Pozor: Projekty sa na StartLabe zoraďujú podľa posledného prijatého daru. Ten váš je momentálne na úplnom konci. Nebojte sa, v poradí sa posunie hneď, ako získate svoj prvý dar.

O projekte

O projekte


Dážďovník obyčajný a netopiere sa počas storočí plne prispôsobili na život v urbánnom prostredí. Stalo sa tak v dôsledku úbytku starých stromov v hospodárskych lesoch, preto sa plne adaptovali na mestá a osídlili nedokonalosti a štrbiny v našich budovách- panelových, rôzne vetracie otvory a štrbiny medzi panelmi, ale aj v tehlových domoch v podkroviach.

Preto počas zatepľovania, ktoré je v súčastnosti veľmi rozšíreným trendom, dochádza k likvidácii hniezd a zimovísk týchto druhov a dokonca k priamemu úhynu týchto živočíchov v stavbách, keď sú tam mnohokrát zamurované. Za posledných 10 rokov klesla populácia dážďovníkov v mestách na Slovensku o 50 %. Existujú kompenzačné opatrenia - už 4 roky v OZ BROZ obhliadame budovy a inštalujeme náhradné búdky na hniezdenie týchto druhov priamo do zateplenia.

Tentokrát sme sa však rozhodli o netradičný projekt - postaviť "obytnú zónu" iba pre nich, formou hniezdnej veže. Ide o vežu - architektonický projekt, ktorá pozostáva z 3 betónových stĺpov na ktorých bude osadených viac ako 100 hniezdnych búdok, v ktorých sa môže vyliahnuť až 300 mláďat ročne- 1 pár bežne vyvedie 2-3 mláďatá.

Umiestnená bude na vhodné miesto s blízkou existujúcou populáciou, aby ju dážďovníky prirodzene našli a obsadili. Veža je projektovaná v spolupráci architektov a ochranárov a je vhodne navrhnutá najmä z hľadiska nárokov druhu. Vizuálne ide o samostatný objekt - sochu, ktorá časom "ožije" a prinesie miznúcej populácii nové možnosti hniezdenia. Veríme, že bude atraktívna ako pre dážďovníky, tak aj pre ľudí a prispeje tak k propagácii ochrany prírody takýmto nekonvenčným spôsobom.

Odmeny

Veríme, že najväčšou odmenou pre vás bude dobrý pocit, že ste pomohli skvelej veci a tiež množstvo komárov, ktoré namiesto vo vašej spálni skončia v bruchách dážďovníkov a netopierov :)

No aj tak sme za vašu podporu pripravili drobné odmeny:

Certifikát majiteľa búdky

Ak sa rozhodnete prispieť na náš projekt sumou 30 eur a viac, priamo si tým zakúpite jednu zo 120 búdiek pre dážďovníky na veži. Táto búdka bude označená vašou menovkou či logom. Prispeje tak priamo na ochranu prírody a bude symbolickým vlastníkom rodinky dážďovníkov, ktorú môže chodiť počas hniezdenia pozorovať. Zároveň bude na Vašu adresu zaslaný Certifikát vlastníka búdky.

Tričko s motívom ochrany dážďovníkov a netopierov

Limitovaná edícia iba dvadsiatich tričiek s krásnou perokresbou dážďovníka za podporu 20 euro.


Nálepky s motívom dážďovníkov

sto z vás, ktorí náš projekt podporia sumou 5 eur a viac sa môžu tešiť na samolepku s motívom dážďovníka.

Buďte pilierom nášho projektu!

Ak nás podporíte sumou 300€ (alebo viac), označíme vašim menom alebo logom jeden z troch betónových stĺpov na ktorých bude osadených viac ako 100 hniezdnych búdok. Stanete sa tak nie len symbolickým ale aj reálnym pilierom celého projektu.

Ďakujeme za podporu.

StartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Poďakovania pre darcov

Poďakovania pre darcovStartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Novinky6

​Podarilo sa!

Update #6, 16.08.2016

Veža pre dážďovníky stojí aj vďaka vám!

Ešte raz veľmi pekne ďakujeme za podporu.

