochopenia „menšiny väčšinou". Poskytovaním ojedinelých, „triezvych", i odborných obsahov a informácií má magazín ambíciu tať sa platformou LGBTI mládeže a komunity. Cieleným vyhľadávaním súvisiacich tém z oblasti ich kultúry, vedy a ochrany ľudských práv a podpory tolerancie v spoločnosti, informáciami o aktívnej občianskej participácii, aktuálnom dianí v domácej i zahraničnej oblasti v problematike a informácie „neviditeľnej" časti queer dejín Slovenska a i., sa snaží projekt vzdelávať mladých ľudí nielen z LGBTI komunity, ale aj z väčšinovej spoločnosti. Magazín je zatiaľ nepredajný a poskytuje sa bezplatne.

Pre koho je magazín určený

Je určený pre lesby, gejov, bisexuálnych, transrodových a intersexuálnych ľudí, špecificky pre mladých LGBTI ľudí. Tiež je určený pre širokú verejnosť, väčšinovú populáciu s neutrálnym, resp. indiferentným postojom ku LGBTI tematike, keďže až 60% Slovákov a Sloveniek nepozná vo svojom okolí LGBT človeka. Je určený aj pre umelecké centrá a kluby (ľudia zameraní na umenie a kultúru), mimovládne organizácie, občianske iniciatívy a združenia, zamerané na podporu ochrany ľudských práv. V neposlednom rade z neho môžu čerpať aj odborníci a odborníčky z akademických kruhov a študenti a študentky stredných a vysokých škôl.

Kde nás nájdete

Magazín nájdete v známych kultúrnych centrách, v LGBTI organizáciách a LGBTI friendly podnikoch ako aj na sociálnych sieťach. Takisto magazín pravidelne predstavujeme a rozdávame na rôznych LGBTI akciách a nové číslo v roku uvádzame na otvorenej diskusii. a požiadanie vieme aj číslo zaslať záujemcom a záujemkyniam. Predchádzajúce čísla si môžete prečítať na https://issuu.com/nomantinels/docs a http://duhovyrok.sk/qys-magazin/. Magazín má fun page na https://www.facebook.com/MagazinQYS/.

Čo chceme s vašou pomocou urobiť

S vašou pomocou plánujem vydať jarné číslo magazínu QYS pre LGBTI ľudí. Hlavnou témou čísla bude LGBT ľudia na pracovisku. Súčasťou bude aj: rozhovor: transrodoví ľudia na pracovisku, programy zamerané na diverzitu v organizáciách na Slovensku; ako sa brániť na pracovisku ak zažívate diskrimináciu na základe sexuálnej orientácie a rodovej identity; queer filmové a divadelné recenzie, rozhovory. Vaše zdroju pôjdu najmä na pokrytie nákladov na grafiku a tlač čísla, plánujeme vytlačiť 500 kusov.

Prečo potrebujeme vašu podporu

Magazín QYS vstupuje do svojho tretieho ročníka. Vydáva ho občianske združenie NOMANTINELS. Nomantinels má skúsenosti s realizáciou inscenácií a kultúrnych aktivít na tému diskriminácie, práv LGBTI ľudí, rodovej rovnosti a rodovo podmieneného násilia. Má nadviazanú dlhodobejšiu spoluprácu s kultúrnymi inštitúciami ako Štúdio 12, A4 - nultý priestor, Záhrada v Banskej Bystrici. Divadlo pripravilo tiež 6 ročníkov divadelného festivalu Drama Queer a 5 ročníkov kultúrnych podujatí Mesiac LGBTI histórie. Viac informácií na stránkach www.nomantinels.sk, www.dramaqueer.sk, www.duhovyrok.sk.

Magazín vychádza aj s podporou grantových zdrojov najmä Ministerstva kultúry SR a Fondu na podporu umenia, tie však momentálne nepostačujú na tlač väčšieho množstva kusov magazínu. Do budúcna plánujeme spustiť aj jeho online platformu.

StartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Poďakovania pre darcov

Poďakovania pre darcovStartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Novinky1

Pozvánka: ​Diskusia a verejná prezentácia Magazín jar 2018 prvé číslo

Update #1, 28.05.2018

Miesto: Tepláreň cafe

4.6.2018 (pondelok) o 19:00

Pozývame vás na diskusiu a verejnú prezentáciu nového čísla Magazínu QYS jar 2018. Hlavnou témou aktuálneho čísla je diskriminácia a obťažovanie LGBTIQ ľudí na pracovisku. Nájdete v ňom: Rozhovor s Ladislavou Lukáčovou z diversity PRO – Isabel hovorí o svojej skúsenosti transrodovej osoby na pracovisku – Rozhovor s Marekom Novotným z IBM EAGLE - Ako firmy podporujú LGBTI zamestnancov a zamestnankyne – Čo robiť, keď ste diskriminovaní alebo obťažovaní na pracovisku – Rozhovor so spevákom Erikom Žigmundom – Report z happeningu o slušnom bozkávaní– Filmové a divadelné recenzie – Informácie o queer športe.

Môžete podebatovať osobne s hosťami, ktorí prispeli do magazínu, ako aj s jeho redaktormi a redaktorkami a dostanete zadarmo aj novučičké číslo magazínu priamo z tlačiarne. O dobrú atmosféru sa postará spevák Erik Žigmund.

Tak neváhajte a prídite. Tešíme sa na vás.

Tím magazínu QYS

Podporovatelia47

Podporovatelia

O autoroch

O autoroch

Andrej Kuruc

Andrej Kuruc

Predseda ľudskoprávneho divadla Nomantinels a šéfredaktor LGBTI magazínu QYS. Mám vyštudovanú psychológiu a ekonómiu. Dlhodobo pracujem v oblasti výskumu a vzdelávania v problematike rodovej rovnosti, prevencie násilia na ženách a ľudských práv LGBTI ľudí. Som členom správnej rady Iniciatívy Inakosť a členom Výboru pre ľudské práva LGBTI ľudí a Výboru pre pre výskum, vzdelávanie a výchovu v oblasti ľudských práv a rozvojového vzdelávania.

Róbert Pakan

Róbert Pakan

Róbert je členom Divadla NoMantinels, kde pôsobí ako finančný manažér, koordinátor, dramaturg a dramatik. Je tiež riaditeľom Divadelného festivalu Drama Queer a prináša na Slovensko mnohé queer predstavenia, aby si ich mohli pozrieť aj slovenskí diváci a diváčky. Píše pre časopis QYS. Okrem iného pôsobí tiež v organizáciách Post Bellum SK a Transparency International Slovensko.

Martin Macko

Martin Macko

Občiansky aktivista.
Iniciatíva Inakosť, Dúhový PRIDE Bratislava.

Názov organizácie NOMANTINELS
Miesto realizácie projektu Bratislava
Web nomantinels.sk/

Kontaktujte autoraPoďakovania pre darcov (perks)

  • Zobraziť ostatné

Platba (payment)5 € 5 000 €

StartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Kontakt