Časopis FRAKTÁL ⁕ literatúra horizontálne a vertikálne

Chceme byť časopis celoslovenského dosahu a medzigeneračného zamerania, nezávislý na stavovských hierarchiách či mocenských hrách, v ktorom zaváži kvalita a profesionalita spolu s étosom a otvoreným pohľadom na svet. Prečo? Aby sme prekonali zlú karmu v slovenskej literatúre – a nielen v nej. Pomáhame kritickému mysleniu, imaginácii a tvorbe v ich vzrušujúcej nepredvídateľnosti.

Literatúra
Časopis FRAKTÁL ⁕ literatúra horizontálne a vertikálne
Získaná suma
112 %
5 380 €
z cieľovej sumy
4 800 €
Kampaň bola
úspešná
O projekte

TO PODSTATNÉ V KOCKE

pre rýchlych čitateľov a unavených


► KTO: Slovenskej verejnosti sme sa predstavili dvoma číslami celoslovenského literárneho časopisu FRAKTÁL, ktoré vyšli v prvej polovici roka 2018. Náš pôvod, zámer i potenciál teda už nie sú celkom neznáme; nechceli a nemohli sme prísť s prázdnymi rukami.

Jednoducho: naštartovali sme.

► ČO: Teraz však potrebujeme vašu finančnú podporu, aby sme mohli dokončiť svoj plán – vydavateľský program na celý rok. To znamená: vydať ďalšie dve čísla, ukončiť 1. ročník ako štvrťročník a pripraviť sa na ďalší rok, ktorý by už mohol byť iný, v zmysle: finančne priaznivejší. Pomôžete nám uspieť aj v druhom polčase roka 2018 s prechýlením do začiatku roka 2019.

Radi by sme udržali motor v chode.

PREČO: Vzhľadom na pravidlá Fondu na podporu umenia, v prvom roku svojej existencie časopis nemôže počítať s dotáciou z verejných zdrojov – fungujeme bez verejného financovania, každý "na vlastné triko". V roku 2019 však už budeme oprávnení žiadatelia o grant na Fonde. Preto sa dnes, v roku 2018, na vás obraciame s prosbou...

... aby ste nám pomohli doliať benzín.

► KAM: V združení i časopise fungujeme s entuziazmom a nádejou, že budúci rok v dotačnom systéme uspejeme. Tlač, tlačovú, grafickú a redakčnú prípravu (ďalších) čísel, distribučné, propagačné, účtovné a iné náklady však potrebujeme uhradiť aj tento rok a začiatkom budúceho roka. Tam pôjdu vaše vítané dary.

A bude pekný výhľad na krajinu!

ODKIAĽ: Ak nás podporíte, podporíte tým aj literárnu minulosť, súčasnosť a budúcnosť Slovenska! Nech prehovoria zo svojho miesta, bez vedľajších úmyslov a falošných zámerov. To posledné poznáme zblízka. A vieme, že najťažšie nie je začínať na zelenej lúke, ale na suchej tráve alebo vo vypálenom rybníku. To už ale hovoríme o našej prehistórii a tá do "kocky" nepatrí.

Podporte náš projekt, ktorý je sám nezištným darom kultúrnej verejnosti.

Obdarujete darované.

Ďakujeme.


▼ Náš prvý oznam pre verejnosť. To sme boli ešte len v inkubačnej dobe. ▼Teraz už máme inkubačnú dobu za sebou.


AKO TO BOLO S NAMI

alebo udička na zvedavých čitateľov

INKUBÁCIA FRAKTÁLU: Začali sme bez vás, v ústraní. Každý a každá z nás má svoje meno, svoju tvár, svoj hlas, svoju cestu. Poznáte nás aj nepoznáte... a záleží to aj od vás (pozrite si autorov projektu). Druhá polovica roka 2016 pre nás nebola dobrá. Zažili sme nepríjemné prekvapenia, hovorí sa tomu aj marenie (našej) práce, a tiež práce iných. V roku 2017 sme tuho rozmýšľali aj naberali kuráž. A povedali si, že takto to ďalej nejde. Že chceme vziať veci do vlastných rúk a ponúknuť svoju vlastnú alternatívu: vytvoriť nový publikačný priestor – s étosom. A teda v neposlednom rade: na zlé odpovedať dobrým, na deštruktívne konštruktívnym. Pretože odmietame uzatvárať kompromisy s mocou, ktorá produkuje najmä seba samu.

► ZALOŽENIE FRAKTÁLU: Vytvorili sme nový časopis, dali mu podobu, štruktúru, profil aj zmysel. Oslovili sme desiatky autorov a autoriek, uverejnili desiatky príspevkov. Bez financií, s jediným láskavým sponzorom za chrbtom: ďakujeme. A teda aj bez odmien, platov alebo honorárov, zato s neprehliadnuteľným vlastným vkladom. Dozvedeli sme sa, ako veľmi sme potrební aj očakávaní. A dokázali "zázrak" (teraz citujeme), hoci sme vznikli takmer z ničoho. Ba predsa z niečoho: z presvedčenia.

FRAKTÁL NA TRHU: Sme nekomerčný časopis, prekračujeme hranice vlastných očakávaní. Trh nie je miestom nášho úspechu. Miestom nášho úspechu sú naši čitatelia, ich nepokojná myseľ a predstavivosť. Trh nám len pomôže, aj to nie vždy, sa k nim dostať; k tým, ktorí nás potrebujú pre svoj vlastný (nepraktický) život. Naše náklady na prípravu, produkciu a distribúciu to však nezaplatí – nie sme komerčný žurnál pre nenáročnú väčšinu. Predajom zarobíme nepatrnú čiastku v porovnaní s tým, čo vložíme (a vkladáme veľa) aj čo vyprodukujeme: krásu a hĺbku slova – aj jeho liečivú zádrapčivosť (v malom náklade). Dobro pre všetkých (vo veľkom). Kultúrne súvislosti. Individuálnu aj spoločenskú seba/reflexiu.


▼ Kratšia mailová upútavka na 1. číslo. Pravdaže, aj s citátmi z príspevkov. ▼
AKO TO BOLO PRED NAMI

alebo zlatá rybka pre najzvedavejších

► ČASOPISY S TRADÍCIOU: Slovenská literatúra, resp. jej inštitucionálna infraštruktúra, má za sebou celú reťaz káuz – nedobrých káuz – okolo literárnych "časopisov s tradíciou". Ich spoločným znakom je, že previazanie časopisu so stavovskou organizáciou vytváralo a stále vytvára priestor na zasahovanie vydavateľa (čítaj: niektorých predstaviteľov príslušnej organizácie) do práce redakcie, a teda nerešpektovanie redakčnej autonómie, pričom motívom takéhoto konania neraz bolo (a je) aj vlastné autorské sebapresadzovanie. Slovensko v tomto ohľade zaspalo dobu, v susednom Česku došlo k osamostatneniu časopisov od ich stavovského zázemia hneď po roku 1989 (zanikol Literární měsíčník, z Kmenu sa vyvinul samostatný Tvar, obnovené časopisy Host a Literární noviny boli od začiatku vydavateľsky nezávislé, rovnako Revolver revue a i.). Na Slovensku časopisy v minulosti previazané s disentom či nové nezávislé časopisy, ktoré vznikali (a zanikali) – a je ich niekoľko ozaj záslužných – nevykryli celý priestor literatúry, pretože svoje pôsobenie vymedzili užšie, inakšie (alebo sa borili s vlastnými problémami).

