Pozor: Projekty sa na StartLabe zoraďujú podľa posledného prijatého daru. Ten váš je momentálne na úplnom konci. Nebojte sa, v poradí sa posunie hneď, ako získate svoj prvý dar.

O projekte

O projekte

Sme späť!

Náš tím mladých a aktívnych študentov z Gymnázia Hlinská v sebe opäť prebudil myšlienku zmeniť prostredie, v ktorom sa nachádza, k lepšiemu.

Vďaka Vašej pomoci a pomoci šikovných študentov zo Súkromnej strednej umeleckej školy v Žiline sa nám podarilo vniesť do sivého betónového mesta aspoň malý kúsok farieb.

A keďže minuloročná revitalizácia jednej z najfrekventovanejších autobusových zastávok v Žiline – Bernolačky, dopadla naozaj úspešne, rozhodli sme sa pre rekonštrukciu aj jej druhej strany.


Bernoláčka 2.0

Náplňou nášho pokračujúceho projektu bude aj tentoraz kompletné vyčistenie primárneho okolia zastávky, jeho obnova s použitím streetartu a vysadením novej zelene. Taktiež by sme chceli vymaľovať zábradlie, ktoré sa nachádza na zástavke a osadiť nové lavičky.

Budeme radi, ak sa aj tentoraz s nami zapojíte do tohto malého projektu a budeme Vám vďační za každú pomoc.


Ďakujeme!!!

Projekt Bernoláčka 2.0 je súčasťou vzdelávacieho programu nadácie Green Foundation - Roots & Shoots Slovakia.

Krátko o programe Roots & Shoots Slovakia:
Nadácia Green Foundation prináša, v spolupráci s medzinárodnou organizáciou Jane Goodall Institute a Slovenskou agentúrou životného prostredia, jedinečný vzdelávací program v oblasti udržateľného rozvoja. Program Roots & Shoots Slovakia je realizovaný formou komunitného projektového učenia, kde sú žiaci priamo zapojení do riešenia problémov svojho okolia, čím získavajú dôležité kompetencie pre aktívnu participáciu na veciach verejných. Viac info:
http://greenfoundation.eu/

StartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Poďakovania pre darcov

Poďakovania pre darcovStartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Podporovatelia24

Podporovatelia

O autoroch

O autoroch

Dominik  Hrtánek

Dominik Hrtánek

Som študentom Gymnázia Hlinská 29 v Žiline, mám 18 rokov a pochádzam z Bytče. Som tu preto, lebo sa snažím zlepšiť svet ako taký. Vďaka skúsenostiam z tvorby projektov zdokonalujem aj samého seba, učím sa nové veci a pracovať v tíme.

Meno a priezvisko Dominik Hrtánek

Kontaktujte autoraPoďakovania pre darcov (perks)

  • Zobraziť ostatné

Platba (payment)5 € 5 000 €

StartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Kontakt