Pozor: Projekty sa na StartLabe zoraďujú podľa posledného prijatého daru. Ten váš je momentálne na úplnom konci. Nebojte sa, v poradí sa posunie hneď, ako získate svoj prvý dar.

O projekte

O projekte

Starter pack je 10-týždňový vzdelávací program pre žiakov 6. - 9. ročníka. Počas Starter packu sa účastníci učia pracovať v tíme, správne komunikovať, riešiť problémy, pripravovať a realizovať vlastné projekty.


Prečo Starter pack?

Starter pack vznikol ako reakcia na skutočnosť, že mladým ľuďom na základných školách často nie je poskytnutý dostatok priestoru a dôvery na realizáciu vlastných nápadov. Priestor nedostáva ani tímová práca či dobrovoľníctvo.

Chceme poukázať na obrovský nevyužitý potenciál žiakov a na to, že aj deti na základných školách sú rovnocennou súčasťou spoločnosti, ktorá dokáže plnohodnotne prispievať.Čo je Starter pack?

Starter pack je 10-týždňový program. Od októbra tohto roku sa v ňom stretáva 11 žiakov vo veku 11 až 15 rokov. Počas 2-hodinových stretnutí raz týždenne, ktoré sa konajú v priestoroch ZŠ SNP v Šuranoch, sa formou neformálneho vzdelávania učia tzv. mäkkým (interpersonálnym) a tvrdým (technickým) zručnostiam.
Na konci Starter packu stoja sebavedomí účastníci, ktorí majú všetky kompetencie na vytvorenie funkčného projektu, ktorý odpovedá na reálne potreby ich okolia.1. Fáza
- správna komunikácia
- argumentácia
- práca v tíme
- kreativita a analytické myslenie
- design thinking

2. Fáza
- identifikácia problémov a nedostatkov v komunite
- vypracovanie riešenia na ich odstránenie
- vytvorenie modelu projektu
- nastavenie harmonogramu
- nastavenie finančného rozpočtu
- rozdelenie úloh

3. Fáza
- realizácia projektu a s tým spojené všetky činnosti
+ zhodnotenie projektu a prezentácia výsledkov


Kto stojí za Starter packom?

Za projektom Starter pack stoja dvaja maturanti, ktorí sami navštevovali ZŠ SNP v Šuranoch a vďaka školskému parlamentu boli aktívni už v skorom veku. Po základnej škole ostali rovnako aktívni a svoju energiu sústredili do organizácii podujatí na lokálnej i medzinárodnej úrovni. Starter pack organizujú bez nároku na odmenu.

"Vďaka skvelému vedeniu školy sme boli v parlamente na SNP-éčke slobodní tvoriť a realizovať sa. Ako banda 13-ročných detí sme organizovali súťaže, zbierky, akcie pre celú školu. Nemala som ani občiansky, keď som zháňala sponzorov na naše podujatia, riešili sme grafiku a diskutovali s kompetentnými. Nebyť týchto skúseností, nikdy by som nezistila, že toto ma môže baviť, a nepokračovala by som v organizácii dobročinných projektov neskôr na medzinárodnej úrovni. Po skúsenostiach s prácou s mládežou vo svete sa teraz chcem vrátiť na miesto, ktoré ma naučilo oveľa viac ako len násobilku a poučky, a chcem dať naspäť to, čo považujem za dôležité. Verím, že mládež, ktorá dokáže premeniť svoje vízie na skutočnosť je to, čo práve potrebujeme ako soľ."Rozpočet

Vyzbierané peniaze budú použité nasledovne:

  • 300 € - realizácia žiackych projektov
  • 150 € - materiály na workshopy
  • 100 € - občerstvenie a pitný režim počas stretnutí
  • 50 € - náklady spojené s kampaňou (odmeny darcom, propagácia, ...)

Projekt Starter pack sa zrealizuje aj ak vyzbieraná suma bude menšia ako 600€.
Náklady na materiál, občerstvenie a kampaň sú fixné, znižovať (alebo zvyšovať, v prípade vyzbierania vyššej sumy) sa bude rozpočet na realizáciu žiackych projektov.

ĎAKUJEME!


StartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Poďakovania pre darcov

Poďakovania pre darcovStartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Podporovatelia27

Podporovatelia

O autoroch

O autoroch

Soňa  Turanová

Soňa Turanová

Som maturantkou na Obchodnej akadémii v Šuranoch. Po odchode zo základnej školy som sa venovala dobrovoľníctvu v útulku, s ľuďmi so zdravotným postihnutím a s irackým utečencami. Momentálne sa venujem predovšetkým mládeži, organizácii medzinárodných dobrovoľníckych táborov a cestovaniu.

Meno a priezvisko Soňa Turanová

Kontaktujte autoraPoďakovania pre darcov (perks)

  • Zobraziť ostatné

Platba (payment)5 € 5 000 €

StartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Kontakt