Pozor: Projekty sa na StartLabe zoraďujú podľa posledného prijatého daru. Ten váš je momentálne na úplnom konci. Nebojte sa, v poradí sa posunie hneď, ako získate svoj prvý dar.

O projekte

O projekte

Prečo potrebujeme vašu pomoc?


Budova, ktorú sme dostali do prenájmu za symbolickú cenu od Mesta Želiezovce bola síce pred požiarom poistená, poistku však dostalo mesto a vyplatilo nám z nej iba malú časť, ktorú sme okamžite aj s vlastnými prostriedkami investovali do obnovy klubovne. Prostriedky však nepostačujú a my vás preto touto cestou žiadame o čo i len symbolický príspevok, ktorý so všetkou úctou ku každému darcovi investujeme do obnovenia klubovne a činnosti klubu.


Mesto po požiari súhlasilo s prevedením ruín do vlastníctva nášho klubu. Každý cent, ktorý nám darujete už teda v súčasnosti poslúži výhradne na účely činnosti a obnovy klubu a tieto prostriedky nebudú zneužité na financovanie iných aktivít. Získané financie okamžite investujeme do obnovy budovy a budeme vás poctivo informovať čo všetko sme za tieto prostriedky kúpili a zrealizovali.


Čo chceme dosiahnuť?


Momentálny plán ráta s tým, že z podpory našich fanúšikov na portáli startlab.sk na už čiastočne zrekonštruovanej budove klubovne zrealizujeme elektroinštalácie, základné omietky a podlahy. Medzičasom pracujeme aj na zlepšení areálu a investujeme vlastné zdroje a sily, aby sme naplno obnovili vonkajšie aktivity klubu.


Veríme, že kynológia a šírenie osvety o výchove psov v regiónoch Slovenska, ktoré sa netešia ekonomickému rozvoju, je obzvlášť dôležitá aj preto, aby ľudia u nás chápali zodpovednosť za svojich štvornohých priateľov. Okrem iného chceme šíriť radosť a dobrý pocit pri spoločných chvíľach a aktivitách komunity vlastníkov psov v našom regióne. Rovnako však veľmi radi nadväzujeme partnerstvá s ďaľšími kynologickými klubmi na Slovensku i v susediacich krajinách.


Buďte našimi priateľmi


Radi vo svojich kruhoch privítame všetkých nadšencov a priateľov, ktorí nám fandia a chcú nás podporiť. Obnovený klub v krásnej prírode s blízkosťou rieky Hron a lužných lesov bude slúžiť aj vám. Bude nám cťou vás osobne spoznať a privítať v našom obnovenom klube. Ak máte záujem o kontakt, napíšte nám prosím prostredníctvom našej Facebookovej stránky.


StartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Poďakovania pre darcov

Poďakovania pre darcovStartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Podporovatelia38

Podporovatelia

O autoroch

O autoroch

Marián Kišďurka

Marián Kišďurka

V rokoch 2006 až 2011 som pracoval v mimovládnej organizácii Inštitút SGI. Som jedným z dvoch autorov projektu Odkazprestarostu.sk, ako projektový koordinátor som rozvíjal projekt Demagog.sk.

Od roku 2013 som pracoval v pražskom protikorupčnom občianskom združení Oživení. V súčasnosti riadim online projekt v komerčnej sfére.

Dnes občas vypomôžem združeniam, ktorým fandím. Pre dobrý pocit.

Názov organizácie Miestny kynologický klub Hron Želiezovce
Miesto realizácie projektu Želiezovce, časť Svodov
Adresa Svodov 164, 93701 Želiezovce, časť Svodov, Slovensko
Telefónne číslo +421 915 983 629
Web https://www.facebook.com/mkkhron

Kontaktujte autoraPoďakovania pre darcov (perks)

  • Zobraziť ostatné

Platba (payment)5 € 5 000 €

StartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Kontakt