Create & Control

Projekt Create & Control je jedinečnou príležitosťou pre stredoškolákov nahliadnuť do sveta vysokej politiky a spravovania štátu z pohľadu tých, ktorí vládnu. Súťaž kombinuje prvky modelových zasadnutí a vytvárania fiktívnej krajiny. Súťažiaci majú za úlohu vyriešiť národné a medzinárodné politické problémy, či už vo svojom tíme, či s ostatnými súťažiacimi, s ktorými sa budú pravidelne stretávať.

Vzdelávanie a veda
Create & Control
Získaná suma
21 %
430 €
z cieľovej sumy
2 000 €
flexibilné financovanie
Kampaň bola
ukončená
O projekte

BUĎTE AJ VY SÚČASŤOU ZMENY VO VZDELÁVANÍ, STAŇTE SA SÚČASŤOU PROJEKTU CREATE & CONTROL!


Dôvodom vzniku tejto študentskej iniciatívy boli výsledky študentských volieb v roku 2016, v ktorých bola po prvé veľmi nízka účasť a po druhé boli jasným ukazovateľom toho, že študenti stredných škôl, prvovoliči sa uchyľujú k extrémistickým a populistickým riešeniam momentálnej politickej situácie na Slovensku, až 33 kresiel v parlamente by podľa výsledkov študentských volieb získala populistická strana a 31 kresiel extrémistická strana. Keďže sme ešte stále študenti stredných škôl, vidíme nedostatky v našom vzdelávacom systéme z praxe a denne sa stretávame s nevedomosťou mládeže ohľadom sociálno-politickej tématiky.

V roku 2017 sme uskutočnili menší prieskum vedomostí stredoškolákov v počte respondentov 468 a priemerný vek približne 18 rokov. Celková percentuálna úspešnosť respondentov bola len 37,31%, čo nám potvrdilo, že mládež nemá dostatok informácií o fungovaní štátu a medzinárodných spoločenstiev. Uvedomili sme si, že pravdepodobne hlavným dôvodom, prečo sa študenti rozhodovali pre populistickú a extrémistickú stranu je primárne nedostatok informácií o chode štátu, následne si neuvedomujú následky ich rozhodnutia na verejné dianie, neuvedomujú si ďalší vplyv na budúce generácie tejto krajiny.

Po výsledkoch študentských volieb sme sa rozhodli pomôcť so vzdelávaním mládeže práve v tejto sfére a zaplniť medzery vo vzdelávacom systéme práve cez národnú súťaž Create & Control. Myslíme si, že je veľmi dôležité sa vzdelávať aj mimo pôdy školy a nadobúdať rôzne kompetencie práve ohľadom štátu a občianskej zodpovednosti, a to práve samotnou formou simulácie národných i medzinárodných parlamentov, čo pokladáme za najúčinnejšiu metódu.


Prvý ročník projektu bol tzv. skúšobný ročník, kde sme testovali rôzne metódy vzdelávania bez finančných zdrojov, čo sa odzrkadlilo na kvalite projektu a dopade na účastníkov. Na druhý ročník projektu sme získali financie z grantu Erasmus + a kvalita projektu sa značne zvýšila. Zapojilo sa veľké množstvo študentov, ktorí si projekt chválili. Naplnili sme ich očakávania a šírili osvetu medzi mladými a šikovnými ľudmi. V tomto trende by sme chceli pokračovať, a preto žiadame aj Vás o pomoc.


Primárnym cieľom projektu je zamerať sa na nedostatočnú informovanosť študentov stredných škôl ohľadom vnútornej a vonkajšej politiky štátu, ekonomického a politického systému, verejnej správy krajiny a fungovania svetovej burzy, spolu so sekundárnymi cieľmi ako zlepšenie argumentácie, schopnosti vytvárania kompromisov a práce v tíme. Všetky uvedené kompetencie pokladáme za veľmi dôležité zručnosti, ktoré by mal ovládať každý mladý človek, aby sa mohol stať aktívnym občanom s adekvátnym vzdelaním.


