Pozor: Projekty sa na StartLabe zoraďujú podľa posledného prijatého daru. Ten váš je momentálne na úplnom konci. Nebojte sa, v poradí sa posunie hneď, ako získate svoj prvý dar.

O projekte

O projekte

Myšlienka festivalu:

Povstanie pokračuje je 4. ročník antifašistického DIY festivalu, ktorý je organizovaný pri príležitosti výročia Slovenského národného povstania 29. augusta 2018 na Námestí SNP v Bratislave. Jeho hlavnou myšlienkou je vzdanie úcty ľuďom, ktorí sa aktívne zapojili do boja proti neľudskej fašistickej ideológii v minulosti a šírenie hodnôt tolerancie, antirasizmu a antifašizmu v súčasnosti. Našim cieľom je pripomenutie odkazu Slovenského národného povstania, ktorý je nutné nielen uchovávať, ale najmä rozvíjať a dokončiť. Tak ako po minulé roky, aj tento ročník bude poukazovať na to, že zapáliť sviečky pri pamätníkoch jednoducho nestačí. Festival je čriepkou v mozaike, ktorá vyjadruje snahu o dlhodobé budovanie antifašistického a solidárneho hnutia na Slovensku.

Vystúpia:

The Offenders (IT/DE)

Los Fastidios (IT)

Nepohoda (SK)

Ďalší interpreti a interpretky budú v nasledujúcich dňoch pribúdať. Od 22.00 bude následne program podujatia pokračovať v neďalekom klube FUGA.

Kuchyňa konfliktov:

Súčasťou akcie bude aj takzvan Kuchyňa konfliktov (Conflict Kitchen), v rámci ktorej budete môcť ochutnať vegánske jedlá z rôznych častí sveta a dozvedieť sa popritom informácie o naliehavých celospoločenských problémoch či ich možných riešeniach. O jednotlivých témach sa budete môcť dočítať aj v pripravovanej brožúre, ktorá bude na mieste k dispozícii.

A mnoho iného:

O vizuálne projekcia sa postará umelecký kolektív APART. Na mieste budú k dispozícii antifašistické distrá. Súčasťou festivalu sú aj pripravované premietania filmov či už tradičná cyklojazda po stopách antifašizmu v Bratislave.

O nás

Sme iniciatíva Povstanie pokračuje, ktorá už niekoľko rokov organizuje antifašistické podujatia, demonštrácie, blokády pochodov fašistov a neonacistov či vzdelávacie a kultúrne akcie. Minulý rok sme za festival Povstanie pokračuje získali ocenenie MOST v kategórii Projekt roka, ktoré každoročne udeľuje Rada mládeže Slovenska.

Na čo budú použité vyzbierané peniaze?

Z týchto peňazí budeme hradiť prenájom aparatúry, pódia, honoráre a ubytovanie pre kapely zo zahraničia či napríklad tlač propagačných materiálov. Ak by nám nejaké peniaze zvýšili, budú použité pri organizovaní iných antifašistických podujatí, ktoré sa už niekoľko rokov snažíme robiť celoročne. Za finančný príspevok Vám bude zaslaná jedna z ponúkaných odmien. V prípade otázok nás môžete kontaktovať na našom facebooku, webe http://protifasizmu.org alebo e-mailovej adrese: bratislavabeznackov@riseup.net

StartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Poďakovania pre darcov

Poďakovania pre darcovStartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Podporovatelia113

Podporovatelia

O autoroch

O autoroch

Povstanie Pokračuje

Povstanie Pokračuje

Povstanie pokračuje je 4. ročník antifašistického DIY festivalu, ktorý je organizovaný pri príležitosti výročia Slovenského národného povstania 29. augusta 2018 na Námestí SNP v Bratislave. Jeho hlavnou myšlienkou je vzdanie úcty ľuďom, ktorí sa aktívne zapojili do boja proti neľudskej fašistickej ideológii v minulosti a šírenie hodnôt tolerancie, antirasizmu a antifašizmu v súčasnosti.

Meno a priezvisko Povstanie Pokračuje
Web protifasizmu.org

Kontaktujte autoraPoďakovania pre darcov (perks)

  • Zobraziť ostatné

Platba (payment)5 € 5 000 €

StartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Kontakt