ROMBOID: Literárne "časopisy s tradíciou" a silným inštitucionálnym vydavateľom za chrbtom tak ďalej zohrávali (a v istom zmysle stále zohrávajú) rozhodujúcu úlohu. Ich "karma" však akoby bola poznačená zlou mocou. S naším projektom súvisí najmä jeden z nich: mesačník Romboid. Po vynútenom dobrovoľnom odstúpení Radoslava Passiu z pozície šéfredaktora tohto časopisu v r. 2015 (v 50. ročníku jeho vychádzania) a následnom rezignovaní Passiovej redakcie sa celý príbeh v roku 2016 (v 51. ročníku Romboidu) zopakoval znova, aj keď v trocha inom rúchu. Tentoraz s priamym prispením vydavateľa, teda Asociácie organizácií spisovateľov Slovenska, ktorý sám „deinštaloval" redakciu Stanislavy Chrobákovej Repar. Viac si o tom môžete prečítať TU.

► PARADOXY: Zárodky takéhoto povýšeneckého správania však siahajú oveľa hlbšie do minulosti; podobným napätiam a útokom spisovateľských funkcionárov čelili už aj predchádzajúci šéfredaktori Romboidu a ich zodpovední redaktori/redaktorky. U všetkých išlo o ten istý „problém": neochotu podvoliť sa nátlaku vydavateľa, uvažovanie vlastnou hlavou a trvanie na osobnom garantovaní svojich profesionálnych rozhodnutí. A to je paradox, nad ktorým ostáva rozum stáť a ktorý nás nakoniec naštartoval.


Naša mailová upútavka na 2. číslo. Hádajte, odkiaľ pochádzajú citáty...PREČO PODPORIŤ FRAKTÁL

alebo spoločné dumy na rybačke

► Táto vôbec nie povzbudivá "história" je dôležitá preto, aby sa lepšie ukázala váha i význam ustanovenia nezávislého literárneho štvrťročníka FRAKTÁL, za ktorý (si/nám) budú zodpovedať iba jeho redaktori, spolupracovníci či prispievatelia a, samozrejme, redakčná rada časopisu.

► V redakčnej rade FRAKTÁLU nájdete tak bývalých šéfredaktorov Romboidu, ako členov petičného výboru spomenutej petície či ďalšie osobnosti slovenskej literatúry a vedy, ktorým nie je jedno, kde žijú a na čom participujú. Už dnes ide o reprezentatívny časopis v tom najlepšom zmysle slova.

► Šéfredaktorkou časopisu a predsedníčkou združenia Fraktál je Stanislava Chrobáková Repar, ktorá má mnohoročné redakčné, edičné a vydavateľské skúsenosti – doma i v zahraničí – a to aj pri zakladaní či "oživovaní" literárnych časopisov a ich nasmerovaní na vlastnú orbitu.

► Všetkým spolu nám ide o vytvorenie podmienok na to, aby literatúra autorov, tiež kritikov a vedcov, ktorí sa nechcú podieľať na úpadkových modeloch slovenského literárneho života (i dejepisectva), opäť získala, presnejšie – aby si sama vytvorila inšpiratívny publikačný priestor. Tvorivo pracovný.

► Práve kvalitné a nezávislé časopisy sú tmelom i skúškou každej výraznejšej literárnej komunity – a Slovensko ich potrebuje. Potrebuje spájať tých, ktorí literatúru tvoria, čítajú a skúmajú, podporujú v jej poctivej, otvorenej a férovej komunikácii. Aj preto, aby mohlo čeliť systémovému vytesňovaniu nekomerčnej kultúry na okraj spoločenského, čoraz väčšmi už len hospodárskeho a politického záujmu i diania.

Možno viete a možno nie, leitmotívom nášho nového časopisu je:

Ďakujeme, že žijete nezávislú literatúru!

► Ak prispejete, zároveň podporíte zásadový (vzpriamený) a verejne manifestovaný postoj desiatok, možno stoviek slovenských literárnych tvorcov a tvorkýň, ktorí nás – po zlej skúsenosti s Romboidom – neopustili a nezviezli sa s mocou. Naopak, pozdvihli svoj hlas na obranu kultúry a kultúrnosti.

► Ak prispejete, práve časopis FRAKTÁL môže prispieť k vytvoreniu kolegiálneho a zároveň profesionálne spoľahlivého literárneho spoločenstva na Slovensku. Jednoducho, je tu príležitosť na veľkorysejšie a spoľahlivejšie textové zosieťovanie autorov, ktorí vedia, čo chcú. Horizontálne aj vertikálne.

► Ak prispejete, nebudú pri tom chýbať ani podnetné texty spisovateľov a vedcov z Čiech a Moravy či kultúrny dialóg zástupcov slovenskej literatúry v medzinárodnom priestore a meradle.ČO SÚ TO FRAKTÁLY

(totálne nepovinné)

„Mraky nie sú gule, hory nie sú kužele, blesk sa nešíri po priamke. Fraktálna geometria je obrazom vesmíru, ktorý je hrboľatý, a nie rovný, poďobaný, a nie hladký. Je to geometria dierok, jamiek a hrboľov, pokrivenín, spletí a deformácií."

Benoit MANDELBROT, francúzsko-americký matematik, objaviteľ fraktálnej geometrie

„Fraktály sú netriviálne abstraktné objekty, ktoré v sebe ukrývajú hlbokú matematickú krásu. Tá však pre väčšinu ľudí ostáva skrytá. A potom je tu ešte zreteľná povrchová – hoci nie nutne povrchná – krása. Tú vidia všetci."

Martin MOJŽIŠ, slovenský fyzik a propagátor vedy

„Dá sa povedať, že fraktály sú všade v okolí. Euklidovské telesá, ako napríklad priamky, štvorce alebo kocky, existujú len v učebniciach matematiky. Laik sa teda musí vzdať klasických predstáv o telesách naokolo, ale aj dejoch okolo nás a skôr uveriť, než poznať, že náš svet je štruktúrovaný."

Vlastimil HOTAŘ, český pedagóg sklárskeho dizajnu
F R A K T Á L i v e

Nová cvernovka, 28. 6. 2018


▼ Prvá verejná prezentácia časopisu FRAKTÁL sa uskutočnila v júni 2018. ▼????