Môžete si ju ísť pozrieť na bratislavské Kramáre - Limbová 12 – pred budovou Slovenskej zdravotníckej univerzity. Tí podporovatelia, ktorí majú búdku si môžu nájsť aj svoje meno, je aj vo výške dobre čitateľné. Niektorí sa dokonca nájdu na stĺpe :)

Certifikáty pošleme v dohľadnej dobe, čakali sme na reálne fotky postavenej veže.

Bol to dlhý byrokratický boj, ale podarilo, aj keď už v čase, keď dážďovníky odleteli. Nevadí, prídu zase na jar a dovtedy ich hniezdisko môžu využívať iné chránené druhy – vrabce, žltochvosty, sýkorky.

Tak na záver, želám všetko dobré, aj Vám aj im.


Čakáme...

Update #5, 24.05.2016

Vážení podporovatelia veže pre dážďovníky,

chcem iba v krátkosti oznámiť, že všetko je pripravené, jednotlivé komponenty veže už len čakajú na zdvihnutie a montáž. Búdky sú zmontované, kruh je zvarený a pozinkovaný, strecha je hotová, vaše mená sú na búdkach, stĺpy sú pripravené

Na čo ale čakáme my, je ešte schválenie nájomnej zmluvy na pozemok, na ktorom bude veža stáť. Administratíva, administratíva..

A dážďovníky nalietajú denno-denne cez koridor, kde bude veža stáť. Tak hádajte na čo čakajú oni ;)

V najbližšom období vyrobíme a pošleme certifikáty všetkým, ktorí si "kúpili" búdku.

Dúfam, že tričká prišli všetkým, ktorým mali a potešili.

Ďakujem všetkým (v tomto momente už aj za trpezlivosť). Budem informovať oveľa intenzívnejšie v procese výstavby :)

Andrea

Tričká už letia k vám!

Update #4, 01.03.2016

Dobrý deň.

Takéto pekné tričká už rýchlosťou dážďovníka letia k tým, čo si ich vrámci podpory nášho projektu veže pre dážďovníky vybrali. Môžte sa tak tešiť na žltý papierik vo vašej schránke :)Čo sa samotného projektu týka, momentálne vybavujeme stavebné povolenie na stavbu veže, ktorá bude stáť v Bratislave v Novom meste - oproti nemocnici na Kramároch.

Dúfame, že do konca marca bude veža stáť, aby sa tak mohli daždovníky v apríli nasťahovať.

Za tím Bratislavského regionálneho ochranárskeho združenia (BROZ)

Andrea Froncová

Veža pre dážďovníky - napredujeme

Update #3, 03.02.2016

Milí podporovatelia dážďovníkov!

Rada by som Vás informovala, že v téme veže pre dážďovníky sa neustále niečo deje a napredujeme, prebiehajú rôzne stretnutia rokovania, príprava projektu pre stavebné povolenie. S 2021 architektami kreslíme a hútame nad papiermi a vizualizáciami a hľadáme optimálne vizuálne umiestnenie, ktoré je v prvom rade vhodné pre dážďovníky a ktoré ľahko nájdu aby zahniezdili. Takéto miesto sme už našli a momentálne pripravujeme potrebné podklady a zmluvy.

Veža bude umiestnená na pozemkoch Slovenskej zdravotníckej Univerzity v mestskej časti Bratislava Nové mesto, ktorá je projektu mimoriadne naklonená a starosta a pracovníci jednotlivých úradov s nami intenzívne spolupracujú. Veža bude na tomto mieste umiestnená blízko existujúcej populácie (ktorá hniezdi v budove nemocnice Kramáre), takže je veľký predpoklad že bude čoskoro obsadená. Konkrétne miesto je na kopci nad cestou, kde bude dobre viditeľné a je dostatočne vysoko nad trolejbusovými vedeniami, takže dážďovníkom nebudú prekážať.

Po doriešení všetkých úradných a projektových záležitostí sa pustíme do samotnej konštrukčnej časti - zhruba začiatkom marca - kedy sa chystáme aj Vám, podporovateľom, ktorí si na veži kúpili svoju búdku rozosielať certifikáty a vyrábať menovky na búdky.

