Pozor: Projekty sa na StartLabe zoraďujú podľa posledného prijatého daru. Ten váš je momentálne na úplnom konci. Nebojte sa, v poradí sa posunie hneď, ako získate svoj prvý dar.

O projekte

O projekte

ČO je VIFI FEST?
Sedem slovenských obcí, jeden víkend na konci mája, dohromady desiatky filmových premietaní s voľným vstupom a sprievodný program od miestnych (nielen) pre miestnych. VIFI FEST (VIdiecky FIlmový FESTival) je podujatie, ktoré prináša na vidiek kino a podporuje spoluprácu miestnych komunít.

AKO vznikla jeho myšlienka?
Slovenský vidiek býva často označovaný za prostredie, kde „každý pozná každého", už desaťročia to však nie je pravda. Z dedín vo všeobecnosti ustupuje komunitnosť a motivácia spolupracovať, vytráca sa spoločenský i kultúrny život. V miestach, kde stále prekypuje, je potom tvorený najmä staršou generáciou a zameraný na tradície a folklór.

VIFI FEST prináša na vidiek kinematografiu ako reprezentanta súčasného umenia, ale vďaka princípu svojej organizácie tiež priamo do prípravy zapája miestnych a motivuje ich spolupracovať a organizovať podobné kultúrne podujatia aj v budúcnosti. Lokálne organizačné tímy v jednotlivých obciach si vyberajú zo zoznamu filmov venovaných téme VIDIEK tie, ktoré majú potenciál osloviť divákov a diváčky u nich doma, a k nim pripoja sprievodný program podľa vlastného gusta. O rôznorodosť teda nebude núdza – programy sa budú líšiť vo všetkom od dramaturgie po rozsah. A tak to máme radi. Nespravíte si na konci mája víkendový výlet po Slovensku? :)


KEDY a KDE sa bude konať?
Do pilotného ročníka projektu sa odvážilo vstúpiť sedem slovenských obcí, ktoré na koniec mája (25. - 27. 5. 2018) pripravujú program pre svojich obyvateľov a obyvateľky, ale aj pre hostí a hosťky zo širokého okolia.

Zapojené obce (v abecednom poradí):
Bzince pod Javorinou
Červeník
Kláštor pod Znievom
Mokrá Lúka
Oravská Polhora
Voznica
Zemplínske Hámre


PREČO potrebujeme Vašu pomoc?
Napriek tomu, že je akcia výrazne nízkorozpočtová a všetci organizátori a koordinátori sa na nej podieľajú bez nároku na honorár, viacero položiek rozpočtu nemôžeme znížiť celkom na nulu. Vstup na podujatia vo všetkých obciach je z princípu voľný, takže ani zisk zo vstupného nepokryje náklady, ktoré vynaložíme na filmové práva, kópie a propagáciu projektu (grafika a tlač). Okrem partnerského finančného vstupu preto potrebujeme aj Vás – aby ste dokázali, že podujatie má zmysel a že sa mu oplatí venovať energiu aj v budúcnosti. Stačí pritom, aby ste si odpustili jednu večeru v reštaurácii v centre. Napríklad. ;)


KTO za projektom stojí?
VIFI FEST je mikroprojektom, ktorý realizujem ja, Peter Gašparík, v rámci svojho štúdia vzdelávacieho programu Sokratov inštitút. Živím sa ako filmový scenárista a dramaturg (celovečerné filmy Zlo, Čistič a desiatky krátkometrážnych), ale som aj členom organizačných tímov viacerých slovenských filmových podujatí (festival 4 živly, prehliadka Týždeň slovenského filmu, filmové ceny Slnko v sieti a ďalšie). Vo voľnom čase sa ako štatutár občianskeho združenia Povykom snažím prinášať súčasnú kultúru a umenie do svojej rodnej obce Moravské Lieskové, napríklad vlani vo forme filmového víkendu, vianočných trhov s koncertmi či celoročnej fotosúťaže. Myslím si, že vidiek si zaslúži a vie prijať aj aktuálnu kultúru, do ktorej „kinokultúru" počítam. Ba čo viac – obyvatelia a obyvateľky našich dedín si ju vedia sami sprostredkovať, zabaviť sa ňou, alebo sa niečo nové dozvedieť. Preto VIFI FEST.

S potešením môžem oznámiť, že iniciatívu v zapojených obciach držia pevne v rukách rodina Klempová (Bzince pod Javorinou), Tomáš Polák (Červeník), Erika Cintulová (Kláštor pod Znievom), Dana Trombitášová (Mokrá Lúka), rodina Vorčáková (Oravská Polhora), Jozef Pajerský (Voznica) a Matúš Brečka (Zemplínske Hámre). Ďakujem!

StartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Poďakovania pre darcov

Poďakovania pre darcovStartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Novinky2

Máme 102 % a posledné hodiny kampane pred sebou

Update #2, 15.05.2018

Ďakujeme všetkým, ktorí dôverovali a prispeli VIFI FESTu! Pár hodín pred koncom kampane sa nám podarilo dosiahnuť skvelých 102% potrebnej sumy. Tieto, aj prípadné ďalšie vyzbierané peniaze použijeme na preplatenie premietacích práv, poštovné náklady, technické náklady a náklady na propagáciu podujatia. Budeme radi, ak dáte o poslednej možnosti podporiť nás vedieť aj svojim blízkym. Každé euro navyše urobí festival ešte lepším a zvýši jeho šance pokračovať budúci rok. Vďaka! ;)

SÚŤAŽ s facebookovou stránkou Slovenský film

Update #1, 04.05.2018

Odo dneška môžete získať k vašej podpore nielen odmeny z našej ponuky. Facebooková stránka Slovenský film, ktorá sa zameriava na propagáciu domácej kinematografie, vyhlásila súťaž - jednému z podporovateľov/podporovateliek venuje DVD 3 x Štefan Uher a knihu Viktor Kubal: filmár, výtvarník, humorista. Stačí ľubovoľnou sumou podporiť náš projekt a do poznámky pre autorov verejne, či neverejne napísať: SLOVENSKÝ FILM. Jeden/jedna z vás bude vyžrebovaný/á po skončení zbierky, teda 20. mája 2018. Ďakujeme a držíme palce! ;)

Podporovatelia101

Podporovatelia

O autoroch

O autoroch

Peter Gašparík

Peter Gašparík

- Som filmový scenárista a dramaturg, ktorý má na svojom konte dvojicu celovečerných (Čistič, Zlo) a desiatky krátkometrážnych snímok.
- Okrem písania pracujem pre viacero domácich filmových podujatí (festival 4 živly, prehliadka Týždeň slovenského filmu, filmové ceny Slnko v sieti...).
- Vo voľnom čase sa zameriavam na prinášanie aktuálnej kultúry a umenia na súčasný vidiek, zatiaľ najmä do rodnej obce Moravské Lieskové (filmový víkend, vianočné trhy s koncertmi, celoročná fotosúťaž...).

Meno a priezvisko Peter Gašparík
Web https://vififest.sk/

Kontaktujte autoraPoďakovania pre darcov (perks)

  • Zobraziť ostatné

Platba (payment)5 € 5 000 €

StartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Kontakt