Tešíme sa na stretnutia s vami, priatelia.

A ďakujeme za možnosť vykročenia.


Odmeny

Chcem podporiť!

Nepotrebujete odmenu? Tak darujte sumu podľa svojho uváženia a získajte aspoň našu vďaku.

(0) FRAKTÁL 2018 / pdf-súbor na čítanie

Minimálna výška príspevku
5

Ako odmenu ponúkame kolekciu literárnych textov od autorov žijúcich na Slovensku z prvých troch čísel Fraktálu. Zašleme vám ju ako pdf-súbor priamo do vašej mailovej schránky. Jeseň vás, jednoducho, nemôže zaskočiť...

Predpokladaný termín: október 2018

INFO: Nedajte si ujsť príležitosť na stretnutie s textami básnikov a poetiek, spisovateľov a spisovateliek ako: Balla, J. Bodnárová, J. Briškár, M. Brück, M. Debnár, I. Dobrakovová, P. Getting, M. Haugová, I. Hochel, P. Krištúfek, S. Liptáková, B. Mihalkovič, M. Milčák, J. Palaščák, V. Pankovčín, J. Sutherland-Smith, A. Tőzser a i.

(i) FRAKTÁL 2018 / báseň do schránky

Minimálna výška príspevku
7

Vytlačíme pre vás báseň autora, ktorého si z našich čísel vyberiete, a podpísanú autorom alebo autorkou vám ju v peknej úprave doručíme priamo do schránky.

Predpokladaný termín: november 2018

(1) FRAKTÁLive 2018 / verejná prezentácia 1. ročníka časopisu

Minimálna výška príspevku
10

Určite neoľutujete, ak sa rozhodnete prijať pozvanie. V prvom rade pôjde o literárny večer, na ktorom vystúpia naši autori a autorky. Porozprávame sa s nimi aj medzi sebou o zaujímavých témach a určite aj niečo dobré okoštujeme. Takýto "event" sme si už vyskúšali v júni a cítili sme sa vynikajúco.

Osobné pozvanie do vašej mailovej schránky považujeme za samozrejmosť.

Miesto konania: Bratislava. Predpokladaný termín: 20.12.2018

Bratislava, december 2018

(2) FRAKTÁL 2019 / dizajnovaná redakčná novoročenka

Minimálna výška príspevku
15

Pôjde o ojedinelú sériu novoročeniek, ktorou okrem iného zaznamenáme a oslávime prvý rok vychádzania nášho časopisu. Koncepcia a dizajn: E. Kovačevičová-Fudala, et al.

Táto odmena vám bude doručená klasickou poštou priamo do schránky. My si myslíme, že koncom decembra 2018 – a vy?

Pre zahraničie pri doručovaní odmien platí: poštovné hradí adresát. Prosíme, aby ste túto skutočnosť zohľadnili pri vašej podpore. Alebo sa s nami spojte. Ďakujeme.

(3) FRAKTÁL 2018 / zaslanie poštou 2. čísla 1. ročníka

Minimálna výška príspevku
10

Budete to mať bez starostí, rovno do vašej schránky, a ešte nás aj podporíte. Ponúkame vám 180 strán výnimočnej literatúry i premýšľania o nej.

Posledné voľné výtlačky v redakcii aj u tlačiara – onedlho budú unikát. No hlavne je čo čítať!

► INFO: O svojich redakčných kvalitách i spoľahlivosti sme presvedčili a k spolupráci pritiahli autorov a prekladateľov ako M. Haugová, A. Tőzser, J. Bodnárová, M. Brück, Ľ. Feldek, M. Andričík – s ukážkou z Miltonovho Strateného raja... O svoje zážitky i úvahy (o Slovákovi v Paríži) sa podelili A. Marenčin a J. Mojžiš, ale aj I. Kupková (o preklade), M. Debnár (o konferenčnom cestovaní) alebo D. Nagy, ktorý venoval spomienku prozaikovi P. Krištúfkovi. V rubrike TÉMA sa 8 kritikov a vedcov zaoberá fenoménom mesta, v rubrike AGORA prinášame filozoficky fundovanú úvahu G. Starčevića o líci a rube demokratickej kultúry – už od antiky. A to zďaleka nie je všetko.

(4) FRAKTÁL 2018 / zaslanie poštou 1. čísla 1. ročníka

Minimálna výška príspevku
20

Budete to mať bez starostí, rovno do vašej schránky, a ešte nás aj podporíte. Ponúkame vám 150 strán pozoruhodných príspevkov, ktorými sme naštartovali celý náš časopisecký projekt, ale aj novú kapitolu našej existencie.

Posledné voľné výtlačky v redakcii aj u tlačiara. Kdeže budú – už unikát! No hlavne je čo čítať!

► INFO: V čísle nájdete blok najkratších, často šibeničných poviedok od tridsiatky srbských autorov a autoriek, premýšľanie o zabudnutej avantgarde, najmä tej literárnej – aj so vzácnymi dobovými fotografiami, poviedky Ballu, I. Dobrakovovej, básne M. Milčáka, J. Palaščáka, uvažovanie o literárnom časopisectve a jeho podmienkach na život (a na smrť)... Krátku spomienku venovanú básnikovi O. Pastierovi napísali P. Zajac, E. Gindl a ďalší. Ani významní kritici sa nám neobrátili chrbtom, recenzie nových kníh pre nás napísali Z. Stanislavová, Z. Prušková, I. Málková, J. Šrank, P. Markovič, E. Urbanová a ďalší... A to zďaleka nie je všetko.

(5) FRAKTÁL 2018 / zaslanie poštou 3. a 4. čísla 1. ročníka

Minimálna výška príspevku
20

Budete to mať bez starostí, rovno do vašej schránky, a ešte nás aj podporíte. Výška nášho nákladu záleží aj od vás, priatelia!

Zálohujete našu budúcnosť a my si to uvedomujeme. Ďakujeme.

(6) FRAKTÁL 2018 / 1. ročník komplet v tlačenej forme

Minimálna výška príspevku
40

Štyri čísla 1. ročníka (prvé je len raz!) dostanete priamo do vašej schránky, jednotku a dvojku spolu s trojkou. Budete mať kompletný 1. ročník bezprácne – ako jedni z posledných možných prijímateľov tejto kráľovskej odmeny!

Táto odmena okrem iného odzrkadľuje aj náš napínavý štart.

Nedajte si ujsť poslednú príležitosť, najmä ak chcete byť pri tom!

(7) FRAKTÁL 2018 / 1. ročník komplet v elektronickej forme

Minimálna výška príspevku
20

Kam? Rovno do vašej mailovej schránky. Náš pdf-súbor vás vždy zastihne hneď po vypredaní jednotlivých tlačených čísel. Jednotka na vás už čaká... po ukončení tejto kampane.

