Pozor: Projekty sa na StartLabe zoraďujú podľa posledného prijatého daru. Ten váš je momentálne na úplnom konci. Nebojte sa, v poradí sa posunie hneď, ako získate svoj prvý dar.

O projekte

O projekte

Janko dlho túžil po novom bicykli. Bol to jeho každodenný sen... konečne sa mu splnil. Mal ho doma. Nový, strieborný, nablýskaný, úžasný... a drahý! Mal si naň dávať dobrý pozor a nepoškodiť ho, aby dlho vydržal. Vozil sa rád aj pred školou, aby sa mohol pochváliť...
Keď si
chcel bicykel odložiť, aby si mohol s chlapcami zahral futbal, pozeral kam.. Kam?!


Stojany na bicykle

Našim projektom, ktorý je súčasťou vzdelávacieho programu nadácie Green Foundation - Roots & Shoots Slovakia, chceme spraviť niečo užitočné nielen pre deti našej školy, ale aj pre aj všetkých v jej blízkosti.
Všimli sme si, že v praku pri našej škole sa deti aj dospelí bicyklujú alebo kolobežkujú. Preto je naozaj dobrý nápad zakúpiť stojany, ktoré postavíme pred školu, aby si mohli všetci ľudia odstaviť svoje bicykle a kolobežky, keď si pôjdu zahrať pri škole ping-pong, oddýchnuť si, alebo používať zase nohy...

Stojany budú so strieškami, aby naše dopravné prostriedky mali všetko, čo k dlhšej životnosti potrebujú!


Myslíte si aj vy, že to je dobrý nápad?
My ÁNO!

Za vašu podporu vopred ďakujeme!O programe Roots & Shoots Slovakia:

Nadácia Green Foundation prináša, v spolupráci s medzinárodnou organizáciou Jane Goodall Institute a Slovenskou agentúrou životného prostredia, jedinečný vzdelávací program v oblasti udržateľného rozvoja. Program Roots & Shoots Slovakia je realizovaný formou komunitného projektového učenia, kde sú žiaci priamo zapojení do riešenia problémov svojho okolia, čím získavajú dôležité kompetencie pre aktívnu participáciu na veciach verejných.
Viac info:
http://greenfoundation.eu/

StartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Poďakovania pre darcov

Poďakovania pre darcovStartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Podporovatelia16

Podporovatelia

O autoroch

O autoroch

Lenka Harvanová

Lenka Harvanová

Učiteľka biológie a chémie a informatiky na ZŠ

Simona Kuciaková

Simona Kuciaková

Ladislav Bíro

Ladislav Bíro

Názov organizácie Základná škola
Miesto realizácie projektu Bratislava
Web zsbenovskehoba.edupage.org

Kontaktujte autoraPoďakovania pre darcov (perks)

  • Zobraziť ostatné

Platba (payment)5 € 5 000 €

StartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Kontakt