Pozor: Projekty sa na StartLabe zoraďujú podľa posledného prijatého daru. Ten váš je momentálne na úplnom konci. Nebojte sa, v poradí sa posunie hneď, ako získate svoj prvý dar.

O projekte

O projekte

Naša krajina dnes volá o pomoc.

To všetko sú problémy, s ktorými sa dnes už denno denne stretávame. Mnohé sú z veľkej časti spôsobené nevhodnými zásahmi ľudí do krajiny.


AKÉ JE RIEŠENIE DNES?

Príroda má všetky ODPOVEDE. S ďalšími nadšencami chceme odhaľovať jej skryté či zabudnuté procesy, aby sme sa od nej mohli VŠETCI učiť. Vytvoríme videoseriál o riešeniach, ktoré príroda má. Každý týždeň prinesieme krátke pútavé video, ktoré poučí o konkrétnom procese, riešení či živočíchovi.

Začali sme len v júli a videá už majú veľký dosah.

Chceme ich však natočiť omnoho viac a na to už potrebujeme vašu podporu.

Zanalyzujeme tiež najkritickejšie problémy životného prostredia na Slovensku, ale čo je najdôležitejšie, prídeme s konkrétnymi návrhmi riešení inšpirovanými prírodou.


PRÍRODA, ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, TO SME MY.

Snívam o krajine, kde si horské lesy opäť hravo poradia s prívalovými dažďami, divoké rieky budú slobodné a plné života, pôda na poliach sa zregeneruje a poskytne plnohodnotné potraviny a aj mestá budú mať lepšiu klímu v tieni veľkých stromov. Táto zmena je možná. Verím, že tento sen so mnou zdieľate, a to nielen na holých stráňach a rozpálených námestiach, ale aj tu a teraz.

Príroda má odpovede. Poďme sa spolu učiť o jej riešeniach. Ukážme a objavme silu, ktorú nám dáva. Inšpirujme sa. Pretože len vďaka porozumeniu a širokej podpore môžeme zmeniť stav našej krajiny.

StartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Poďakovania pre darcov

Poďakovania pre darcovStartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Podporovatelia291

Podporovatelia

O autoroch

O autoroch

Tamara Stohlová

Tamara Stohlová

Milujem všetko živé bez rozdielu. A pohyb. Pracujem na riešeniach pre zdravšiu a krajšiu zelenú krajinu.

Názov organizácie V mojom mene
Miesto realizácie projektu Bratislava

Kontaktujte autoraPoďakovania pre darcov (perks)

  • Zobraziť ostatné

Platba (payment)5 € 5 000 €

StartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Kontakt