Chceme šíriť osvetu medzi mladými ľuďmi pomocou rôznych foriem neformálneho vzdelávania, ktorí sa stále viac uchyľujú k radikálnym riešeniam danej politickej situácie a nedôverujú svojej vláde ani vyšším politickým spolkom, ako Európska únia či NATO. Chceli by sme im teda pomocou rôznych postupov ukázať, aké je vládnuť v krajine a aké ťažké je rozhodovať sa zodpovedne za seba i za celú krajinu, za občanov ich vlastného štátu. V podstate ide o princíp fiktívnych krajín, takže študenti ako vláda sa počas spoločných medzinárodných stretnutí a ich diskusií učia, ako štát funguje a aké má zodpovednosti, ide o formu simulácie rokovaní EÚ s prvkami rokovaní OSN počas summitov.

V období medzi jednotlivými summitmi študenti pracujú vo svojich tímoch na národných problémoch, bonusových a povinných úlohách a investovaní do ministerstiev a fiktívnej burzy - Investopedia. Má ísť o naozaj nenútený spôsob vzdelávania, v ktorom nechceme ukazovať, že ich riešenia nie sú správne, naopak, ukážeme im, čo ich riešenie spôsobilo, aby si oni sami uvedomili určité nedostatky a vedeli sa k ním adekvátne postaviť.


Projekt Create & Control sa snaží o podporu mladých ľudí v ich aktívnej účasti na politickom procese formou rôznych diskusií s verejnými činiteľmi, čo je zároveň i hlavným cieľom štruktúrovaného dialógu. Podporuje a povzbudzuje študentov k hľadaniu detailných riešení problémov ich fiktívnych krajín na národnej i medzinárodnej úrovni. Ich úlohou je vyriešiť zadané problémy v školských tímoch (národné problémy) a neskôr na stretnutiach volených zástupcov (medzinárodné problémy), ktoré sú reálne a vyhodnocované skupinou odborníkov (politikov, politológov, ekonómov a pracovníkov s mládežou).
Tento projekt prináša nový koncept spájania fiktívnych štátov spolu s prvkami modelových zasadnutí ich vlastných krajín, ktorý má potenciál rozšíriť sa i za hranice Slovenskej republiky, poprípade sa zaradiť do systému vzdelávania počas hodín občianskej náuky.


STAŇTE SA SPOLU S NAMI ZMENOU VO VZDELÁVANÍ!

Odmeny

Chcem podporiť!

Nepotrebujete odmenu? Tak darujte sumu podľa svojho uváženia a získajte aspoň našu vďaku.

Chcem nazvať more!

Minimálna výška príspevku
5

Ak podporíte neformálne vzdelávanie na Slovensku sumou 5€, dostanete možnosť nazvať more vo fiktívnom svete Create & Control!

Chcem nazvať oceán & zúčastniť sa summitu!

Minimálna výška príspevku
10

Ak podporíte neformálne vzdelávanie na Slovensku sumou 10€, dostanete možnosť nazvať oceán vo fiktívnom svete Create & Control a zúčastniť sa Žilinského summitu v decembri, marci alebo máji!

Chcem nazvať kontinent & zúčastniť sa záverečného vyhodnotenia!

Minimálna výška príspevku
20

Ak podporíte neformálne vzdelávanie na Slovensku sumou 20€, dostanete možnosť nazvať kontinent vo fiktívnom svete Create & Control a zúčastniť sa Záverečného vyhodnotenia projektu!

Dostanete možnosť spoznať všetkých účastníkov, organizátorov a podporovateľov projektu a zároveň Vám na pamiatku dáme nálepky s logom projektu!

Chcem nazvať svetového spolku & zúčastniť sa záverečného vyhodnotenia!

Minimálna výška príspevku
50

Ak podporíte neformálne vzdelávanie na Slovensku sumou 50€, dostanete možnosť nazvať svetový spolok Create & Control a zúčastniť sa Záverečného vyhodnotenia projektu!

Dostanete možnosť spoznať všetkých účastníkov, organizátorov a podporovateľov projektu a zároveň dostanete mapu nášho fiktvneho sveta.

Chcem nazvať planétu & zúčastniť sa záverečného vyhodnotenia a summitu!

Minimálna výška príspevku
100

Ak podporíte neformálne vzdelávanie na Slovensku sumou 100€, dostanete možnosť nazvať celú planétu fiktívneho sveta Create & Control a zúčastniť sa Záverečného vyhodnotenia projektu a Žilinského summitu v decembri, marci alebo júni!

