Publikácia o prvej ČSR do slovenských škôl

Publikácia o prvej ČSR do slovenských škôl

Denník N pripraví vzdelávaciu pomôcku, ktorá študentom priblíži, ako prvá republika dodnes ovplyvňuje naše životy.

Literatúra
História
Vzdelávanie a veda
Publikácia o prvej ČSR do slovenských škôl
Získaná suma
316%

7 907 €

z cieľovej sumy
2 500 €

Kampaň bola

úspešná

O projekte

Siahajú korene fašizmu, ktorý sa u nás v posledných rokoch šíri, až do medzivojnového Československa? Pochádza z neho dnešná podoba nášho priemyslu, školstva, siete ciest, či štátnych inštitúcií? Čo ďalšie nám zanechala 1. ČSR, ktorá v októbri oslavuje storočnicu?

Denník N vydal v posledných dvoch rokoch už tri vzdelávacie príručky pre stredné školy – prvú o Facebooku a konšpiračných teóriách, druhú o kritickom myslení a tretiu o fungovaní médií. Vďaka podpore tisícov ľudí sa dostali k desaťtisícom študentov. Teraz prichádzame so štvrtým náučným magazínom, v ktorom sa zameriame na Československo. A opäť by sme vás chceli poprosiť o podporu.

Časopis vysvetlí, ako vtedajšia éra ovplyvňuje tieto aspekty nášho dneška:

 • Systém štátnych orgánov,
 • Ekonomiku a priemysel,
 • Školstvo,
 • Hranice,
 • Štátne symboly,
 • Politický radikalizmus,
 • Železnice, cesty, diaľnice,
 • Menšiny,
 • Interpretáciu dávnejšej histórie.

Publikácia bude mať najmenej 76 strán formátu A4.

Celý dokument bude zdarma dostupný na stiahnutie na internete.


Reakcie učiteľov

Magazíny, ktoré sme v minulosti dodali do škôl, sa stretli s výbornou odozvou medzi žiakmi aj učiteľmi. Tu sú niektoré z ich reakcií:


"Chcem srdečne poďakovať v mene svojom aj v mene mojich študentov a kolegov za prácu, ktorú robíte a ktorá je veľmi náročná a nedocenená, obzvlášť v dnešnej dobe. Držím vám palce a prajem veľa odvahy a nadšenia celej vašej redakcii a všetkým odvážnym novinárom, pre ktorých je sloboda a nezávislosť jednou z najdôležitejších hodnôt v živote. Sme hrdí, že máme absolventov našej školy aj vo vašej redakcii (p. Tóda)"
Mgr. Martina Szilágyiová, Gymnázium Trebišovská, Košice


"Ďakujeme za objednané príručky, poštár sa veľmi čudoval, vraj nerozumie, čo sa deje. Všade po školách roznáša takéto balíky!"
Gabriela Futova, Knižnica P. O. Hviezdoslava, Prešov


"Príručky prišli v poriadku a sú úžasné. Veľa ďalších skvelých nápadov!"
Mgr. Štefánia Piliarová, ZŠ Jaroslava Simana, Valaská


"Veľmi pekne ďakujeme za pomoc pri výučbe nie len mediálnej výchovy."
Mgr. Magdaléna Bobeková, ZŠ Milana Mravca, Raková


"Teším sa, že môžeme prostredníctvom vášho denníka sprostredkovať žiakom informácie, ku ktorým sa v škole ani vo voľnom čase až tak ľahko nedostanú."
Mgr. Mária Abrahámová, ZŠ M. R. Štefánika, Piešťany


"Zásielku príručiek o Médiách som rozdala kolegom a štvrtákom. Máme z nej veľkú radosť. Veľa ďalších dobrých nápadov a ďakujeme."
PaedDr. Ľuboslava Husárová, Súkromné gymnázium Kremnica


Interaktívna prednáška na Gymnáziu sv. Cyrila a Metoda v Nitre, so spoluautorom príručky o Kritickom myslení Ondrejom Gažovičom. Foto: Mgr. Vladimír Ondrejka


O autoroch

Príručku zostavuje tím novinárov Denníka N, ktorí sa dlhodobo venujú histórii, československým vzťahom, politike a ekonomike – Tomáš Gális, Roman Pataj a Peter Morvay.


Rozpočet

 • Tlač a distribúcia jedného kusu: 85 centov
 • Počet tried: 100
 • Odhadovaný celkový náklad: 3000 ks
 • Suma spolu: 2550 eur


Ak vyzbieraná suma prekročí 100 percent, ďalšie peniaze sa v plnom rozsahu použijú na zapojenie väčšieho počtu žiakov a tried. Napríklad ak vyzbierame 5100 eur, budeme môcť rozoslať 6000 časopisov do 200 tried, za 10tisíc eur 12-tisíc časopisov do 400 slovenských tried.

Na základe doterajších skúseností je o vzdelávacie materiály na školách obrovský záujem. Prihlasovanie škôl do tohto projektu sme spustili 6. septembra. Za prvých šesť dní sa prihlásilo vyše 230 škôl.