Mimoriadna odmena pre tých, ktorí to majú radi pod kontrolou.

(8) FRAKTÁL 2019 / 2. ročník komplet v tlačenej forme

Minimálna výška príspevku
30

Štyri čísla 2. ročníka od nás dostanete priamo do vašej schránky jednotlivo, ako budú vychádzať, a ešte nás aj podporíte. Vaša nedočkavosť je pre nás voda na mlyn.

Zálohujete našu budúcnosť a my si to uvedomujeme. Ďakujeme.

Bude to zmysluplné stretnutie nad stránkami FRAKTÁLU.

(9) FRAKTÁL 2019+ / 2. ročník komplet + bonus 2018

Minimálna výška príspevku
40

Štyri čísla 2019 dostanete priamo do vašej schránky, a ešte nás aj podporíte. Vy dôverujete – my existujeme.

Zálohujete našu budúcnosť a my si to uvedomujeme. Ďakujeme.

Príležitosť na stretnutie nad stránkami FRAKTÁLU však využijeme už tento rok. Pošleme vám do schránky aj 3. a 4. číslo 1. ročníka (2018). Budete tak pri všetkom, čo je ešte len pred nami.

(10) Redakcia, OZ / Stanislava Chrobáková Repar: Existenciály

Minimálna výška príspevku
50

Ako odmenu za vašu podporu ponúkame knihu rozhovorov, ktorá nestarne – toľko sa v nej nazbieralo múdrosti, duchaplnosti i humoru vďaka jej protagonistom a protagonistkám. Predstavuje svieži a zároveň rozhľadený vstup do sveta (najmä) slovenskej literatúry a kultúry v pohnutom období 90. rokov 20. storočia, keď sa u nás ľady nielenže lámali, ale aj nové vznikali a tuhli...

Ak je to možné, uprednostníme osobné prevzatie odmeny po vzájomnej dohode.

► INFO: Autorka S. Chrobáková Repar do knihy začlenila 34 rozhovorov, ktoré viedla s 29 osobnosťami zo sveta literatúry, kultúry a vedy. Jej spolubesedujúcimi boli G. Ajgi, Balla, P. Bunčák, J. Cviková, G. Farnbauer, L. Grendel, E. J. Groch, F. Gyarfáš, M. Hamada, I. Hrubaničová, P. Hudák, K. Chmel, P. Janoušek, J. Juráňová, B. Kováč, S. Kovačevičová, I. Laučík, Ľ. Lipták, A. Marenčin, V. Mikula, D. Pastirčák, J. Paštéková, P. Repar, R. Sloboda, Š. Strážay, J. Špitzer, I. Štrpka, P. Vilikovský a P. Zajac. Na troch rozhovoroch sa autorsky spolupodieľali P. Lukáč a J. Litvák, o predslov a redakciu knihy sa postaral J. Šrank.

Rozhovory pôvodne vyšli v časopisoch Fragment, Romboid, Dotyky, OS a inde. V Existenciálach I, ktoré majú 406 strán, nájdete všetko na jednom mieste. Knihu v roku 2014 vydalo vydavateľstvo Renesans z Pezinka. Bez dotácie a z presvedčenia.

(11) Redakcia / posúdenie textu členom redakcie alebo RR

Minimálna výška príspevku
20

Píšete? A neviete, či to za niečo stojí? Potom je táto odmena pre vás ako stvorená. Stačí sa obrátiť na FRAKTÁL. Konzultanta alebo konzultantku si môžete – ale nemusíte – vybrať sami.

Vzorka: próza, esej max. do 20 strán, poézia: do 20 básní alebo max. 10 strán textu.

► INFO: Zaslané autorské texty na základe vášho priania odborne i menej odborne, zato zdatne posúdia vedci, literárni kritici a spisovatelia V. Balla, M. Brück, I. Hochel, Z. Kalnická, V. Kupka, M. Milčák, J. Palaščák, G. Rakúsová, S. Chrobáková Repar, M. Součková, I. Štrpka alebo D. Teplan. Čí názor vás priťahuje a čo by vás najviac zaujímalo ... už viete?

(12) OZ / Terézia Kvapilová: Závodské krížne cesty + bonus

Minimálna výška príspevku
30

Hlavná os autorkinho rozprávania Závodské krížne cesty (2014) zachytáva zmeny na Záhorí po roku 1945 a potom 1948, ba ku koncu knihy – v akomsi kontrapunkte – aj 1989, kedy isté procesy, napríklad v roľníctve a poľnohospodárstve, vyvrcholili ich nepremysleným zavrhnutím a popretím. Rovnako príbeh päťdesiatych rokov vnáša do atmosféry rozprávania závan nepokoja; autorka predstavuje Závod ako dedinu pod policajným dohľadom a vysvetľuje, čomu za to dedina vďačila...

Táto odmena je vhodná najmä pre tých, ktorí vedia, že rodný kraj môže byť naším požehnaním, ale aj prekliatím.

► INFO: T. Kvapilová vydala svoju prvotinu ako sedemdesiatpäťročná. Za desať rokov stihla napísať päť kníh o záhoráckom regióne a dedine, z ktorej pochádza. Prvé dve knihy spomienkovo ukotvené v prvej polovici 20. storočia napísala v závodskej záhoráčtine a ich náklad je rozpredaný. Všetky sa tematicky viažu k obci Závod, kde sídli OZ Fraktál. Za svoje dielka získala ocenenia v súťažiach Slovenská kronika či Kniha Záhoria. Etnografii, oral history, ale aj dialektológii a naratológii v nich poskytla množstvo vzácneho materiálu...

Bonus: Prez Závody je chodníček, za Závody kríž je spevník ľudových piesní zo Závodu, ktorý T. Kvapilová zostavila, opatrila notovými zápismi aj sprievodnými autorskými textami a v roku 2012 poslala do sveta, aby sme nezabudli spievať.


(13) OZ Fraktál / napichovacie náušničky značky „Kekora“

Minimálna výška príspevku
10

Ako odmenu ponúkame vlastnoručný výrobok keramikárky, ktorá má vkus i mnohoročnú prax. Neveríte? Stačí do googlu vpísať: kekora, puzetky. Alebo sa vybrať na Sashe – portál pre šikovné ruky, ale aj vynaliezavých manažérov a manažérky. Zuzana Gažíková, spoluzakladateľka občianskeho združenia Fraktál, k nim určite patrí...

Odmena je pekne zabalená, vhodná aj ako darček.


(14) FRAKTÁL, redakcia, OZ / odmena XL

Minimálna výška príspevku
300

Táto odmena zahŕňa ročník 2018 elektronicky, ročník 2019 + knihu Existenciály I.

ĎAKUJEME!

