Pozor: Projekty sa na StartLabe zoraďujú podľa posledného prijatého daru. Ten váš je momentálne na úplnom konci. Nebojte sa, v poradí sa posunie hneď, ako získate svoj prvý dar.

O projekte

O projekte

Tatranské plesá. „No … a?" - poviete si - „Tých som už videl!" - mávnete k tomu ešte rukou. Hm...Naozaj? Tak to by som sa s vami rád stretol, aby ste mi porozprávali, ukázali, ako to „tam" vyzerá.Pod ich hladinami. Aha! Takže až takto ste ich nevideli... A to ste teda (zatiaľ) o dosť prišli... Lesklé vodné hladiny v dolinách medzi štítmi sú dostatočne známe, ale čo sa skrýva pod nimi? Pri Studenovodských vodopádoch ste už s najväčšou pravdepodobnosťou boli, ale asi ste nevedeli, že po ceste k nim vlastne prechádzate po dne kedysi najväčšieho plesa Tatier. Čo sa s ním stalo? Zaniklo … A odvtedy už zaniklo viacero plies a stále zanikajú, je to ich osud, … neodvratný.

Už ôsmy rok potápame a fotografujeme pod hladinami plies na základe špeciálneho povolenia OÚ Prešov - Odbor starostlivosti o životné prostredie a so súhlasom a pomocou Správy TANAPu a Štátnych lesov TANAPu.

Doterajšie monografie o tatranských plesách neobsahovali vôbec zábery spod ich hladín. Občianske združenie Tatranské plesá vzniklo v roku 2017 za účelom výhradnej
popularizácie a "sprístupnenia" tatranských plies širokej verejnosti, nakoľko "svety" pod hladinami plies sú neprístupné a doteraz spracované a ukázané len v minimálnej miere. Preto je hlavným cieľom a hlavnou aktivitou projektu vytvorenie a vydanie fotografickej publikácie so sprievodným textom s touto tematikou. Diverzita tatranských plies pod hladinou je natoľko zaujímavá, prekvapujúca a očarujúca, že si rozhodne zaslúži spracovanie a "sprístupnenie" širokej verejnosti.

Z vašej finančnej podpory budú realizované nasledujúce kroky:

 - fotografovanie v priebehu tejto sezóny (hlavne pod vodou)

 - autorské honoráre pre fotografov (fotografie nad a pod vodou), výber a grafická úprava fotografií

 - grafický návrh publikácie

 - spracovanie publikácie – DTP

 - príprava publikácie do tlače a tlačFormát knihy by mal byť modifikovaná A4 (k presnému formátu sa dospeje v procese tvorby grafickej identity publikácie) v rozsahu cca 250 strán. Predpokladá sa celkový náklad 1000 ks.Jej koncepcia nadväzuje na štruktúru pripravovanej série dokumentárnych filmov a bude členená do siedmich hlavných kapitol s rovnakými pracovnými názvami:Zrodené z ľadu/Vodné kráľovstvo/ Život/Utajená krása/Opradené legendami/Tisíc podôb/Umieranie. Na začiatku každej časti bude úvodný umelecký text pre navodenie emotívnej atmosféry k danej časti, následne zhutnený faktografický text (úvod k obrazovej časti), potom samotná obrazová časť s popismi a krátkymi komentármi. Každú časť uzavrie báseň z pera Mgr.Daniely Dubivskej (vydané básnické zbierky Karavána rýb a Žena v cudzom brlohu – podporené Literárnym fondom, nositeľka viacerých literárnych ocenení).

Túto sezónu budeme ešte fotografovať v teréne (pod aj nad vodou) – priebežne s tým prebieha výber fotografií, ich úprava, písanie textov. V priebehu zimy a jari sa bude realizovať grafický návrh a spracovanie (DTP), taktiež príprava do tlače. Vydanie knihy by malo nasledovať koncom leta 2019 (cca do 30.9.).

Ďakujeme!

StartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Poďakovania pre darcov

Poďakovania pre darcovStartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Novinky1

Vďaka!

Update #1, 18.10.2018

Ďakujeme všetkým, ktorí podporili náš projekt. Nepodarilo sa naplniť minimálnu sumu, ale ak náš projekt/knihu chcete podporiť aj napriek tomu, kontaktujte nás mailom - aton@atonmultimedia.sk, resp. telefonicky - 0903 722 031, prípadne nás podporte platbou priamo na účet s adekvátnym popisom: SK0365000000000020568277 (IBAN). Ďakujeme ešte raz.

Podporovatelia14

Podporovatelia

O autoroch

O autoroch

Miroslav Pomajdík

Miroslav Pomajdík

Potápať som začal v roku 1980 a prvý ponor v Tatrách bol v roku 1981 a bol pre mňa naozaj "osudový", nakoľko som si ich zamiloval. Aj jedny z prvých záberov pod vodou som urobil vo Velickom plese s podvodným puzdrom, ktoré som sám navrhol. Už vtedy vo mne skrsla myšlienka ukázať tieto neprístupné svety verejnosti. S "menším" oneskorením som túto myšlienku začal realizovať (2010). Verím, že s vašou pomocou sa mi to aj podarí. Ďakujem.

Názov organizácie Tatranské plesá
Miesto realizácie projektu Poprad
Telefónne číslo 0903722031
Web www.tatranske-plesa.sk

Kontaktujte autoraPoďakovania pre darcov (perks)

  • Zobraziť ostatné

Platba (payment)5 € 5 000 €

StartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Kontakt