Čo platí Denník N

Denník N zabezpečí na vlastné náklady redakčnú prípravu časopisu a príručky (ktoré budú aj vo voľnom predaji), aj propagáciu projektu. Vyzbierané peniaze tak budú použité na tlač, administráciu projektu a prepravu.


Časový plán

V priebehu septembra zostavíme časopis a umožníme školám prihlasovať sa do projektu. V priebehu októbra sa dostane do škôl a bude dostupný aj v novinových stánkoch. Ak budú mať školy záujem, budeme následne chodiť na diskusie a prednášky na školy.


O projekte

Chcem podporiť!

Nepotrebujete odmenu? Tak darujte sumu podľa svojho uváženia a získajte aspoň našu vďaku.

Vďaka vám číta jedna trieda

Minimálna výška príspevku

25

Vaše meno uverejníme v zozname významných podporovateľov projektu na stránke Denníka N.

Vďaka vám číta celá škola, dostanete výtlačok s vlastnoručným poďakovaním šéfredaktora

Minimálna výška príspevku

75

Zašleme Vám vlastný výtlačok N Magazínu o ČS s podpisom šéfredaktora Denníka N Matúša Kostolného.

Číta celé mesto, povedzte si, ktoré to má byť

Minimálna výška príspevku

300

Chcete, aby príručku dostala škola, kam chodia Vaše deti? Radi by ste obdarovali triedu v okolí? Denník N sa s Vami spojí a pokúsi sa doručiť časopisy konkrétnej škole alebo triede podľa Vášho výberu.

Ste novodobý Hrebenda. Darček: Doživotné predplatné Denníka N

Minimálna výška príspevku

1 000

Vďaka vášmu príspevku získa časopisy 40 tried. A už nikdy sa nebudete musieť báť, kedy Vám vyprší predplatné k online obsahu Denníka N.


Novinky

Príručky o storočnici ČSR sú na školách

Update #1, 13.10.2018

Milá darkyňa, milý darca,

veríme, že máte pohodový víkend, dovoľte, aby sme Vám ho ešte trochu spríjemnili.

Oceňujeme, že patríte medzi ľudí, ktorí chcú pomôcť mladým zorientovať sa v súčasnom svete a urobili ste to veľmi prakticky - finančnou podporou projektu školských príručiek Denníka N.

Minulý týždeň sme ukončili jeho aktuálne kolo a študentom z 270-tich škôl po celom Slovensku sme poslali 20 000 ks hodnotných vzdelávacích publikácií na tému Sto rokov ČSR.

Ako sa nám doteraz darilo:

Keď sme s touto myšlienkou prišli, nevedeli sme odhadnúť ani reakcie učiteľov, ani verejnosti. Odozva na publikáciu o Konšpiráciách a dezinformáciách nás nesmierne prekvapila. Bola zároveň jednou z najúspešnejších zbierok v histórii slovenského crowdfundingu.

Nemohli sme reagovať inak, ako vydaním ďalšej príručky - o dôležitosti kritického myslenia. Neskôr sme vydali sprievodcu fungovaním slovenských médií a najnovšie magazín o odkaze Československa, ktorý je zásadný aj dnes.

Všetko spomenuté sme mohli napísať, vytlačiť a dopraviť k študentom len vďaka vám - darcom a miera využitia vašich prostriedkov je úplná.

Ako 30 eur pomôže študentom otvoriť oči alebo veľká radosť z malého balíčka

Za tridsať eur vieme zásobiť priemernú školskú triedu nadčasovými materiálmi, ktoré využije po celý školský rok i dlhšie. Podľa spätnej väzby, ktorú si pravidelne pýtame, učiteľom reálne pomáhajú, najmä preto, že často žiadne iné k dispozícii nemajú. S aktuálnymi informáciami dokážu lepšie reagovať na spoločenské fenomény, ktoré okolo nás nepretržite vznikajú a bez potrebného prehľadu sú nimi práve mladí ľudia najviac ohrození.

"Mám s príručkami len pozitívne skúsenosti. Že sú prínosom hovorí najmä to, že žiaci si ich sami pýtajú a čítajú ich aj v rámci svojho voľna."

"Príručky veľmi pomohli, dajú sa použiť na mnohých hodinách a žiak pracuje s materiálom aj doma, potom vyhodnocuje informácie, fakt super."

Som veľmi spokojný so spoluprácou, funguje to na 100%, príručky sú zaujímavé a užitočné."

"Som spokojný, suplujete vzdelávanie učiteľov, ktoré ministerstvo nezvláda. Rovnako ma inšpirujete ako spoluautora učebníc."

Je pre nás záväzkom, ak čítame takéto hodnotenia.

Za takmer dva roky stálej spolupráce vidíme, že si školy uvedomujú veľkorysosť darcov a sami hľadajú spôsoby, ako s príručkami hospodáriť, aby ich mohli používať čo najdlhšie. Ich úloha v projekte nie je pasívna, hľadajú aj vlastné cesty spolufinancovania, ale podľa odpovedí na naše otázky vieme, že to nie je jednoduché:


"Chceme prispieť, ale obrovský pokles žiakov v meste má obrovský dopad na školy."