(15) FRAKTÁL, redakcia, OZ / odmena XXL

Minimálna výška príspevku
500

Táto odmena zahŕňa všetko okrem tlačeného ročníka 2018.

ĎAKUJEME!

Novinky

PF 2019!

Update #5, 30.12.2018

Dobrý deň! Novoročný vinš aj pre Vás nájdete na:

www.fraktal.sk

Nezabúdajte na uvedenej internetovej stránke pravidelne sledovať časopis a združenie FRAKTÁL aj naše ďalšie aktivity. Nájdete nás tiež na Facebooku.

Budeme radi, ak si nás v roku 2019 objednáte priamo do schránky! (Stačí nám napísať na fraktal.sk@gmail.com.)

Nech sa Vám privítanie Nového roku vydarí, priatelia!


Váš Fraktál

Pozvánka

Update #4, 10.12.2018

Vážení priatelia,

tento post/mail dostávate ako naši podporovatelia na StartLabe.

Chceme Vás informovať, že prvý ročník časopisu FRAKTÁL sme úspešne ukončili aj vďaka Vašej podpore. Minulý týždeň vyšlo jeho 4. číslo. Na našej webovej stránke sa môžete o ňom aj o predchádzajúcich číslach či aktivitách združenia dočítať viac: TU kliknúť!

Už v piatok, 14. 12., sa chystáme túto skutočnosť osláviť - literatúrou, rozhovorom a diskusiou aj neformálnou zábavou.

Ak máte čas, príďte medzi nás. FRAKTÁLive je tu aj pre Vás.

Váš tím časopisu FRAKTÁL

P.S.: Väčšina z Vás už svoje odmeny dostala, o trpezlivosť chceme poprosiť najmä tých, ktorí ste si vybrali báseň s podpisom. Veríme, že do Vianoc to my aj naši autori a autorky stihneme. Ďakujeme.P O Ď A K O V A N I E

Update #3, 29.09.2018

Vážení priatelia,

kampaň na StartLabe sme úspešne ukončili. Ďakujeme všetkým, ktorí ste nás podporili - prvý ročník Fraktálu môže byť kompletný aj vašou zásluhou. Radi vás poinformujeme o našich budúcich aktivitách a tešíme sa na tie vaše najmä na stránkach časopisu. Odmeny, ktoré ste si vybrali, postupne doručíme na uvedené adresy.

Váš tím Fraktálu

Ďakujeme za vašich 100 percent!

Update #2, 19.09.2018

Milí priatelia,

na StartLabe sme dnes s vašou pomocou dosiahli sumu, ktorú sme si v našej kampani stanovili ako cieľovú (ale nie konečnú). Boli chvíle, keď sa nám videlo, že ostaneme "visieť" na 38, potom 52 alebo 71 percentách..., no ani vy, ani my sme nepoľavili. ĎAKUJEME za vašu podporu a dôveru (my sme našu dôveru vo vás vyjadrili typom fixnej kampane: Všetko, alebo nič!) a tešíme sa na spoločné zážitky na stránkach Fraktálu. Kampaň však nekončí, stále máme necelých 10 dní k dobru, čo znamená - naša solidarita môže byť ešte viditeľnejšia, pridaná hodnota ku kampani, ktorej zmysel je aj nie je iba vo financiách, ešte zrejmejšia. Držme si palce!

Váš tím Fraktálu


Sprístupnili sme webovú stránku Fraktálu, o.z., a časopisu FRAKTÁL

Update #1, 17.09.2018

Vážení priatelia, od 14. septembra 2018 začala (popri Facebooku a Twitteri) fungovať aj webová stránka Fraktálu - ak chcete o nás vedieť viac, nezabudnite si nás kliknúť: fraktal.sk

Podporovatelia
Anonymný podporovateľ 15 €
Anonymný podporovateľ 15 €
Ľuboš Bendzák 10 €
Zuzana Slatkovska 10 €
Anonymný podporovateľ 20 €

🎁 (11) Redakcia / posúdenie textu členom redakcie alebo RR

Karol Csiba 20 €
Pavel Janoušek 100 €

✏ Zdravím

Miron Pukan 40 €

🎁 (6) FRAKTÁL 2018 / 1. ročník komplet v tlačenej forme

Róbert Gáfrik 20 €
Eva Maliti Fraňová 10 €
Anonymný podporovateľ 30 €
Beáta Babičová 5 €

🎁 (0) FRAKTÁL 2018 / pdf-súbor na čítanie

Árpád Tőzsér 20 €
MUD. A.Slafkovský 10 €

🎁 (3) FRAKTÁL 2018 / zaslanie poštou 2. čísla 1. ročníka

Anonymný podporovateľ 10 €
Eva Pariláková 7 €

🎁 (i) FRAKTÁL 2018 / báseň do schránky

Jaroslav Šrank 20 €

🎁 (5) FRAKTÁL 2018 / zaslanie poštou 3. a 4. čísla 1. ročníka

Silvia Miháliková 20 €
Anonymný podporovateľ 20 €

🎁 (11) Redakcia / posúdenie textu členom redakcie alebo RR

Jana Kuzmíková 32 €
Dana Hučková 30 €

🎁 (8) FRAKTÁL 2019 / 2. ročník komplet v tlačenej forme

Peter Gažík 30 €
Miroslava Kyseľová 20 €

🎁 (5) FRAKTÁL 2018 / zaslanie poštou 3. a 4. čísla 1. ročníka

Anonymný podporovateľ 10 €
Anonymný podporovateľ 5 €

🎁 (0) FRAKTÁL 2018 / pdf-súbor na čítanie

Eva Lavrikova 40 €

🎁 (9) FRAKTÁL 2019+ / 2. ročník komplet + bonus 2018

Gabriela Magová 20 €
Jana 5 €
Anonymný podporovateľ 15 €

🎁 (2) FRAKTÁL 2019 / dizajnovaná redakčná novoročenka

Anonymný podporovateľ 25 €
Autori
Fraktál, o.z.

Fraktál, o.z.

Stanislava Chrobáková Repar

Stanislava Chrobáková Repar

STANISLAVA CHROBÁKOVÁ REPAR (1960) je slovenská a slovinská autorka, prekladateľka a literárna vedkyňa, ktorá pôsobí aj ako vydavateľka, editorka, redaktorka a organizátorka kultúrnych podujatí. Vyštudovala filozofiu a estetiku (1984, PhDr.), a literárnu vedu (1995, PhD.), habilitovala sa na Univerzite v Novej Gorici v Slovinsku (2010). Píše v slovenčine aj slovinčine, doteraz publikovala okolo 25 autorských kníh, monografií a expertíz a 25 knižných prekladov. Za posledných päť rokov jej vyšli: básnické zbierky Rauma Blues, Obešanje na zvon a Echoechoecho; knihy esejí a kritík Iniciacije ali književnost onkraj vidnega a Agonija smisla (nominácia na cenu M. Rožanca); kniha rozhovorov Existenciály I; autofikcia Slovenka na kvadrát (2. vyd. v slovinčine) a haiku. Prekladá najmä poéziu (B. Korun, M. Vidmar, M. Kušar, S. Kosovel, Š. Strážay, J. Ondruš, E. J. Groch a i.) a prózu (S. Tratnik, B. Smolnikar, V. Bartol), ale aj filozofiu (P. Repar, pre časopisy Filozofia, Acta Kierkegaardiana a i.). V Revue svetovej literatúry (2017/4) nedávno vyšiel jej výber zo slovinskej literatúry. Je zakladateľka a predsedníčka občianskeho združenia Fraktál, o. z., a šéfredaktorka časopisu Fraktál. Žije medzi Ľubľanou a Bratislavou, v súčasnosti je na pobyte vo Fínsku.

