Pozor: Projekty sa na StartLabe zoraďujú podľa posledného prijatého daru. Ten váš je momentálne na úplnom konci. Nebojte sa, v poradí sa posunie hneď, ako získate svoj prvý dar.

O projekte

O projekte

Ako vznikol nápad na túto knihu?

Po násilnej smrti Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej Slovensko žilo solidaritou a súdržnosťou. Práve to sme chceli vštepiť aj do tejto knihy a pripomenúť jej dôležitosť a silu. V knihe nájdete nádej aj nespokojnosť a hnev. Nespravodlivosť aj túžbu po zmene.

Reakciou na brutálnu vraždu novinára boli do leta prebiehajúce stretnutia desiatok tisícov ľudí. Občiansky mnohohlas zaznieval v hojnom počte našich aj zahraničných miest. Šlo o veľa – o slobodu, demokraciu, slušnosť. Stále o ne ide. Vždy o ne pôjde.


Organizátorkou tohto spoločenského pohybu sa stala iniciatíva Za slušné Slovensko. Táto kniha je výberom príhovorov prednesených z tribún na námestiach počas jari roku 2018. Záleží nám na tom, aby sa z tejto pamätnej atmosféry okrem pocitu zachovali aj slová. Ale najmä, aby nás to – čierne na bielom – zaväzovalo pre budúcnosť.

Čo v knihe nájdete?

Knihu "My sme tí, na ktorých sme čakali" bude tvoriť výber 63 prejavov, ktoré zazneli na zhromaždeniach a pochodoch Za slušné Slovensko od marca do júna 2018. Ide o výber rečí z Bratislavy, Žiliny, Košíc, Ružomberku, Prievidze, Banskej Bystrici, Prahy, Levíc a ďalších miest.


Z pódií na námestiach rečnili novinári, učiteľky a učitelia, študenti, aj opatrovateľky odchádzajúce do zahraničia za prácou, ale aj lekári a zdravotné sestry, ktoré pracujú v slovenských nemocniciach. Špičkoví diplomati, úradníci, podnikatelia. Po celý čas sa zhromaždení zúčastňovali herci, hudobníci, filmári aj umelci. Na zhromaždeniach vystúpili aj farmári, aby poukázali na korupciu v poľnohospodárstve. Stáli tam spolu s nami ľudia s rôznym vierovyznaním a pôvodom, príslušníci menšín aj väčšiny, ľudia bez domova, ľudia s postihnutím aj psychickými ťažkosťami. Na námestí boli medzi nami rodiny s deťmi, aj ľudia s rôznou sexuálnou orientáciou.


Súčasťou knihy bude aj výber fotografií, zoznamy zhromaždení, pochodov a miest, kde všade sa zhromaždenia konali, zoznam ľudí, ktorí prispeli na trasparentný účet. Nájdete v ňom aj vysvetlenie bratislavského tímu k zrušenému protestu, pohľad sociológa Michala Vašečku aj pohľad politologičky Oľgy Gyárfášovej.


Kto knihu vytvorí?

Na knižke spolupracujú ľudia z iniciatívy Za slušné Slovensko, naši priatelia z vydavateľstva Artforum, kreatívci z Novej Cvernovky a vy.

Tým, že podporíte našu kampaň, prispejete na vydanie knihy, ktorú môžete dostať ako poďakovanie za vašu podporu. Naším zámerom je knihu vydať symbolicky k dátumu 17. novembra 2018.

Ďakujeme!

Pokračujme v úsilí, ktoré sme spoločne na námestiach začali. Nezabúdajme ani na tých, ktorí s nami z rôznych dôvod byť nemohli alebo nechceli. Aj oni potrebujú náš záujem a my potrebujeme ich spoluúčasť.


My všetci sme tí, na ktorých sme čakali.

StartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Poďakovania pre darcov

Poďakovania pre darcovStartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Podporovatelia217

Podporovatelia

O autoroch

O autoroch

Peter Nagy

Peter Nagy

Pracujem ako projektový manažér vo vydavateľstve Petit Press. Hlavne sa venujem inzercii a online marketingu. Okrem toho som člen bratislavského tímu iniciatívy Za slušné Slovensko.

Iniciatíva Za slušné Slovensko vznikla začiatkom marca 2018 ako reakcia na brutálnu vraždu novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice archeologičky Martiny Kušnírovej. Iniciatíva následne organizovala masové protesty, ktoré viedli k odstúpeniu Vlády SR.

Meno a priezvisko Peter Nagy

Kontaktujte autoraPoďakovania pre darcov (perks)

  • Zobraziť ostatné

Platba (payment)5 € 5 000 €

StartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Kontakt