"Nemám finančnú možnosť prispieť, pretože na škole nemožem robiť finančnú zbierku."

"Sme malá škola, a preto by sme chceli využiť zdarma pár časopisov."

"Spolufinancovanie je v kompetencii riaditeľa, skôr to vnímam ako nemožné."

"Na tlač príručiek by sme prispeli, ale škola nemá prostriedky na veľa iných vecí.
Veľmi oceňujeme vašu prácu, snáď rozhýbe aj kompetentných."

"Nemôžeme si dovoliť veľkú sumu, ale každá kvapka sa počíta."

"Škola nemá financie, od žiakov dostať príspevok je veľmi ťažké, mnohí sú zo sociálne slabších rodín, ale keby škola mala možnosť, určite by prispela."

"Prispejem ako učiteľ, ako inštitúcia nedokážem."


Vážení darcovia,

aj toto sú autentické reakcie učiteľov. Jednou z najčastejších variácií hodnotení, ktoré od škôl počujeme je, že suplujeme ministerstvo školstva. Je to vážne posolstvo a vaše príspevky dokážu naozaj veľké veci.

Ešte raz srdečne ďakujeme, zostaňte s nami aj naďalej, je to treba.


Marianna Varjanová
projektová manažérka
-
marianna.varjanova@projektn.sk

Lukáš Fila
riaditeľ vydavateľstva N Press

Podporovatelia

👤 Anonymný podporovateľ

5 €

👤 Elena Švancárová

150 €

👤 Ivan Straka

5 €

👤 Dagmar Dobiášová

10 €

👤 Anonymný podporovateľ

5 €

👤 Ivan G.

10 €

👤 Matúš Soták

🎁 Vďaka vám číta jedna trieda

💬 Vďaka za tak dôležité aktívne pripomenutie našej ozajstnej štátotvornej histórie

25 €

👤 Anonymný podporovateľ

50 €

👤 Juraj Tarnovsky

🎁 Vďaka vám číta jedna trieda

25 €

👤 Martin Bobko

50 €

👤 Lukáš Skála

💬 Ste super.

10 €

👤 Anonymný podporovateľ

5 €

👤 Soňa Szomolányi

15 €

👤 Anonymný podporovateľ

🎁 Vďaka vám číta celá škola, dostanete výtlačok s vlastnoručným poďakovaním šéfredaktora

75 €

👤 Ján Osuský

🎁 Vďaka vám číta jedna trieda

25 €

👤 Erik

30 €

👤 František Sokol

15 €

👤 Anonymný podporovateľ

15 €

👤 Martin Muščík

🎁 Vďaka vám číta jedna trieda

25 €

👤 Viktor Szoke

🎁 Vďaka vám číta jedna trieda

25 €

👤 Michal Zajac

🎁 Vďaka vám číta jedna trieda

25 €

👤 Anonymný podporovateľ

🎁 Vďaka vám číta jedna trieda

25 €

👤 Anonymný podporovateľ

75 €

👤 Magdaléna Kamhalová

🎁 Vďaka vám číta jedna trieda

25 €

👤 Veronika Tabakova

30 €

👤 Martin Kurnas

15 €

👤 Anonymný podporovateľ

💬 NEchcem zverejniť meno

100 €

👤 Anonymný podporovateľ

10 €

👤 Anonymný podporovateľ

10 €

👤 Anonymný podporovateľ

5 €

   1 2 3 4 ... 7

Autori

Miesto realizácie projektu

Bratislavský kraj

N Press, s.r.o.

N Press, s.r.o.

Marianna Varjanová

Marianna Varjanová

Baví ma robiť zmysluplné veci. V Denníku N sa starám o projekt školských príručiek a predplatiteľov. Že z helpdesku chodia len systémové správy? No, aby ste neboli prekvapení :)

Kontaktovať autora

Máte otázku k projektu či odmenám? Napíšte priamo autorom kampane. Vaša správa z formulára im príde ako email.

Odmeny

Chcem podporiť!

Nepotrebujete odmenu? Tak darujte sumu podľa svojho uváženia a získajte aspoň našu vďaku.

Vďaka vám číta jedna trieda

Minimálna výška príspevku

25

Vaše meno uverejníme v zozname významných podporovateľov projektu na stránke Denníka N.

Vďaka vám číta celá škola, dostanete výtlačok s vlastnoručným poďakovaním šéfredaktora

Minimálna výška príspevku

75

Zašleme Vám vlastný výtlačok N Magazínu o ČS s podpisom šéfredaktora Denníka N Matúša Kostolného.

Číta celé mesto, povedzte si, ktoré to má byť

Minimálna výška príspevku

300

Chcete, aby príručku dostala škola, kam chodia Vaše deti? Radi by ste obdarovali triedu v okolí? Denník N sa s Vami spojí a pokúsi sa doručiť časopisy konkrétnej škole alebo triede podľa Vášho výberu.

Ste novodobý Hrebenda. Darček: Doživotné predplatné Denníka N

Minimálna výška príspevku

1 000

Vďaka vášmu príspevku získa časopisy 40 tried. A už nikdy sa nebudete musieť báť, kedy Vám vyprší predplatné k online obsahu Denníka N.