Eva Kovačevičová

Eva Kovačevičová

EVA KOVAČEVIČOVÁ-FUDALA (1955) absolvovala Vysokú školy grafickej a knižnej grafiky v Lipsku, venuje sa knižnej a časopiseckej typografii i vizuálnemu dizajnu. Vytvorila dizajn časopisov Romboid (2001 – 2004), Slovenské pohľady (do r. 1993), Slowak Review, Slovenská hudba; v súčasnosti je grafička Revue svetovej literatúry, Glosolálie, Slovenského národopisu a Tvorby. Knihy s jej dizajnérskym rukopisom vychádzajú v Slovenskej akadémii vied, vo vydavateľstvách Tatran, Slovart, Forza, v KUD Apokalipsa (Slovinsko) a i. Vystavovala na Slovensku, v Nemecku, Rakúsku, Poľsku a Slovinsku. V roku 2016 (znovu)pôsobila ako grafická a technická redaktorka časopisu Romboid (ročník LI).

Marta Součková

Marta Součková

MARTA SOUČKOVÁ (1963) vyštudovala slovenský jazyk a literatúru – anglický jazyk a literatúru na FF UK v Bratislave. Je profesorkou slovenskej literatúry na FF PU v Prešove, štyri roky pôsobila ako lektorka slovenského jazyka a kultúry na FF Univerzity v Novom Sade. Je autorkou monografií Personálna téma v prozaickom texte (2001) a P(r)ózy po roku 1989 (2009), výberu zo svojich viac ako 500 recenzií Do poslednej bodky (2015), zostavovateľkou kritických výberov Jozef Cíger Hronský. Prózy (2008) a Milo Urban. Prózy (2013), editorkou viac ako desiatich zborníkov z medzinárodných konferencií o slovenskej literatúre po roku 1989 a 2000 a spolueditorkou piatich publikácií TOP 5 (slovenská literárna a výtvarná scéna v odbornej reflexii). Spolupracovala i na kolektívnom projekte Slovník slovenských spisovateľov (ed. V. Mikula, 1999, 2005) a pripravila antológiu slovenskej poviedky 20. storočia Modern Dekameron. Huszadik századi szlovák novellák (2016).

Dušan Teplan

Dušan Teplan

DUŠAN TEPLAN (1981) je literárny vedec, špecializuje sa na výskum slovenskej literatúry a dejín literárnej vedy. Pravidelne publikuje odborné štúdie v časopisoch, zostavil zborníky ako Semiotika literatúry (2015) či Mikuláš Bakoš a moderná literárna veda (2016), je tiež organizátorom vedeckých i vedecko-popularizačných podujatí. Vyučuje teóriu literatúry na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre a od roku 2016 pôsobí aj ako šéfredaktor literárnovedného časopisu Litikon.

Daniela Kováčiková

Daniela Kováčiková

DANIELA KOVÁČIKOVÁ (1983) je tajomníčka redakcie časopisu Fraktál. Vyštudovala učiteľstvo slovenského jazyka a anglického jazyka na FF Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Vo svojej diplomovej práci sa venovala autobiografickým prvkom v románe Jamesa Joycea: Portrét mladého umelca. Učí angličtinu, píše poéziu. Jej básne boli publikované v časopisoch Romboid (2016/9) a Vertigo (2017/1). V časopise Fraktál (2018/2) jej vyšla esej.

Zuzana Gažíková

Zuzana Gažíková

ZUZANA GAŽÍKOVÁ (1963), absolventka estetiky a vedy o výtvarnom umení na FiF UK v Bratislave. V r. 1989 – 2012 pôsobila v Liptovskej galérii P. M. Bohúňa v Liptovskom Mikuláši ako kurátorka a v rokoch 2004 – 2012 ako jej riaditeľka. Od r. 2013 pracuje v SNG ako riaditeľka Galérie Ľudovíta Fullu v Ružomberku. Venuje sa kurátorskej činnosti; pripravila takmer dve stovky individuálnych a skupinových výstav najmä slovenského výtvarného umenia 20. storočia a súčasného umenia v galériách a výstavných sieňach na Slovensku a v zahraničí (ČR, PL, SLO, FR, IT, USA atď.). V cykloch Kolaboratórium, Viac Fullu a. i. predstavuje tvorbu mladých slovenských umelcov a dizajnérov, v cykle Probibliotická kultúra slovenských ilustrátorov. Autorka a koordinátora viacerých domácich a medzinárodných multimediálnych, interaktívnych, vzdelávacích a výstavných projektov (Vizuálna komunikácia; 5 zmyslov pre umenie; GalériaDesign; Moderna je moderná; The Wall – umenie na hranici; Inšpirácia – citácia – interpretácia; Bohúň – maliar, ktorý nás spája; Hoka no Haiku atď.) a projektov Rady galérií Slovenska (Zbierkotvorné galérie Slovenska; Umenie na čerstvom vzduchu; Bližšie ku galérii; The Best of; Výročné správy galérií; Štandardy pre galérie SR). Je zakladajúcou členkou a predsedníčkou občianskeho združenia Spoločnosť Kolomana Sokola a spoluzakladateľkou Fraktál, o. z.

Vladimír Súkeník

Vladimír Súkeník

VLADIMÍR SÚKENÍK (1958) vyštudoval elektrotechniku na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave, elektrotechnika je doteraz jeho hlavnou pracovnou náplňou. Je príležitostný čitateľ a fotograf, spoluzakladateľ občianskeho združenia Fraktál.

Dominika Chrobáková

Dominika Chrobáková

DOMINIKA CHROBÁKOVÁ (1991) vyštudovala Ekonomickú univerzitu v Bratislave, odbor Účtovníctvo a audítorstvo. V praxi sa 6 rokov venuje vedeniu účtovníctva a oblasti daní pre malých a stredných podnikateľov. Je zakladajúca členka občianskeho združenia Fraktál.

Komentáre
Kontaktovať autora

Máte otázku k projektu či odmenám? Napíšte priamo autorom kampane. Vaša správa z formulára im príde ako email.

