Pozor: Projekty sa na StartLabe zoraďujú podľa posledného prijatého daru. Ten váš je momentálne na úplnom konci. Nebojte sa, v poradí sa posunie hneď, ako získate svoj prvý dar.

O projekte

O projekte


Zaži prehliadku Komárňanskej pevnosti kedykoľvek a kdekoľvek - napríklad z pohodlia domova.


Projekt Komárno 360 poskytuje realistické, interaktívne 3D a VR zážitky, ktoré Vám priblížia
krásu historickej pevnosti v Komárne, podobne, ako by ste sa v nej prechádzali v reálnom čase. Rôzne technologické náhľady umožňujú online prehliadku s pocitom, akoby ste tam skutočne boli.

Komárňanská pevnosť na juhu Slovenska je najväčšou a najvýznamnejšou pamiatkou svojho druhu na Slovensku. Rozmermi a zachovalosťou je dokonca unikátom európskeho formátu. Celková plocha pevnosti je viac ako 130 tis. m2.

Cieľom projektu je zmapovanie unikátneho objektu a prostredníctvom 3D technológií jeho sprístupnenie širokej verejnosti 365 dní v roku, 7 dní v týždni.

Projekt je realizovaný v spolupráci s Neziskovou organizáciou Pro Castello Comaromiensi, n.o., ktorá sprístupňuje a propaguje pevnosť už od roku 2003.Čo sa už podariloNa čo potrebujeme vašu podporu

Projekt mapovania pamiatky je časovo, technicky a najmä finančne veľmi náročný. Používame najmodernejšou technológiou mapovania a fotenia priestoru pomocou kamery Matterport Pro2 3D, spracovanie tak veľké množstva dát do finálnej podoby a následné prevádzkové náklady na udržanie na cloudovom serveri, ide do tisícov eur.

Najvyššiu časť nákladov, ktorú tvorí mapovanie objektov, sa rozhodla vrámci svojej činnosti pokryť spoločnosť CINEBASE s.r.o. Na to, aby mohol byť projekt realizovaný v plnej miere (zmapovanie celej miestnosti a jej sprístupnenie širokej verejnosti), je potrebné ešte zabezpečiť:

  • spracovanie video prezentácií objektu
  • spracovanie dát/ mapovacích bodov
  • spracovanie pre Google Street View
  • prenájom cloudového úložiska (dlhodobo)
  • náklady na propagáciu


Prvé skúšobné mapovanie obnovenej časti Komárňanskej pevnosti mám úspešne za sebou. Na tie ďalšie potrebujem vašu pomoc!ĎAKUJEM za vašu podporu!História Pevnosti

Komárňanská pevnosť na juhu Slovenska je najväčšou a najvýznamnejšou pamiatkou svojho druhu na Slovensku. Rozmermi a zachovalosťou je dokonca unikátom európskeho formátu. Preto je navrhnutá na zápis do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO.

Mesto Komárno sa pýši jedinečnou pevnosťou, ktorá nemá na Slovensku páru. Presnejšie by sme mali hovoriť o niekoľkých pevnostiach, ktoré spolu vytvárali prepracovaný fortifikačný systém bastiónového typu.

Po vpáde Turkov do Uhorska sa v roku 1546 začal stavať obranný bastiónový systém reprezentovaný dnešnou Starou a Novou pevnosťou. Z podnetu cisára Leopolda II. v druhej polovici 17. storočia pevnostný systém zdokonalili do podoby, ktorá bola najmodernejšia v strednej Európe.

Neskôr bol okolo celého mesta postavený reťazec stáleho opevnenia – Palatínska a Vážska línia. Táto línia obranných stavieb, postavených v polovici 19. storočia, separovala mesto od zvyšku Žitného ostrova. Mohutný reťazec opevnení okolo Komárna dotvárali predsunuté predmostia na ľavom brehu Váhu a pravom brehu Dunaja. Poslednou súčasťou pevnostného systému sú fortové pevnosti v západnej a južnej časti maďarského Komáromu.

Vysoká miera zachovalosti jednotlivých objektov, ako aj obrovský rozsah opevnenia tak tvorí z Pevnostného systému Komárna historický unikát, ktorý si zaslúži pozornosť.

Zdroj: Vydavateľstvo Dajama a Pevnosť Komárno

StartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Poďakovania pre darcov

Poďakovania pre darcovStartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Podporovatelia11

Podporovatelia

O autoroch

O autoroch

Richard Varga

Richard Varga

Richard Varga narodený v roku 1979 od roku 2001 dizajn a 3d fotorealistické vizualizácie, grafika od roku 2007 filmová výprava, koordinátor pri výstavbe filmových dekorácií, art department, produkcia

Meno a priezvisko Richard Varga
Web komarno360.sk

Kontaktujte autoraPoďakovania pre darcov (perks)

  • Zobraziť ostatné

Platba (payment)5 € 5 000 €

StartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Kontakt