Čo sa týka tričiek, kresby už máme všetky zozbierané a vo vhodnom formáte sme ich doručili grafikovi, takže v priebehu nasledujúcich dní by mali byť tričká hotové a budeme ich rozosielať vo Vami požadovaných veľkostiach, na čo sa už tiež veľmi tešíme.

v prípade akýchkoľvek otázok k umiestneniu, vhodnosti územia alebo k čomukoľvek čo by ste chceli vedieť ma môžte kontaktovať na froncova@broz.sk. Rada Vám tieto otázky zodpoviem.

Ďakujem veľmi pekne za promptné reakcie z vašej strany, čo sa týka tričiek :-)

Ďaľšie updaty a fotky z procesu nájdete na FB stránke BROZ. Ak bude nejaký ďalší veľký update, budem informovať aj mailom.

Majte sa pekne.

Andrea

​Ďakujeme!

Update #2, 04.01.2016

Podarilo sa to. Postavíme vežu pre dážďovníky.

Dokázali sme to vďaka vám všetkým, ktorí ste našu kampaň zdieľali, šírili a hlavne podporili! Ešte niekoľko dní pred samotným koncom minulého roka, naprieč príjemnými sviatkami a očakávanými pocitmi z príchodu nového roka, sme boli v napätí, či sa nám s vašou pomocou podarí úspešný finiš. No ten záver bol naozaj fantastický!

Odmeny sa pripravujú a veríme, že do konca januára sa nám ich všetky podarí rozdistribuovať.

Veža teda dostáva konkrétne tvary. Pustili sme sa spolu s architektmi do prípravy realizácie s obrovskou chuťou a tak urobíme všetko pre to, aby do konca marca stála.

O tom ako pokračujeme vás budeme informovať aj našej Facebookovej stránke, tak sledujte: www.facebook.com/broz.ba

Za celý náš tým ďakuje

Andrea Froncová

"Vypredané" tričká sú späť!

Update #1, 17.12.2015

Máme 32% z cieľovej sumy, 14 dní do konca kampane a vypredané tričká.

No keďže sa stali tak obľúbenou "odmenou", tak sme sa rozhodli ešte desať kusov naviac prihodiť. Ak teda viete o niekom, kto by mal o pekné tričko záujem, dajte mu/jej vedieť. Bol by to iste pekný povianočný darček :)

Rovnako nás veľmi poteší, ak sa k nám pridáte a pomôžete nám šíriť informáciu o kampani za stavbu prvej veže pre dažďovníky a netopiere ďalej. Prosíme, zdieľajte na vašom Facebooku či Twiteri link www.StartLab.sk/swifttower a pomôžte nám získať do konca decembra cieľovú sumu. Táto kampaň je totiž postavená na princípe "všetko alebo nič" a ak tých 100% nedáme, peniaze sa vracajú podporovateľom a veža stáť (aspoň na teraz) nebude.

Ešte raz ďakujeme za vašu doterajšiu podporu. Ste super!

Za celý BROZ tým ďakuje

Andrea Froncová


Podporovatelia247

Podporovatelia

O autoroch

O autoroch

Andrea Froncová

Andrea Froncová

Volám sa Andrea Froncová. Pracujem v oblasti praktickej ochrany prírody už 3 roky, na projekte ochrany dážďovníkov a netopierov v budovách na Slovensku. Nášmu tímu sa podarilo vrámci SR osadiť viac ako 2000 búdok pre dážďovníky a netopiere.
Osobne ma baví hľadať spojenie medzi umením, architektúrou a ochranou prírody a pristupovať k ľuďom nie priamo na stavbách, s praktickými riešeniami, ale skôr v kreatívnom procese premýšľania nad touto problematikou (ale aj inými.)

Názov organizácie Bratislavské regionálne ochranárske združenie (BROZ)
Miesto realizácie projektu Bratislava
Adresa Na Riviére 7/A, 84104 Bratislava, Slovensko
Web www.broz.sk

Kontaktujte autoraPoďakovania pre darcov (perks)

  • Zobraziť ostatné

Platba (payment)5 € 5 000 €

StartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Kontakt