Odmeny

Chcem podporiť!

Nepotrebujete odmenu? Tak darujte sumu podľa svojho uváženia a získajte aspoň našu vďaku.

(0) FRAKTÁL 2018 / pdf-súbor na čítanie

Minimálna výška príspevku
5

Ako odmenu ponúkame kolekciu literárnych textov od autorov žijúcich na Slovensku z prvých troch čísel Fraktálu. Zašleme vám ju ako pdf-súbor priamo do vašej mailovej schránky. Jeseň vás, jednoducho, nemôže zaskočiť...

Predpokladaný termín: október 2018

INFO: Nedajte si ujsť príležitosť na stretnutie s textami básnikov a poetiek, spisovateľov a spisovateliek ako: Balla, J. Bodnárová, J. Briškár, M. Brück, M. Debnár, I. Dobrakovová, P. Getting, M. Haugová, I. Hochel, P. Krištúfek, S. Liptáková, B. Mihalkovič, M. Milčák, J. Palaščák, V. Pankovčín, J. Sutherland-Smith, A. Tőzser a i.

(i) FRAKTÁL 2018 / báseň do schránky

Minimálna výška príspevku
7

Vytlačíme pre vás báseň autora, ktorého si z našich čísel vyberiete, a podpísanú autorom alebo autorkou vám ju v peknej úprave doručíme priamo do schránky.

Predpokladaný termín: november 2018

(1) FRAKTÁLive 2018 / verejná prezentácia 1. ročníka časopisu

Minimálna výška príspevku
10

Určite neoľutujete, ak sa rozhodnete prijať pozvanie. V prvom rade pôjde o literárny večer, na ktorom vystúpia naši autori a autorky. Porozprávame sa s nimi aj medzi sebou o zaujímavých témach a určite aj niečo dobré okoštujeme. Takýto "event" sme si už vyskúšali v júni a cítili sme sa vynikajúco.

Osobné pozvanie do vašej mailovej schránky považujeme za samozrejmosť.

Miesto konania: Bratislava. Predpokladaný termín: 20.12.2018

Bratislava, december 2018

(2) FRAKTÁL 2019 / dizajnovaná redakčná novoročenka

Minimálna výška príspevku
15

Pôjde o ojedinelú sériu novoročeniek, ktorou okrem iného zaznamenáme a oslávime prvý rok vychádzania nášho časopisu. Koncepcia a dizajn: E. Kovačevičová-Fudala, et al.

Táto odmena vám bude doručená klasickou poštou priamo do schránky. My si myslíme, že koncom decembra 2018 – a vy?

Pre zahraničie pri doručovaní odmien platí: poštovné hradí adresát. Prosíme, aby ste túto skutočnosť zohľadnili pri vašej podpore. Alebo sa s nami spojte. Ďakujeme.

(3) FRAKTÁL 2018 / zaslanie poštou 2. čísla 1. ročníka

Minimálna výška príspevku
10

Budete to mať bez starostí, rovno do vašej schránky, a ešte nás aj podporíte. Ponúkame vám 180 strán výnimočnej literatúry i premýšľania o nej.

Posledné voľné výtlačky v redakcii aj u tlačiara – onedlho budú unikát. No hlavne je čo čítať!

► INFO: O svojich redakčných kvalitách i spoľahlivosti sme presvedčili a k spolupráci pritiahli autorov a prekladateľov ako M. Haugová, A. Tőzser, J. Bodnárová, M. Brück, Ľ. Feldek, M. Andričík – s ukážkou z Miltonovho Strateného raja... O svoje zážitky i úvahy (o Slovákovi v Paríži) sa podelili A. Marenčin a J. Mojžiš, ale aj I. Kupková (o preklade), M. Debnár (o konferenčnom cestovaní) alebo D. Nagy, ktorý venoval spomienku prozaikovi P. Krištúfkovi. V rubrike TÉMA sa 8 kritikov a vedcov zaoberá fenoménom mesta, v rubrike AGORA prinášame filozoficky fundovanú úvahu G. Starčevića o líci a rube demokratickej kultúry – už od antiky. A to zďaleka nie je všetko.

(4) FRAKTÁL 2018 / zaslanie poštou 1. čísla 1. ročníka

Minimálna výška príspevku
20

Budete to mať bez starostí, rovno do vašej schránky, a ešte nás aj podporíte. Ponúkame vám 150 strán pozoruhodných príspevkov, ktorými sme naštartovali celý náš časopisecký projekt, ale aj novú kapitolu našej existencie.

Posledné voľné výtlačky v redakcii aj u tlačiara. Kdeže budú – už unikát! No hlavne je čo čítať!

► INFO: V čísle nájdete blok najkratších, často šibeničných poviedok od tridsiatky srbských autorov a autoriek, premýšľanie o zabudnutej avantgarde, najmä tej literárnej – aj so vzácnymi dobovými fotografiami, poviedky Ballu, I. Dobrakovovej, básne M. Milčáka, J. Palaščáka, uvažovanie o literárnom časopisectve a jeho podmienkach na život (a na smrť)... Krátku spomienku venovanú básnikovi O. Pastierovi napísali P. Zajac, E. Gindl a ďalší. Ani významní kritici sa nám neobrátili chrbtom, recenzie nových kníh pre nás napísali Z. Stanislavová, Z. Prušková, I. Málková, J. Šrank, P. Markovič, E. Urbanová a ďalší... A to zďaleka nie je všetko.

(5) FRAKTÁL 2018 / zaslanie poštou 3. a 4. čísla 1. ročníka

Minimálna výška príspevku
20

Budete to mať bez starostí, rovno do vašej schránky, a ešte nás aj podporíte. Výška nášho nákladu záleží aj od vás, priatelia!

Zálohujete našu budúcnosť a my si to uvedomujeme. Ďakujeme.

(6) FRAKTÁL 2018 / 1. ročník komplet v tlačenej forme

Minimálna výška príspevku
40

Štyri čísla 1. ročníka (prvé je len raz!) dostanete priamo do vašej schránky, jednotku a dvojku spolu s trojkou. Budete mať kompletný 1. ročník bezprácne – ako jedni z posledných možných prijímateľov tejto kráľovskej odmeny!

Táto odmena okrem iného odzrkadľuje aj náš napínavý štart.

Nedajte si ujsť poslednú príležitosť, najmä ak chcete byť pri tom!

(7) FRAKTÁL 2018 / 1. ročník komplet v elektronickej forme

Minimálna výška príspevku
20

Kam? Rovno do vašej mailovej schránky. Náš pdf-súbor vás vždy zastihne hneď po vypredaní jednotlivých tlačených čísel. Jednotka na vás už čaká... po ukončení tejto kampane.

Mimoriadna odmena pre tých, ktorí to majú radi pod kontrolou.

