Pozor: Projekty sa na StartLabe zoraďujú podľa posledného prijatého daru. Ten váš je momentálne na úplnom konci. Nebojte sa, v poradí sa posunie hneď, ako získate svoj prvý dar.

O projekte

O projekte

Myšlienka zrealizovať takýto festival vznikla v súvislosti s otázkami, na ktoré sú čoraz vyhľadávanejšie odpovede, napr.: Nosiť dieťatko na svojom tele alebo v kočiari? Čo ho už rozmaznáva a čo je prirodzené? Obúvať mu prvé topánočky s mäkkou či pevnou podrážkou? Ako pristupovať k „problémovému" dieťaťu? Práve zorganizovaním festivalu chceme vytvoriť priestor na získanie informácii, zdieľanie a výmenu skúseností.

Projekt plánujeme realizovať v sobotu 23. apríla 2016 v materskom centre Delfínik v Košiciach. Vzhľadom na doterajšie aktivity a skúsenosti z realizovania kurzov a celodenných festivalov vieme, že o pripravované témy je záujem. Chceme uskutočniť festival, ktorý priblíži zaujímavé žiadané témy tehotným ženám a rodičom, pričom prostredníctvom neho majú možnosť nadviazať nové kontakty medzi sebou, s lektormi kurzov či s občianskymi združeniami. V dobe presýtenia informáciami prostredníctvom internetu a televízie je príjemným spestrením osobný kontakt, možnosť klásť otázky a dočkať sa hneď odpovede.

Program

Počas celého festivalu prebehne vo vnútornom priestore materského centra 5 prednášok na témy kontaktného rodičovstva a rešpektujúcej výchovy detí určené hlavne pre rodičov v očakávaní bábätka a rodičov menších či väčších detí.

Prednášku na tému kontaktného rodičovstva bude mať Lucie Harnošová z Brna, lektorka kontaktného rodičovstva, bezplienkovej komunikačnej metódy, zdravého prebaľovania a nosenia detí. Je spoluzakladateľka konferencie „Aktivní rodičovství", projektu „Radost s dětmi" a rady ďalších projektov z oblasti vzdelávania a zdravého životného štýlu.

Tému „Skutočné problémy problémových i poslušných detí" bude mať pod palcom zakladateľ a riaditeľ prvej demokratickej školy na Slovensku, ktorý organizuje pravidelné kurzy slobodného učenia, Aleš Štesko z Banskej Bystrice. (Podrobný program s popisom prednášok nájdete tu: www.lele.sk/rastiemesdetmi.)

Paralelne s vyššie uvedeným programom bude v herni k dispozícii priestor na hranie a aktivity pre deti s animátormi, ktorí s nimi budú realizovať kreatívne dielne a hry. Súčasťou vybavenia festivalu bude okrem iného aj trampolína a skákací hrad. Zaujímavosťou programu bude hudobný workshop pre deti realizovaný na netradičných hudobných nástrojoch.

Propagačné a predajné stánky budú určené pre občianske združenia, malé firmy a občerstvenie.

Prečo podporiť

Finančná podpora festivalu nám pomôže zrealizovať ho: potrebujeme zabezpečiť materiál, ozvučenie, premietanie, občerstvenie a lektorom uhradiť cestovné, ubytovanie a lektorné. Festival vidíme ako príležitosť pre mladé rodinky naberať skúsenosti osobným kontaktom. A byť súčasťou diania.

Organizátori si vyhradzujú právo neprijať finančnú podporu od firmy, s ktorej činnosťou z etického alebo iného dôvodu nesúhlasia.

Kto sme a čo robíme

Lenka Elečková som majiteľkou pobočky obchodu českej spoločnosti s prírodnými a ekologickými produktami pod názvom Brána k deťom v Košiciach (www.branakdetom.sk). Organizujem pravidelné kurzy na rôzne témy pre tehotné ženy a rodičov. Organizovanie festivalu Rastieme s deťmi je pre mňa výzvou, preto verím, že sa myšlienka osvedčí a festival sa stane pravidelnou každoročnou aktivitou. Aktuálne som tiež študentkou Sokratovho inštitútu (zorganizovať festival je súčasťou môjho mikroprojektu v rámci štúdia, www.sokratovinstitut.sk) a konzultantkou v programe Zelená škola (www.zelenaskola.sk).

OZ A centrum Košice - vedomá a aktívna príprava na materstvo a rodičovstvo bolo založené v roku 2008. Organizuje rôzne aktivity pre budúcich rodičov, ženy, rodičov s malými deťmi, zastrešuje tiež Knižný klub žien. (www.zenskecesty.sk)

OZ Dračia stopa realizuje svoje aktivity od roku 2012 a hlavným cieľom je neformálna práca s mládežou do 26 rokov, najmä v podobe aktívneho trávenia voľného času. Zameriava sa na aktivity v teréne. (www.draciastopa.6f.sk)

StartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Poďakovania pre darcov

Poďakovania pre darcovStartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Novinky1

Podpora festivalu

Update #1, 18.04.2016

Veľmi sa tešíme a sme nesmierne vďační, že sme vďaka Vám za polovicou, ďakujeme za doterajšie príspevky, ostáva už len jeden deň, tak akokoľvek viete ešte pomôcť k naplneniu potrebnej sumy, budeme šťastní, veľká vďaka.

Podporovatelia22

Podporovatelia

O autoroch

O autoroch

Lenka Elečková

Lenka Elečková

Som majiteľkou pobočky obchodu českej spoločnosti s prírodnými a ekologickými produktami pod názvom Brána k deťom v Košiciach (www.branakdetom.sk). Organizujem pravidelné kurzy na rôzne témy pre tehotné ženy a rodičov. Organizovanie festivalu Rastieme s deťmi je pre mňa výzvou, preto verím, že sa myšlienka osvedčí a festival sa stane pravidelnou každoročnou aktivitou. Aktuálne som tiež študentkou Sokratovho inštitútu (zorganizovať festival je súčasťou môjho mikroprojektu v rámci štúdia, www.sokratovinstitut.sk) a konzultantkou v programe Zelená škola (www.zelenaskola.sk).

Meno a priezvisko Lenka Elečková

Kontaktujte autoraPoďakovania pre darcov (perks)

  • Zobraziť ostatné

Platba (payment)5 € 5 000 €

StartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Kontakt