Pozor: Projekty sa na StartLabe zoraďujú podľa posledného prijatého daru. Ten váš je momentálne na úplnom konci. Nebojte sa, v poradí sa posunie hneď, ako získate svoj prvý dar.

Odmeny

Odmeny

O projekte

O projekte

Vedeli ste, že každý 15. žiak navštevuje špeciálnu základnú školu alebo špeciálnu triedu?

Deti so špeciálnymi vzdelávacími potrebami a mentálnym postihnutím vidia svet inak, ako zdraví ľudia. Naše občianske združenie sa im snaží pomáhať rôznymi projektami – jedeným z nich je práve projekt Hravé listy. Hravé listy sú pracovné listy zamerané na abecedu, písmená, farby, matematiku, hodiny, precvičovanie si slovnej zásoby a ďalšie zručnosti či vedomosti.


Na príprave pracovných listov budeme pracovať v spolupráci so špeciálnymi pedagógmi a ďalšími odborníkmi, aby sa s nimi deti dokázali učiť veľmi efektívne. Plánujeme vydať asi 60 pracovných listov, ktoré budú pre deti zaujímavé, zábavné a hlavne Hravé.

Vydaním pracovných listov sa však život projektu nezastaví. Postupne budeme pridávať ďalšie vzdelávacie materiály, budeme ich šíriť do škôl a domácností, kde budú pomáhať.

Keďže si uvedomujeme nedostatok financií v slovenskom školstve, rozhodli sme sa, že všetky materiály, ktoré pripravíme budú dostupné pre všetkých (školy, rodiny, denné centrá a iné) úplne zadarmo na našom webe www.hravelisty.sk. To však nedokážeme bez vás – dobrých ľudí, ktorí sa rozhodnú náš projekt podporiť.


V Hravých listoch určite nebude chýbať:

  • Abeceda (cvičenia s jednotlivými písmenami – veľké, malé, písané, tlačené...)
  • Farby (vyfarbovanie podľa zadania, pomenúvanie a priraďovanie farieb...)
  • Matematika (oboznámenie sa s číslami, jednoduché mat. operácie, počítanie objektov, úlohy s číslami a obrázkami, porovnávanie...)
  • Hodiny (čítanie času z hodín, vyrobenie vlastných hodín na precvičovanie zisťovania času, denný režim...)
  • Slovná zásoba (pomenúvanie obrázkov a ich vyfarbovanie, jednoduché úlohy, čítanie...)
  • Grafomotorika (pri vyfarbovaní, obťahovaní a ďalších činnostiach)
  • Zvieratá, povolania, kvety... – témy z prvouky
  • Kalendár a jeho použitie

Všetky príspevky si veľmi ceníme a sme za ne vďační :-)

Novinky1

Dali sme to na 181%!

Update #1, 19.11.2018

Milí naši priatelia,

Všetkým Vám posielame velikánske ĎAKUJEM.

Ďakujeme za nás, ktorí pripravujeme Hravé listy a ďakujeme za všetkých, ktorým budú tieto listy bezplatne pomáhať pri vzdelávaní. Hravé listy pomôžu deťom „skrotiť" neposlušné písmenká, číslice, farby, pomôžu im zapamätať si hodiny, rozšíriť si slovnú zásobu či popracovať na ďalších zručnostiach.

Dnes sa úspešne ukončila na platforme StartLab naša kampaň Hravé listy. Cieľová suma sa nám podarila naplniť na 181%! Je úžasné vedieť, že ľahostajnosť nevyhrá nad záujmom pomôcť, že ľudí s veľkým srdcom je medzi nami veľa. Len vďaka Vám môžeme začať pracovať na našom novom projekte pre deti, ktoré aj napriek svojmu hendikepu, sa chcú učiť a spoznávať nové veci. Ich cesta k vedomostiam je trochu kľukatejšia, ako cesta iných detí. Preto potrebujú čo najviac podnetov, najlepšie hravých, zábavných, aby bolo naplnené to Komenského „Škola hrou".


úspech na StartLabe


Dnes sme vystrelili pomyselné šampanské na oslavu, ale zajtra sa už vrháme do práce, aby zo zasiateho semienka čo najskôr vyrástol veľký, košatý strom, ktorého Hravé listy rozfúkame všade tam, kde môžu priniesť radosť, zábavu, ale hlavne čo najviac podnetov na hravé vzdelávanie detí so špeciálnymi vzdelávacími potrebami.

Ďakujeme.

Podporovatelia25

Podporovatelia

O autoroch

O autoroch

Ondrej Vrábel

Ondrej Vrábel

Autor projektu Pinf Hry, držiteľ ocenenia Krištáľové krídlo za filantropiu, programátor.

Názov organizácie Pinf Hry o.z.
Sídlo Sobotište
Web https://www.pinfhry.org

Kontaktujte autoraOdmeny (perks)

  • Zobraziť ostatné

Platba (payment)5 € 5 000 €

Kontakt