Pozor: Projekty sa na StartLabe zoraďujú podľa posledného prijatého daru. Ten váš je momentálne na úplnom konci. Nebojte sa, v poradí sa posunie hneď, ako získate svoj prvý dar.

O projekte

O projekte

Po 4 rokoch tvrdej práce, ale aj nádherne stráveného času s Dorotkou a jej rodinou sa nám podarilo dokončiť celovečerný dokumentárny film Niečo naviac. Jeho príbeh zobrazuje unikátne situácie, výpovede a momenty, v ktorých sa autenticky odkrýva život mladého človeka s Downovým syndrómom. Blízkym kontaktom s našou protagonistkou, postavenom na dôvere a priateľstve, sa nám podarilo zachytiť osobný, intímny svet dievčatka s touto diagnózou a jej rodiny. Je dôkazom toho, že ľudia s Downovým syndrómom majú skutočne niečo "naviac" a dokážu byť prínosom tak pre svoju rodinu, ako aj pre spoločnosť.

Náš cieľ

Chceme spoločne dostať tento film a tému medzi širšie publikum. Chceme o tejto téme diskutovať. Chceme zbúrať mýty a predsudky z tejto diagnózy v našej spoločnosti. Radi by sme film dostali do kín, ale aj iných priestorov naprieč celým Slovenskom. Hlavný predpoklad - produkciu a postprodukcia filmu sme zvládli.

Na to, aby sme dosiahli tento cieľ, potrebujeme vyvinúť veľké úsilie v rámci distribúcie, vývoja webstránky, propagácie a organizácie. Práve preto sme sa rozhodli využiť aj možnosti crowdfundingovej kampane.


Popis projektu

Trinásťročná Dorotka chce byť herečkou. Od svojich rovesníkov sa ale líši tým, že má niečo (na)viac – jeden chromozóm. Niekoľko hodín po jej narodení vykreslila lekárka rodičom vidinu čiernej budúcnosti s dieťaťom postihnutým Downovým syndrómom a ponúkla im možnosť zbaviť sa jej. Odmietli.

Spoločnosť o problematike Downovho syndrómu vie pomerne málo. Pritom je najčastejšou genetickou poruchou, ktorá spôsobuje mentálne postihnutie. Nezriedka sa vníma cez negatívne emócie a strach – strach rodičov, že sa ich dieťa narodí postihnuté a nezvládnu jeho výchovu, ako aj strach spoločnosti z „mongoloidných" jedincov, ku ktorým nedokáže zaujať postoj a chápe ich len ako čosi nepohodlné.


Dokumentárny film Niečo naviac je odozvou na všetky predsudky a strach spoločnosti z Downovho syndrómu. Bez patetických fráz a bez zjednodušovania vykresľuje osobný príbeh Dorotky a jej rodiny, ktorý odhaľuje pestrofarebný svet naplnenia a šťastia. Príbehom sa prelínajú nácviky novej divadelnej hry v prostredí divadelného súboru Dúhadlo, v ktorom Dorotka hru skúša. Táto alternatívna forma vyjadrenia jej pomáha osobnostne rásť a získavať schopnosti pre budúce povolanie.


Prínos filmu

Dokumentárny film Niečo naviac zobrazuje unikátne situácie, výpovede a momenty, v ktorých sa autenticky odkrýva život mladého človeka s Downovým syndrómom. Blízkym kontaktom s protagonistkou filmu postavenom na dôvere a priateľstve sa podarilo nakrútiť nielen jej bežné fungovanie, ale aj jej osobný, intímny svet. V tejto výpovedi nemá tento dokument v kontexte slovenského filmu obdoby. Skladbou týchto situácií a momentov sa vytvára príbeh, ktorý podáva svedectvo o tom, že ľudia s Downovým syndrómom majú skutočne niečo (na)viac. Niečo, čo ich nerobí nadbytočnými či menejcennými. Práve naopak – film búra mýty a predsudky o tomto syndróme a napomáha divákovi pochopiť, že ľudia s touto diagnózou dokážu byť prínosom tak pre svoju rodinu, ako aj pre spoločnosť. Netreba sa báť dať im šancu, pretože majú na to, aby sa jej nielen chopili, ale ju aj niekoľkonásobne vrátili.


