Pozor: Projekty sa na StartLabe zoraďujú podľa posledného prijatého daru. Ten váš je momentálne na úplnom konci. Nebojte sa, v poradí sa posunie hneď, ako získate svoj prvý dar.

O projekte

O projekte

Roma Spirit 2018 - 21 príbehov, ktoré búrajú predsudky a odhaľujú každodenné hrdinstvá

Do 10. ročníka Roma Spirit bolo nominovaných rekordných 313 nominácií, z ktorých odborná porota vyberie 21 nominovaných. Každý príbeh je iný a každý ponúka efektívne riešenia pri zlepšovaní postavenia a života Rómov na Slovensku. Roma Spirit ukazuje aktívnu snahu a dlhodobé výsledky. Pre mnohých z nás je tento večer motiváciou robiť veci s odhodlaním a vedomím, že sa oplatí vydržať a poctivo pracovať.

Nominovaní sú konkrétni ľudia, spoločnosti alebo organizácie, ktorých aktivity sú hodné nasledovania a prispievajú k eliminácii diskriminácie, k búraniu stereotypov a predsudkov a k rovnosti šancí pre každého bez rozdielu. Oceňovať sa bude v 7 kategóriách: Osobnosť, Kultúra, Obec a mesto, Spoločnosť a zamestnávateľ, Mimovládna organizácia, Médiá a v špeciálnej kategórii Čin roka.

Vyhlasovateľmi jubilejného 10. ročníka Roma Spirit 2018Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu (ACEC), Rozhlas a televízia Slovenska a Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity. Podujatie sa koná pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky Andrea Kisku. Záznam z galavečera odvysiela RTVS 8. decembra 2018 pri príležitosti Medzinárodného dňa ľudských práv.

ACEC je mimovládna organizácia, ktorá už takmer 20 rokov realizuje projekty orientované na podporu medzinárodnej kultúrnej výmeny, upevňovanie a zlepšovanie komunikácie, medziľudských vzťahov, sociálnu oblasť a vzdelávanie.

Prečo je Roma Spirit taký dôležitý? Vyzdvihovať a oceňovať reálne a úspešné projekty v oblasti zlepšovania životných podmienok Rómov považujeme za extrémne dôležité. Podporujeme aktivity a výnimočné osobnosti a vďaka informačnej kampani v médiách šírime toleranciu a porozumenie. Kampaň minulého ročníka mala celkový zásah viac ako 1,6 milióna obyvateľov.

Darí sa nám to najmä vďaka systematickej podpore osvietených partnerov a sponzorov. Deväť ročníkov Roma Spirit sa uskutočnilo iba vďaka spolupracujúcim partnerom, Prípravnému výboru Roma Spirit a usilovnému tímu Asociácie. Ďakujeme za dlhoročnú podporu Slovenským elektrárňam, Rádiu Expres, Hurricane, Zastupiteľstvu Európskej komisie na Slovensku a mnohým ďalším. Každoročne sa realizuje Roma Spirit vďaka finančnej podpore Ministerstva kultúry SR.

Prečo teraz potrebujeme Vašu pomoc?

Rozpočet jubilejného 10. ročníka Roma Spirit 2018 obsahuje množstvo položiek, ktoré súvisia s prípravou a organizáciou galavečera. Žial, nie všetky potrebné náklady vieme pokryť z financií od partnerov. Vďaka Vašej pomoci, zo získaných peňazí pokryjeme cestovné a ubytovacie náklady na účasť všetkých nominovaných, ktorí prídu na galavečer do Bratislavy. Ďalšie získané peniaze využijeme na zaplatenie časti potrebnej techniky (ozvučenie a osvetlenie) a videoprodukcie (21 nominácií = 21 portrétov, ktoré budú odvysielané v RTVS a v online priestore). Veríme, že aj vďaka Vašej podpore opätovne dostanú laureáti a nominovaní krásne bronzové skulptúry (7 rúk pre laureátov a ďalších 14 bronzových srdiečok pre nominovaných). Vopred ďakujeme a vážime si Vašu pomoc a podporu!

Atmosféra z ROMA SPIRIT 2017

StartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Poďakovania pre darcov

Poďakovania pre darcovStartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Podporovatelia12

Podporovatelia

O autoroch

O autoroch

Magdaléna Rothová

Magdaléna Rothová

V Asociácii pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu som začala pôsobiť v roku 2014.
Za tento čas sme s týmom Asociácie zrealizovali množstvo úspešných projektov na Slovensku i v zahraničí. V súčasnosti sa naplno venujeme projektu Roma Spirit a projektom zdravotnej osvety pre sociálne vylúčené skupiny Together for better Health, Luník 9 a Zdravé komunity.

Oľga Džupinková

Oľga Džupinková

Volám sa Oli Džupinková a pracujem v Rádiu Expres ako moderátorka spravodajstva a dopravného servisu. Počuť ma môžete každé ráno počas pracovného týždňa (pondelok až piatok) v rannej šou Hemendex. Mám aj vlastnú rubriku o Slovákoch a Slovenkách v zahraničí. Aktuálne vydávam knihu v troch jazykoch Mamina rusínska kuchyňa. Som členkou Prípravného výboru Roma Spirit za Rádio Expres.

Názov organizácie Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu (ACEC)
Miesto realizácie projektu Bratislava
Web www.acec.sk

Kontaktujte autoraPoďakovania pre darcov (perks)

  • Zobraziť ostatné

Platba (payment)5 € 5 000 €

StartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Kontakt