Dostanete možnosť spoznať všetkých účastníkov, organizátorov a podporovateľov projektu a k tomu dostanete mapu nášho fiktívneho sveta spolu s fotkou všetkých účastníkov a knižku Sapiens.

Podporovatelia
👤 Pavol Gál

30 €

👤 Anonymný podporovateľ

10 €

👤 Maroš Chmúrny

🎁 Chcem nazvať kontinent & zúčastniť sa záverečného vyhodnotenia!

20 €

👤 Martin Gajdos

15 €

👤 Dávid Šmotlák

💬 Len tu mapu mi prosím pošlite na mail ;) držím palce

50 €

👤 Milan Ftorek

🎁 Chcem nazvať kontinent & zúčastniť sa záverečného vyhodnotenia!

💬 Skvely napad treba podporit :)

30 €

👤 Anonymný podporovateľ

🎁 Chcem nazvať more!

💬 Drzim palce

5 €

👤 jano brtko

10 €

👤 Martin Tkáč

🎁 Chcem nazvať kontinent & zúčastniť sa záverečného vyhodnotenia!

20 €

👤 Anonymný podporovateľ

50 €

👤 Anonymný podporovateľ

111 €

👤 Anonymný podporovateľ

5 €

👤 Tomáš Paulďuro

🎁 Chcem nazvať more!

💬 Good luck

9 €

👤 Marek Homola

20 €

👤 Jerguš Ridzoň

5 €

👤 Tomáš Ťapák

💬 Nech sa darí!

20 €

👤 Ivana Sýkorová

🎁 Chcem nazvať kontinent & zúčastniť sa záverečného vyhodnotenia!

💬 Keby som bola stredoškoláčka, hneď by som šla do toho s Vami! Veľmi zaujímavé! Fakt výzva!

20 €

Autori
Pomáhame druhým, o.z.

Pomáhame druhým, o.z.

Kontaktovať autora

Máte otázku k projektu či odmenám? Napíšte priamo autorom kampane. Vaša správa z formulára im príde ako email.

Odmeny

Chcem podporiť!

Nepotrebujete odmenu? Tak darujte sumu podľa svojho uváženia a získajte aspoň našu vďaku.

Chcem nazvať more!

Minimálna výška príspevku
5

Ak podporíte neformálne vzdelávanie na Slovensku sumou 5€, dostanete možnosť nazvať more vo fiktívnom svete Create & Control!

Chcem nazvať oceán & zúčastniť sa summitu!

Minimálna výška príspevku
10

Ak podporíte neformálne vzdelávanie na Slovensku sumou 10€, dostanete možnosť nazvať oceán vo fiktívnom svete Create & Control a zúčastniť sa Žilinského summitu v decembri, marci alebo máji!

Chcem nazvať kontinent & zúčastniť sa záverečného vyhodnotenia!

Minimálna výška príspevku
20

Ak podporíte neformálne vzdelávanie na Slovensku sumou 20€, dostanete možnosť nazvať kontinent vo fiktívnom svete Create & Control a zúčastniť sa Záverečného vyhodnotenia projektu!

Dostanete možnosť spoznať všetkých účastníkov, organizátorov a podporovateľov projektu a zároveň Vám na pamiatku dáme nálepky s logom projektu!

Chcem nazvať svetového spolku & zúčastniť sa záverečného vyhodnotenia!

Minimálna výška príspevku
50

Ak podporíte neformálne vzdelávanie na Slovensku sumou 50€, dostanete možnosť nazvať svetový spolok Create & Control a zúčastniť sa Záverečného vyhodnotenia projektu!

Dostanete možnosť spoznať všetkých účastníkov, organizátorov a podporovateľov projektu a zároveň dostanete mapu nášho fiktvneho sveta.

Chcem nazvať planétu & zúčastniť sa záverečného vyhodnotenia a summitu!

Minimálna výška príspevku
100

Ak podporíte neformálne vzdelávanie na Slovensku sumou 100€, dostanete možnosť nazvať celú planétu fiktívneho sveta Create & Control a zúčastniť sa Záverečného vyhodnotenia projektu a Žilinského summitu v decembri, marci alebo júni!

Dostanete možnosť spoznať všetkých účastníkov, organizátorov a podporovateľov projektu a k tomu dostanete mapu nášho fiktívneho sveta spolu s fotkou všetkých účastníkov a knižku Sapiens.