Pozor: Projekty sa na StartLabe zoraďujú podľa posledného prijatého daru. Ten váš je momentálne na úplnom konci. Nebojte sa, v poradí sa posunie hneď, ako získate svoj prvý dar.

O projekte

O projekte

Festival UM UM

UM UM bol založený skupinou mladých, pre umenie zapálených ľudí pochádzajúcich zo Starej Ľubovne, malého mesta ležiaceho na severovýchode Slovenska. Už siedmym rokom sa UM UM snaží prepájať svet súčasného umenia európskych umeleckých centier s tradíciami a kultúrnym svetom východného Slovenska. Prostredníctvom umeleckého výskumu hľadá (ne)tradičné spôsoby a cesty, ako súčasné divadlo a umenie prezentovať ľuďom žijúcim na periférii.

Zdvíhajúca sa vlna extrémizmu a rasovej neznášanlivosti v slovenskej spoločnosti nás donútila k tomu, aby sme posledné ročníky festivalu venovali rozmanitej kultúre a histórii severovýchodného Slovenska, na ktorú mnoho nacionalisticky zmýšľajúcich ľudí zabúda. Pred dvoma rokmi sme začínali s témou vzťahu Čechov a Slovákov na tomto území. Minulý rok sme sa venovali kultúre Rusínov. Tento rok sa zameriame na vzťah troch etník Židov, Karpatských Nemcov a Slovákov. Nový koncept bude pokračovať ešte dvoma ročníkmi, v ktorých budeme mapovať vzťah Slovákov s Rómami, Maďarmi a Poliakmi.

Samotnému trojdňovému multižánrovému festivalu budú predchádzať tri medzinárodné umelecké sympóziá venované súčasnému divadlu, výtvarnému umeniu, a hudbe. V rámci týchto sympózií bude početná skupina umelcov zo Slovenska a celého sveta transformovať tradičnú kultúru jazykom súčasného umenia. Výstupy týchto sympózií, a to divadelná performance, umelecká výstava a autorská hudba, budú prezentované v rámci hlavného programu festivalu, ktorý bude obsahovať diskusie, divadelné predstavenia, premietania filmov a mnoho ďalšieho.

Židia, Karpatskí Nemci, Slováci a Stará Ľubovňa

Židia a Karpatskí Nemci sú etniká, ktoré ešte donedávna hrali významnú rolu pri formovaní spoločnosti východného Slovenska. Napriek tomu sa ich významná stopa z kolektívnej pamäti Slovákov pomaly vytráca, podobne ako pamätníci týchto etník.

Počas posledných mesiacov sme cestovali po Slovensku, stretávali sme sa s odborníkmi, bežnými ľuďmi aj pamätníkmi, aby sme mohli vytvoriť pre medzinárodných účastníkov sympózií informačné základy, s ktorými môžu pracovať vo svojich umeleckých projektoch a spracovať tak bohatú kultúru Židov a Karpatských Nemcov na východnom Slovensku.

Prečo potrebujeme vašu podporu

Chceme, aby bol program festivalu a tvorba sympózií prístupná čo najširšej verejnosti. Chceme, aby bol festival miestom stretávania sa naprieč etnikami, rôznymi generáciami a spoločenskými vrstvami. Preto sme sa rozhodli, že na festivale nechceme vyberať vstupné, aby bol financovaný iba z dotácií a peňazí darcov.

Vaše peniaze budú použité na dofinancovanie rôznorodých chýbajúcich nákladov, na zabezpečenie základných potrieb pre účastníkov sympózií a programu festivalu, rovnako ako na pokrytie množstva menších výdavkov potrebných na plynulý chod a organizáciu festivalu.

Ďakujeme za každé jedno vaše euro!

StartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Poďakovania pre darcov

Poďakovania pre darcovStartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Podporovatelia21

Podporovatelia

O autoroch

O autoroch

Martin  Jakubčo

Martin Jakubčo

Som historik umenia na Masarykovej univerzite v Brne a jeden z organizátorov Komunitného festivalu súčasného divadla a umenia, ktorý sa už sedem rokov koná v Starej Ľubovni.

Tomáš Senko

Tomáš Senko

Som etológ na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského a zároveň manažér Komunitného festivalu súčasného divadla a umenia - UmUm.

Názov organizácie UM UM, o.z.
Miesto realizácie projektu Stará Ľubovňa
Web umumfestival.com/

Kontaktujte autoraPoďakovania pre darcov (perks)

  • Zobraziť ostatné

Platba (payment)5 € 5 000 €

StartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Kontakt