Pozor: Projekty sa na StartLabe zoraďujú podľa posledného prijatého daru. Ten váš je momentálne na úplnom konci. Nebojte sa, v poradí sa posunie hneď, ako získate svoj prvý dar.

O projekte

O projekte

Letnú školu hrou 1 som si vymyslela v rámci koncoročného projektu, keď som bola v programe TalentGuide od LEAF. Chcela som dokázať a vyvrátiť stereotyp, že všetky rómske deti nemajú záujem o vzdelávanie a sú lenivé. To sa nám aj vyvrátiť podarilo. Hovorím nám. Lebo zmyslieť si projekt je super, ale sama by som to nedokázala. Pripojili sa ku mne kamaráti Baška Šarišská, Stanka Kubovičová, Filip Bajtoš, Filip Halečka, Katka Zaťková a Majo Brezina. Títo ľudia počas svojho voľného času strávili 10 dní s rómskymi deťmi, bez nároku na honorár. Za zopár desiatok eur od priateľov a poslancov VÚC sme nakúpili potrebné veci. O výsledkoch Letnej školy hrou si môžete prečítať tu: https://dennikn.sk/851615/buduca-ucitelka-ma-len-1..

Po tejto skúsenosti sme sa rozhodli založiť občianske združenie Nespi-Spiš, ktoré má 2 vetvy, sociálnu a edukačnú. A práve v socialnej oblasti sa venujeme naďalej rómskym deťom v Markušovciach, kde robíme každý týždeň scooting, v preklade skautské hry o nich si môžete prečítať tu: https://dennikn.sk/autor/marian-brezina/

Teraz Letnú školu hrou nezastupuje moja osoba, ale občianske združenie Nespi-Spiš, opäť to plánujeme spraviť 10 dňovou formou a opäť bez nároku na honorár. Chceme ale zlepšiť s čím sme nepočítali v prvej Letnej škole hrou. Vieme, že deťom sa treba venovať, chceme ich aj naďalej odmeňovať papierovými medailami, ale nakúpiť aj edukačné hračky, ktoré by sme potom mohli venovať škole. Uvediem príklad: chceli by sme kúpiť hračkarskú pokladnicu a celý jeden deň sa hrať na obchod, deti by tak mohli sčítavať a odpočítavať, zapojiť do toho celú komunitu ľudí.
Táto čiastka preto uhradí všetky cestovné náklady, edukačné pomôcky, ale aj drobné občerstvenie pre deti ako aj pokryje náklady za poštovné na darčeky, ktoré budeme spätne posielať a taktiež by sme chceli pozvať jedného hosťa, minulý rok to bola tanečnica Sima zo Šamorína, ktorá je Rómka a pomohla nám namotivovať deti, tieto peniaze by sa využili na preplatenie cesty a ubytovania. V prípade, žeby sa nám zvýšilo, resp. vyzbierali by sme viac, peniaze by poputovali do OZ Nespi-Spiš a na nákup potrieb pre skautské hry ako plánujeme nakúpiť v budúcnosti aj skautské batohy, spoločenské hry, ale aj motiváciu detí.


OZ Nespi-Spiš Bibiána Kleinová

StartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Poďakovania pre darcov

Poďakovania pre darcovStartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Podporovatelia50

Podporovatelia

O autoroch

O autoroch

Bibiána Kleinová

Bibiána Kleinová

Študentka UKF v Nitre a Nexterie Leadership academy, predsedníčka OZ Nespi-Spiš. Kreatívna duša, neriadená strela, večný optimista. Od svojich 15 rokoch sa venujem téme školstva a jeho zlepšeniu, pracujem ako dobrovoľník v Charite sv. Jozefa v Spišskej Novej Vsi. Venujem sa marginalizovaným deťom – hendikepovaným a rómskym. K témam ktorým sa venujem patria okrem školstva aj sociálne témy, regionálne rozdiely a environmentalistika. Rada vyvraciam mýty a robím veci, ktoré sú pre veľa ľudí nemožné.

Dominik Joppa

Dominik Joppa

Názov organizácie Nespi-Spiš
Miesto realizácie projektu Spišská Nová Ves
Web www.nespi-spis.sk

Kontaktujte autoraPoďakovania pre darcov (perks)

  • Zobraziť ostatné

Platba (payment)5 € 5 000 €

StartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Kontakt