(8) FRAKTÁL 2019 / 2. ročník komplet v tlačenej forme

Minimálna výška príspevku
30

Štyri čísla 2. ročníka od nás dostanete priamo do vašej schránky jednotlivo, ako budú vychádzať, a ešte nás aj podporíte. Vaša nedočkavosť je pre nás voda na mlyn.

Zálohujete našu budúcnosť a my si to uvedomujeme. Ďakujeme.

Bude to zmysluplné stretnutie nad stránkami FRAKTÁLU.

(9) FRAKTÁL 2019+ / 2. ročník komplet + bonus 2018

Minimálna výška príspevku
40

Štyri čísla 2019 dostanete priamo do vašej schránky, a ešte nás aj podporíte. Vy dôverujete – my existujeme.

Zálohujete našu budúcnosť a my si to uvedomujeme. Ďakujeme.

Príležitosť na stretnutie nad stránkami FRAKTÁLU však využijeme už tento rok. Pošleme vám do schránky aj 3. a 4. číslo 1. ročníka (2018). Budete tak pri všetkom, čo je ešte len pred nami.

(10) Redakcia, OZ / Stanislava Chrobáková Repar: Existenciály

Minimálna výška príspevku
50

Ako odmenu za vašu podporu ponúkame knihu rozhovorov, ktorá nestarne – toľko sa v nej nazbieralo múdrosti, duchaplnosti i humoru vďaka jej protagonistom a protagonistkám. Predstavuje svieži a zároveň rozhľadený vstup do sveta (najmä) slovenskej literatúry a kultúry v pohnutom období 90. rokov 20. storočia, keď sa u nás ľady nielenže lámali, ale aj nové vznikali a tuhli...

Ak je to možné, uprednostníme osobné prevzatie odmeny po vzájomnej dohode.

► INFO: Autorka S. Chrobáková Repar do knihy začlenila 34 rozhovorov, ktoré viedla s 29 osobnosťami zo sveta literatúry, kultúry a vedy. Jej spolubesedujúcimi boli G. Ajgi, Balla, P. Bunčák, J. Cviková, G. Farnbauer, L. Grendel, E. J. Groch, F. Gyarfáš, M. Hamada, I. Hrubaničová, P. Hudák, K. Chmel, P. Janoušek, J. Juráňová, B. Kováč, S. Kovačevičová, I. Laučík, Ľ. Lipták, A. Marenčin, V. Mikula, D. Pastirčák, J. Paštéková, P. Repar, R. Sloboda, Š. Strážay, J. Špitzer, I. Štrpka, P. Vilikovský a P. Zajac. Na troch rozhovoroch sa autorsky spolupodieľali P. Lukáč a J. Litvák, o predslov a redakciu knihy sa postaral J. Šrank.

Rozhovory pôvodne vyšli v časopisoch Fragment, Romboid, Dotyky, OS a inde. V Existenciálach I, ktoré majú 406 strán, nájdete všetko na jednom mieste. Knihu v roku 2014 vydalo vydavateľstvo Renesans z Pezinka. Bez dotácie a z presvedčenia.

(11) Redakcia / posúdenie textu členom redakcie alebo RR

Minimálna výška príspevku
20

Píšete? A neviete, či to za niečo stojí? Potom je táto odmena pre vás ako stvorená. Stačí sa obrátiť na FRAKTÁL. Konzultanta alebo konzultantku si môžete – ale nemusíte – vybrať sami.

Vzorka: próza, esej max. do 20 strán, poézia: do 20 básní alebo max. 10 strán textu.

► INFO: Zaslané autorské texty na základe vášho priania odborne i menej odborne, zato zdatne posúdia vedci, literárni kritici a spisovatelia V. Balla, M. Brück, I. Hochel, Z. Kalnická, V. Kupka, M. Milčák, J. Palaščák, G. Rakúsová, S. Chrobáková Repar, M. Součková, I. Štrpka alebo D. Teplan. Čí názor vás priťahuje a čo by vás najviac zaujímalo ... už viete?

(12) OZ / Terézia Kvapilová: Závodské krížne cesty + bonus

Minimálna výška príspevku
30

Hlavná os autorkinho rozprávania Závodské krížne cesty (2014) zachytáva zmeny na Záhorí po roku 1945 a potom 1948, ba ku koncu knihy – v akomsi kontrapunkte – aj 1989, kedy isté procesy, napríklad v roľníctve a poľnohospodárstve, vyvrcholili ich nepremysleným zavrhnutím a popretím. Rovnako príbeh päťdesiatych rokov vnáša do atmosféry rozprávania závan nepokoja; autorka predstavuje Závod ako dedinu pod policajným dohľadom a vysvetľuje, čomu za to dedina vďačila...

Táto odmena je vhodná najmä pre tých, ktorí vedia, že rodný kraj môže byť naším požehnaním, ale aj prekliatím.

► INFO: T. Kvapilová vydala svoju prvotinu ako sedemdesiatpäťročná. Za desať rokov stihla napísať päť kníh o záhoráckom regióne a dedine, z ktorej pochádza. Prvé dve knihy spomienkovo ukotvené v prvej polovici 20. storočia napísala v závodskej záhoráčtine a ich náklad je rozpredaný. Všetky sa tematicky viažu k obci Závod, kde sídli OZ Fraktál. Za svoje dielka získala ocenenia v súťažiach Slovenská kronika či Kniha Záhoria. Etnografii, oral history, ale aj dialektológii a naratológii v nich poskytla množstvo vzácneho materiálu...

Bonus: Prez Závody je chodníček, za Závody kríž je spevník ľudových piesní zo Závodu, ktorý T. Kvapilová zostavila, opatrila notovými zápismi aj sprievodnými autorskými textami a v roku 2012 poslala do sveta, aby sme nezabudli spievať.


(13) OZ Fraktál / napichovacie náušničky značky „Kekora“

Minimálna výška príspevku
10

Ako odmenu ponúkame vlastnoručný výrobok keramikárky, ktorá má vkus i mnohoročnú prax. Neveríte? Stačí do googlu vpísať: kekora, puzetky. Alebo sa vybrať na Sashe – portál pre šikovné ruky, ale aj vynaliezavých manažérov a manažérky. Zuzana Gažíková, spoluzakladateľka občianskeho združenia Fraktál, k nim určite patrí...

Odmena je pekne zabalená, vhodná aj ako darček.


(14) FRAKTÁL, redakcia, OZ / odmena XL

Minimálna výška príspevku
300

Táto odmena zahŕňa ročník 2018 elektronicky, ročník 2019 + knihu Existenciály I.

ĎAKUJEME!

(15) FRAKTÁL, redakcia, OZ / odmena XXL

Minimálna výška príspevku
500

Táto odmena zahŕňa všetko okrem tlačeného ročníka 2018.

ĎAKUJEME!