Pozor: Projekty sa na StartLabe zoraďujú podľa posledného prijatého daru. Ten váš je momentálne na úplnom konci. Nebojte sa, v poradí sa posunie hneď, ako získate svoj prvý dar.

O projekte

O projekte

Projekt Nádenník je divadelné predstavenie, ktoré priblíži divákom myšlienku známeho príbehu. Počas celého predstavenia sa nepoužíva hovorené slovo. Umeleckými prostriedkami v tomto divadle je hlavne hudba, herecké vstupy, choreografie tancov a osvetlenie.

Inšpirácia vychádza z biblického príbehu o márnotratnom synovi. Toto podobenstvo je ako literárny žáner krátkym vyrozprávaným príbehom. Samotný divadelný príbeh je vsunutý do dnešného života a poukazuje na nadčasovosť tohto podobenstva.

Na realizácii tohto projektu sa podieľajú najmä mladí ľudia. Príprave sa aktívne venujú už dlhší čas. Podieľajú sa na realizácii vo všetkých jeho zložkách.

Realizácia pozostáva z niekoľkých častí:

  • Stvárnenie a prezentácia, ktoré divák uvidí na javisku.
  • Motivácia diváka zamyslieť sa nad hodnotami, ktoré denne prežíva.
  • Scenár, herci, tanečníci a všetci účinkujúci.
  • Materiálno - technické zabezpečenie, kde patrí: vlastná výroba kulís, prenajatie a inštalácia svetiel a ďalších technických zariadení, výroba krátkych filmov potrebných k predstaveniu.
  • Propagácia a oslovenie širokého okruhu divákov, ktorí v prerozprávanom podobenstve môžu objaviť aj svoj vlastný príbeh.

Celkový počet mladých spolupracujúcich na projekte presahuje počet 41 ľudí. Vďaka rôznym talentom mladých ľudí sa tento projekt môže svojpomocne realizovať.

Prečo Vás žiadame o podporu?

Na nácvik, generálku a inštaláciu kulís si potrebujeme prenajať divadelnú sálu. Jedna hodina prenájmu nás stojí 50 EUR. Preto aj odmeny v tejto kampani sú nastavené tak, že Vaším príspevkom nám dávate čas, ktorý potrebujeme na nácvik a prípravu samotného predstavenia. Odhadovaný čas je cca 36 hodín.

V závere, keď ste sa dostali až sem, by sme Vás radi pozvali na premiéru predstavenia, ktoré sa uskutoční 3.4.2016 v divadelnej sále SOŠ automobilová Košice o 17,30 hod.

StartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Poďakovania pre darcov

Poďakovania pre darcovStartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Novinky1

​Ďakujeme veľmi pekne za vašu podporu.

Update #1, 17.03.2016

Všetky financie ktoré vyzbierame naviac, aj dobrovoľné príspevky za lístky darujeme rodine v núdzi z nášho blízkeho okolia, aby deti o ktoré sa naozaj veľmi dobre starajú, mali lepšie podmienky na bývanie. Ďakujeme aj za nich.

Vďaka veľkému záujmu o naše predstavenie sme pridali predpremiéru 2.apríla 2016. Preto sme radi že aj vďaka vašej podpore môžeme zahrať dve predstavenia.

Lístky na predpremiéru sú na ticketportal.sk.

Ďakujeme :)

Podporovatelia49

Podporovatelia

O autoroch

O autoroch

Maria Smoleňová

Maria Smoleňová

Som aktívna mama 5 tich detí, plná nápadov a tvorivosti. Popri svojej rodine a práci sa už veľa rokov venujem aktívnej práci s mladými ľuďmi. Študovala som na Fakulte humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity umenie a výtvarnú výchovu, čo ma posunulo venovať sa aj v profesionálnom živote tejto oblasti. Pracujem ako fotografka a poslednú dobu aj maľujem. Divadlo otvorilo nový priestor pre moju tvorivosť a myšlienkový svet. Napĺňa ma hlavne pocit, že môžem ďalej mladým odovzdávať posolstvo krásy, umenia a schopnosti naplňiť svoj životný príbeh službou pre druhých.

Veronika Hudáková

Veronika Hudáková

Som mladá kreatívna učiteľka. Popri štúdiu na Pedagogickej fakulte v Prešove som pripravovala a organizovala rôzne dobrovoľnícke aktivity pre deti a mládež ako dobrovoľníčka. Zahraničné stáže vo mne prehĺbili lásku k slovenskému ľudovému umeniu a motivovali pre tvorbu rôznych umeleckých projektov v rámci členstva vo FS Kalvarčan. V súčasnosti spolu s ďalšími spolupracovníkmi vediem Detský folklórny súbor Kalvarček.

Marek Prevužňák

Marek Prevužňák

Som pracujúci chalan plný energie. Môžem s istotou povedať, že moja práca mi je zároveň aj koníčkom. Milujem tanec, rád športujem a kedže mám odoperovanú hanbu tak som často zapájaný do rôzných projektov, kde sám seba prekvapujem a zisťujem, čoho som schopný keď mám okolo seba priateľov ktorí vedia povzbudiť a potiahnuť.

Názov organizácie FS KALVARČAN
Miesto realizácie projektu Valaliky
Web kalvarcan.3horky.sk/o-nas/

Kontaktujte autoraPoďakovania pre darcov (perks)

  • Zobraziť ostatné

Platba (payment)5 € 5 000 €

StartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Kontakt