Pozor: Projekty sa na StartLabe zoraďujú podľa posledného prijatého daru. Ten váš je momentálne na úplnom konci. Nebojte sa, v poradí sa posunie hneď, ako získate svoj prvý dar.

O projekte

O projekte

Žiaľ, táto kampaň nebola úspešná. Príspevky boli vrátené darcom.

Tím StartLab.sk

Ak hľadáte vo svete spravodlivosť, existuje: Jedného dňa všetci zostarneme.


Radi by sme pripravili web, na ktorom by ste všetci tí, ktorí opatrujete svojich blízkych, našli na jednom mieste pomoc a všetky užitočné informácie a rady súvisiace so starostlivosťou o seniorov.

Ak sa nám web s Vašou pomocou podarí zrealizovať, nájdete tu:

 • informácie o dôchodkoch, finančných príspevkoch, nárokoch, o zdravotných pomôckach, novelizácie zákonov,
 • kontakty na inštitúcie, na ktoré sa môžete obrátiť a kde môžete hľadať pomoc,
 • priestor na inzeráty: ponúkam opatrovanie, hľadám opatrovanie, kto pomôže s nákupom, zdravotné pomôcky, ... a rôzne ďalšie týkajúce sa starostlivosti,
 • morálnu podporu a priestor na vymieňanie skúseností v starostlivosti o seniorov.

Každému, kto podporí náš projekt, ponúkame príjemnú odmenu:


Zaujali sme Vás? Prečítajte si viac:

Nech sa snažíme akokoľvek, všetci raz zostarneme. My sa však nechceme sa na túto fázu života pozerať pesimisticky, pretože nie je dôvod. Preto sme sa rozhodli založiť Prvý groš, virtuálny komunikačný priestor pre seniorov a ich blízkych.

Najprv sme dlžní vysvetlenie, prečo sme pomenovali náš projekt Prvý groš. Inšpirovala nás rozprávka o Troch grošoch, kde sa kráľ pýta chudobného človeka, ako dokáže vyžiť z troch grošov. On mu odpovedá: „Prvý groš vraciam svojmu starému otcovi, lebo ma vychoval. Druhý groš požičiavam svojim deťom. Až z toho tretieho žijem."

Samy sme museli na vlastnej koži zažiť isté veci, aby sme sa začali zaoberať myšlienkou, ako ten pomyslený prvý groš vrátime. Boli to roky starostlivosti o našich blízkych, chvíle rozhodnutí, ako sa zachovať. Nutnosť rozlišovať, čo je dobré pre nich a čo pre nás. Lebo ani ten najlepší ústav a starostlivosť nedokáže našim blízkym nahradiť istotu domáceho prostredia.


Platforma spájania

Portál Prvý groš je platformou pre seniorov a ľudí, ktorí riešia starostlivosť o svojich blízkych. Nájdu tu potrebné informácie, ponuku opatrovateľov alebo iných potrebných služieb a priestor na vzájomné vymieňanie si informácií a skúseností.

Pomáhame si, preto portál Prvý groš:

 • Podáva pomocnú ruku ľuďom, ktorí sú ešte aktívni, ale už potrebujú pomoc pri starostlivosti o seba a svoj domov. Tak, aby sa necítili na ťarchu svojmu okoliu.
 • Poskytuje priestor, informácie a aj šancu aktívnym starým ľuďom, ktorí môžu a ešte chcú byť užitoční.
 • Radí ľuďom v aktívnom veku, ktorí sú zrazu postavení pred úlohu postarať sa o odkázaného rodiča alebo príbuzného.
 • Pomáha informáciami rodinám, ktoré sa starajú o nevyliečiteľne chorých príbuzných.

Na portáli nájdete:

 • zrozumiteľné a praktické informácie a rady pre seniorov a ich blízkych venujúce sa problematike zdravia, opatrovania, kvality života, otázkam odkázanosti, a ďalších,
 • sprostredkovanie pomoci: môžete požiadať o pomoc, alebo ju môžete ponúknuť, či už ide opatrovanie, upratovanie, fyzickú pomoc s čímkoľvek, nákup, postaranie sa o domáceho miláčika, sprevádzanie k lekárom, predčítavanie, poskytnutie spoločnosti alebo primeraných záujmových aktivít, pomoc opatrovania doma a iné,
 • legislatívne informácie týkajúce sa dôchodkov, nárokov v rámci starostlivosti o odkázaných a chorých, sledovanie zmien v zákonoch,
 • morálnu podporu pre zvládnutie záťažových situácií, ako sú najmä riešenie starostlivosti o odkázaných rodičov, ako zvládnuť neistotu a strach, ako sa popasovať s prípadnými výčitkami, ako sa vyrovnať s odchodom, smrťou rodiča.
 • Miesto na vymieňanie si skúseností, príbehy, zážitky a ďalšie...


Vlastná hviezda na Nebi slávy


Pomôžte nám, prosím, vybudovať virtuálny priestor pre seniorov a nielen pre nich. Niekedy stačí skutočne málo, aby sa človek cítil dôležitý pre tých ostatných.


Nepodporujete tým nás, ale svojich blízkych.


Okrem odmien Vám ponúkame aj dobrý pocit a vlastnú hviezdu na našom virtuálnom Nebi slávy. Desať najštedrejších darcov od nás zároveň dostane trofej a hrdý titul Hviezda prvej veľkosti.

Ak Vás náš projekt zaujal, prosíme, podporte ho finančne a tiež zdieľajte so svojimi priateľmi. Ďakujeme.


Podrobnejšie informácie o projekte Prvý groš nájdete tu.

StartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Poďakovania pre darcov

Poďakovania pre darcovStartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Podporovatelia21

Podporovatelia

O autoroch

O autoroch

Ľubica Macková

Ľubica Macková

Som lektorka a trénerka osobnostného rozvoja. V poslednom čase sa venujem téme smrti a zomierania a tiež sprevádzaniu ich blízkych v tomto procese. Môj vklad do tohto projektu spočíva v podpore ľudí v ťažkých situáciách, pomôcť im, aby konali čo najviac slobodne.

Helena Jakubčíková

Helena Jakubčíková

Som človek, ktorý v procese svojho života prešiel rôznymi rolami, či spoločenskými, rodinnými alebo rolami samého k sebe.

Hľadám, čo je dôležité v živote a čoraz viac a viac zisťujem, že je to ľudskosť, vzájomnosť a viera, že svoj svet viem ovplyvňovať. Je jedno, či sú to veľké alebo úplne malé veci.

Žiadna vec nie je malá. Žiadny čin nie je malý. :-))

Agáta Jurášková

Agáta Jurášková

Nech už sme vyznávali akékoľvek hodnoty, nakoniec prídeme na to, že najdôležitejší v živote sú ľudia, ktorí nás obklopujú.

Meno a priezvisko Helena Jakubčíková
Web www.prvygros.sk

Kontaktujte autoraPoďakovania pre darcov (perks)

 • Zobraziť ostatné

Platba (payment)5 € 5 000 €

StartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Kontakt