Pozor: Projekty sa na StartLabe zoraďujú podľa posledného prijatého daru. Ten váš je momentálne na úplnom konci. Nebojte sa, v poradí sa posunie hneď, ako získate svoj prvý dar.

O projekte

O projekte

Žiaľ, táto kampaň nebola úspešná. Príspevky boli vrátené darcom. 

Tím StartLab


Každý sa môže ocitnúť v krízovej situácii, pričom nie vždy vie, ako svoj problém riešiť. Pomoc vedia poskytnúť mimovládne organizácie a občianske združenia. Avšak na to, aby bol človek schopný pomoc vyhľadať a využiť, potrebuje vedieť, kde ju nájsť a aké má možnosti.

Chceme vytvoriť interaktívnu mapu mimovládnych organizácií a občianskych združení s cieľom spájať ich s ľuďmi, ktorí potrebujú pomoc. Mapa bude obsahovať názov organizácie, miesto, kde sídli, dôležité kontakty a preklik na domovskú stránku. Aby sme vyhľadávanie ešte uľahčili, mapa bude doplnená videopríbehmi, príkladmi riešenia nepriaznivej situácie, ktoré predstavia človeka s problémom a jeho cestu za hľadaním pomoci.


Na základe modelových filmov a interaktívnej mapy znevýhodnení ľudia hneď identifikujú problém, vďaka čomu budú vedieť, na ktorú organizáciu sa obrátiť a kde ju nájsť.

V stručnosti to bude prebiehať nasledovne: Videopríbeh začína objasnením životnej situácie človeka a problému, ktorý akútne rieši alebo riešil. Tento človek navštívi organizáciu, ktorá mu vie poradiť. Práve vďaka osobnej skúsenosti hlavného respondenta budeme schopní danú oragnizáciu čo najpresnejšie priblížiť divákovi. Na základe mapy ich bude môcť každý človek rýchlo vyhľadať, po prekliku na ne nájde dôležité kontakty, aby si vedel dohodnúť stretnutie a začať svoju situáciu riešiť.

Projekt je určený znevýhodneným skupinám obyvateľstva:

 • Sociálne vylúčeným
 • Zdravotne postihnutým
 • Ženám v núdzi
 • Národnostným menšinám
 • Imigrantom
 • Sexuálnym menšinám
 • Seniorom
 • ...

Vyhľadávanie pomoci bude prebiehať nasledovne:

Človek v krízovej situácii sa po prekliku na mapu dozvie o organizáciách, v ktorých môže hľadať pomoc. Zobrazia sa mu základné info o ich aktivitách, telefonický kontakt a meno osoby, na ktorú sa môže obrátiť. Spolu s kontaktnými informáciami mu bude ponúknuté pozrieť si video - skutočný príbeh o tom, ako organizácia dokáže pomôcť. Takto človek zistí, že vo svojej situácii nie je sám, dostane nádej, že jeho problém má riešenie.

Kľúčové aktivity:

 • Webstránka s interaktívnou mapou
 • Päťminútové filmy: príklady konkrétneho riešenia problému znevýhodneného človeka
 • Spolupráca s mimovládnymi organizáciami a občianskymi združeniami a ich vzájomné prepájania
 • Osveta, šírenie informácií o projekte

Výstupy projektu budú dlhodobo využívať sociálne znevýhodnení ľudia a predovšetkým ich blízki, rodinní príslušníci a známi. Bude mať význam aj pre mimovládne organizácie, o ich činnosti sa dozvie široká verejnosť.

Projekt odštartujeme mapou Bratislavy a postupne ho rozšírime o ďalšie miesta Slovenska.

StartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Poďakovania pre darcov

Poďakovania pre darcov



StartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Novinky3

Uvarili sme pre Vás krátku animáciu

Update #3, 03.04.2015


Propagačné video je na svete...

Update #2, 23.03.2015

...a my Vám ďakujeme za podporu. Spolu s Vami sa rozbehneme nie len prstom po mape

Dnes sme nakrúcali

Update #1, 19.03.2015

Deň nám začal hneď ráno a ako prvé sme si dali výbornú kávu na mieste zvanom Kebab.

Po pár milých stretnutiach sme sa vybrali na cestu. Námestie sa už pripravovalo na jar.

A s príchodom nového ročného obdobia sme sa aj my dostali na miesto, kde sa všetko odohrávalo.


Príjemné stretnutie sme ukončili ešte spoločnou fotografiou a šup sa s nakrúteným materiálom do strižne.


Podporovatelia34

Podporovatelia

O autoroch

O autoroch

Marián Vredík

Marián Vredík

Pochádza z malebnej dedinky Žihľava. Minulý rok ukončil VŠVU, katedru maľby (prof. K. Kosziba). Počas štúdia absolvoval dve stáže, jednu vo Wroclawi (PL) v ateliéri maľby, ďalšiu v Prahe na Famu (Animovaná tvorba). V súčastnosti sa venuje hlavne animácií a tvorbe videoklipov. Pre jeho tvorbu je charakteristická istá dávka iracionality a latentného humoru.
Animáciu momentálne vníma ako ideálnu formu na vyjadrenie svojich pocitov a myšlienok.

Maja Brnušáková

Maja Brnušáková

Narodená v doline oravskej, na prvej škole som študovala estetiku a filozofiu, to mi nestačilo, takže teraz pokračujem na dokumente na VŠMU. Venujem sa rôznym projektom, najčastejšie točím filmové portréty, považujem za krásne byť s ľuďmi a chvíľu zdieľať ich životy. Dva roky som pracovala so zdravotne znevýhodnenými, aj preto sa teraz snažím prepojiť to filmové so sociálnym.

Vladimíra Hradecká

Vladimíra Hradecká

Vyrastala som v malom meste pod Tatrami. Študovala som filmovú a dokumentárnu tvorbu na Akadémii umení v Banskej Bystrici. Momentálne pôsobím ako freelancer. Mojou snahou je prepájať dokumentárny film s mnohými vizuálnymi projektami, súčasným umením, divadlom a takouto formou sprístupniť osobné príbehy ľudí.

Meno a priezvisko Vladimíra Hradecká
Web

Kontaktujte autora



Poďakovania pre darcov (perks)

 • Zobraziť ostatné

Platba (payment)



5 € 5 000 €

StartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Kontakt