Tvorcovia filmu

Réžia, scenár, dramaturgia: Palo Kadlečík, Martin Šenc
Hudba: Ľubica Čekovská
Kamera: Palo Kadlečík, Jaromír Ferianc
Strih: Juraj Ondruš, Palo Kadlečík
Mix zvuku: Igor Baar
Obrazová postprodukcia: Peter Csordás


Realizácia filmu a rozopočet

Na filme Niečo naviac pracujeme od roku 2014. Tvorba filmu, od napísania námetu a scenára, obhliadok lokácií, samotného nakrúcania až po začiatok postprodukcie, trvali vyše troch rokov. Rozpočet na výrobu filmu predstavuje sumu 33 000 eur, pričom sa nám podarilo získať podporu Audiovizuálneho fondu na 1/3 tejto sumy. Ďalšie finančné prostriedky na dokončenie nakrúcania sa nám podarilo získať vlastným úsilím a tiež obetovaním časti svojich honorárov. Momentálne je dokončená postprodukcia filmu (strih, zvuk, grading a kolorovanie obrazu, komponovanie hudby) a plánuje sa propagácia a distribúcia filmu. K finálnemu dokončeniu projektu je potrebná ďalšia finančná podpora. Preto hľadáme ďalších partnerov filmu a veríme, že časť finančných prostriedkov sa nám podarí získať aj s vašou pomocou.

Ako sa film dostane k vám?

Pre dokumentárny film Niečo naviac je plánovaná celoslovenská kinodistribúcia (od 20. septembra 2018), neskôr televízna distribúcia a distribúcia na DVD nosičoch a cez internet. Slovenská premiéra filmu bude na Medzinárodnom filmovom festivale Cinematik v Piešťanoch (15. september 2018). Máme potvrdené tiež odvysielanie v Českej televízii a v procese rokovania je aj RTVS a Tv Lux. Film postupne prihlasujeme na slovenské i zahraničné medzinárodné filmové festivaly. Naším cieľom je dostať túto pozoruhodnú tému k divákom všetkými dostupnými spôsobmi, ktoré nám dovolia naše prostriedky, vrátane online kanálov a sociálnych sietí.

Ďakujeme za Vašu podporu


StartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Poďakovania pre darcov

Poďakovania pre darcovStartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Podporovatelia182

Podporovatelia

O autoroch

O autoroch

Pavol Kadlečík

Pavol Kadlečík

Narodil sa 13. júna 1986 v Bratislave, kde aj žije a pôsobí. Vyštudoval Ekonomickú univerzitu v Bratislave. Tvorbe dokumentárnych filmov sa aktívne venuje od roku 2010 a v súčasnosti pôsobí ako kameraman a režisér v Lux communication. Jeho tvorbu predstavujú prevažne filmy o slovenských misionároch pôsobiacich vo svete. Do dokumentárneho cyklu Moja misia prispel filmami z Tanzánie, Južného Sudánu, Kene, Zimbabwe, Haiti, Hondurasu a Ukrajiny. Spoza kamery sa snaží zachytiť autentické situácie a osobné svedectvá ľudí, ktorí sa rozhodli povýšiť dobro druhých nad svoje vlastné záujmy a ciele. Aj napriek pestrosti a rozmanitosti prostredí, v ktorom sa príbehy odohrávajú, považuje za najväčší zdroj inšpirácie práve príbehy konkrétnych ľudí a ich viera v to, že môžu svojou kvapkou v mori prispieť dobru vo svete. Vo voľnom čase sa venuje skialpinizmu, cyklistike a horolezectvu. Je tiež zakladateľom a organizátorom skialpového filmového festivalu Snehová vločka. Na filme Niečo naviac pracoval aj ako hlavný kameraman a strihač.

Martin  Šenc

Martin Šenc

Narodil sa 22. apríla 1986 v Sobranciach, vyrastal v Humennom. Študoval slovenský jazyk a literatúru v Trnave, neskôr dramaturgiu a scenáristiku na Filmovej a televíznej fakulte VŠMU v Bratislave pod vedením Marka Leščáka. Obľubuje príbehy, rád pracuje so slovom a počúva ľudí, obdivuje, nasáva veci okolo seba a potom to transformuje do svojej tvorby. Tvrdí, že jeho práca je jeho koníčkom. Venuje sa filmovej, televíznej a rozhlasovej scenáristike, dramaturgii a príležitostne aj réžii. Už niekoľko rokov úzko spolupracuje so Slovenským rozhlasom, kde stojí za pozoruhodným digitálnym projektom – Rádiom Litera, píše rozhlasové scenáre, ale aj filmové recenzie, eseje či fejtóny pre Rádio Devín. Zaoberá sa tiež literárnou tvorbou, v roku 2012 získal tvorivú prémiu v literárnej súťaži Poviedka. Pôsobí aj ako hudobník, hrá na klávesové nástroje s niekoľkými interpretmi. Je ženatý, žije v Bratislave s manželkou Danielou.

Ján Košta

Ján Košta

Názov organizácie KADMEDIA s.r.o
Miesto realizácie projektu Bratislava

Kontaktujte autoraPoďakovania pre darcov (perks)

  • Zobraziť ostatné

Platba (payment)5 € 5 000 €

StartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Kontakt