Pozor: Projekty sa na StartLabe zoraďujú podľa posledného prijatého daru. Ten váš je momentálne na úplnom konci. Nebojte sa, v poradí sa posunie hneď, ako získate svoj prvý dar.

O projekte

O projekte

Projekt podpory pri rekonštrukcii našej skautskej klubovne

64. Zbor Štefana Kluberta v Levoči

Snaha nášho Zboru je sústredená na prácu s deťmi, vytváranie aktivít pre ne a prehlbovanie ich povedomia o duchovných, sociálnych a enviromentálnych aspektoch života. Na zabezpečenie nášho programu však ako Zbor potrebujeme pevné zázemie, kde sa deti budú môcť stretávať, učiť a hrať, poznávať a skúmať...

Momentálne je naším takým miestom klubovňa na Kláštorskej ulici, ktorú si ako skauti svojpomocne rekonštruujeme a opravujeme.


Poskytuje nám zázemie, keď usporadúvame veľké Zborové akcie, akcie pre verejnosť typu Deň detí, Deň rodiny, Skautský deň sv. Juraja, Deň narcisov... a mnohé drobné akcie a podujatia...

Keďže sa jedná o budovu z 18. Storočia, nie je jednoduché ju udržiavať a renovovať. Keďže štátna podpora je na úrovni základného pokrytia réžijných nákladov, snažíme sa získať prostriedky na rekonštrukciu a vybavenie priestorov, v ktorých prebiehajú naše aktivity s deťmi.

V priestoroch je potrebné urobiť kompletnú rekonštrukciu podláh s odvlhčením spodnej časti stien. V priestoroch sa tak zníži vlhkosť a zároveň prašnosť, taktiež je nutné urobiť nové vykurovanie miestností, vyspravenie a výmenu ďalších dvoch okien a dokončiť rekonštrukciu sociálnych zariadení. Vaším príspevkom pomôžete zlepšiť naše podmienky pri práci s deťmi.Skautská práca je založená na troch pilieroch skautingu:

Pilier prvý - POSLANIE

Poslaním skautingu je prispieť k všestrannému rozvoju osobnosti človeka a to vo všetkých vekových kategóriách.

Pilier druhý - PRINCÍPY

Je zhrnutý v troch bodoch skautského sľubu. Hovorí o vzťahu jednotlivca k druhým a k podstate, ktorá ho presahuje (duchovno, Boh, ideál)

Pilier tretí – VÝCHOVA A METÓDA

Skautská výchova a metóda vychádza zo systému postupnej sebavýchovy v družinke, oddieli a napokon v zbore. Úlohou skautskej výchovy je pripraviť mladého človeka do reálneho života vo všetkých jeho aspektoch.StartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Poďakovania pre darcov

Poďakovania pre darcovStartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Podporovatelia5

Podporovatelia

O autoroch

O autoroch

Roman Blaško

Roman Blaško

38 rokov
Skaut
Momentálne zástupca Zborového vodcu a zborový hospodár
64. Zbor Štefana Kluberta v Levoči

Názov organizácie Slovenský skauting, 64. Zbor Štefana Kluberta v Levoči
Miesto realizácie projektu Levoča
Telefónne číslo 0945 464 854
Web https://www.facebook.com/64.zborle/

Kontaktujte autoraPoďakovania pre darcov (perks)

  • Zobraziť ostatné

Platba (payment)5 € 5 000 €

StartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Kontakt