Pozor: Projekty sa na StartLabe zoraďujú podľa posledného prijatého daru. Ten váš je momentálne na úplnom konci. Nebojte sa, v poradí sa posunie hneď, ako získate svoj prvý dar.

O projekte

O projekte

Kto sme

Projekt predkladá Športový klub Sandberg, ktorý je občianskym združením zameraným na podporu orientačných športov, predovšetkým orientačného behu.

Jeho cieľom je organizovať športové podujatia pre deti, mládež a širokú verejnosť so zameraním na pohyb v prírode v kombinácii s používaním mapy okolitého terénu.

Zároveň podporuje svojich členov organizovaním mapových a kondičných tréningov priamo v teréne (zvyčajne v lesoch).


Čo je orientačný beh

"Orientačný beh je športové odvetvie vytrvalostného charakteru, pri ktorom je úlohou prejsť alebo prebehnúť podľa mapy a buzoly trať vyznačenú na mape za čo najkratší čas. V teréne nie je trať vyznačená, sú tam umiestnené iba kontrolné stanovištia." (orienteering.sk)

Viac o orientačnom behu alebo aj tu.


Cieľ projektu

Vybudovať areál pevných kontrol pre orientačných bežcov a tých, ktorí si tento šport chcú vyskúšať.Ako bude areál orientačného behu vyzerať?

Areál bude situovaný v lese v okolí horárne nad Peknou cestou v Bratislave, pričom prevažná časť sa bude nachádzať západne od horárne a menšia časť aj východne, a to na trati prístupnej aj kočíkom a vozíčkarom.

Bude pozostávať z 2 tratí:

  1. jedna trať pre deti, pre nenáročných bežcov a pre ľudí s hendikepom v dĺžke 1 až 2 km
  2. jedna trať, náročnejšia, v dĺžke 3-5 km pre dospelých.

Trate budú označené kontrolnými stanovišťami v podobe približne 20 drevených agátových kolov (viď obrázok nižšie) pevne zabudovaných v zemi.

Priemer kolu bude cca 10x10 cm a výška 100 cm nad zemou s plastovým štítkom rozmerov 5 x 10 cm, na ktorom sa bude nachádzať symbol ◪, QR-kód a číslo kontroly. Ak to bude možné, bude využitá už existujúca infraštruktúra – napr. besiedky, stĺpy osvetlenia a pod. na ktorú sa umiestni iba plastový štítok.

Pre ilustráciu ako vyzerá mapa, koly a informačná tabuľa, pozrite tu.

Centrum s vysvetlivkami a zároveň štart i cieľ oboch tratí budú v okolí informačnej tabule, ktorá by mala byť umiestnená v areále horárne Pekná cesta.


Ako areál používať

Kto si bude chcieť vyskúšať orientačný beh v tomto areále, vyzdvihne si mapu v neďalekom bufete (ešte budeme špecifikovať a taktiež bude uvedené aj na informačnej tabuli priamo v areále), alebo si ju stiahne na webovej stránke (v procese tvorby).

Ako používať mapu (vzor z mapy na Kamzíku) ?

Pre predstavu, vyskúšajte si príp. si obzrite podobný areál, ktorý sme vybudovali a oficiálne otvorili v máji 2018 na Kamzíku v Bratislave. Viac o tomto projekte.Prečo vznikol náš projekt?

K projektu nás inšpirovali podobné areály v Česku. Potrebu jeho vzniku v Bratislave motivovali aj školy, ktoré sa na orientačných bežcov často obracali s otázkou na miesta, kde by mohli s deťmi v rámci školských cvičení trénovať orientáciu v teréne.

Skúsenosti orientačných bežcov hovoria, že deti baví objavovať prírodu pomocou mapy. Je to dobrodružstvo, zároveň sa učia orientovať sa v teréne bez technológií a spoliehať sa na vlastný rozum.

Kým podobných tratí je v Česku niekoľko desiatok, na Slovensku také existujú len v Košiciach a Vlkolínci, v južnej časti Slovenska je tá na Kamzíku v Bratislave vôbec prvá svojho druhu.


Prečo podporiť náš projekt?

  1. Je to jedinečná príležitosť pre milovníkov behu a návštevníkov lesa vyskúšať si tento zaujímavý šport, ktorého sloganom je "Dobrodružstvo v prírode", a tiež spoznať zákutia krásnych lesov.
  2. Možno sa niektorí z nich stanú i aktívnymi orientačnými bežcami, zúčastňujúcimi sa rôznych pretekov na Slovensku i v zahraničí, kde môžu nadviazať nové kontakty a priateľstvá.
  3. A čo je najdôležitejšie - projekt dokáže motivovať deti, mládež a širokú verejnosť k pohybovej aktivite na čerstvom vzduchu v prírode zaujímavou formou.


Ako použijeme získané financie

K vybudovaniu a oficiálnemu otvoreniu areálu je potrebných 1.450 EUR. Tieto finančné prostriedky plánujeme použiť na nasledovné účely:

  1. Mapa - zmapovanie terénu pre špeciálne použitie pre orientačných bežcov, výroba mapy, tlač máp pre verejnosť
  2. Koly - výroba a farebné označenie, výroba štítkov na koly s informáciou označujúcou polohu a poradie, príslušný pomocný materiál
  3. Informačná tabuľa - výroba stojanu, grafický dizajn, výroba samotnej tabule
  4. Administratívne výdaje - povolenie od úradu životného prostredia, a iné.Ďakujeme za vašu podporu!

StartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Poďakovania pre darcov

Poďakovania pre darcovStartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Podporovatelia57

Podporovatelia

O autoroch

O autoroch

Rado Jonáš

Rado Jonáš

Orientačnému behu sa venujem 30 rokov. Mám tri deti a manželku. Reprezentoval som Slovensko na svetových podujatiach. Založil som klub orientačného behu ŠK Sandberg, ktorý sa venuje popularizácii orientačneho behu medzi verejnosťou, mládežou a rodinami formou otvorených podujatí pre verejnosť. Pôsobím aj ako medzinárodný rozhodca. Čas venujem aj trénovaniu mládeže a tvorbe máp pre orientačný beh. Mám veľmi rad prírodu a les.

Názov organizácie Športový klub Sandberg
Miesto realizácie projektu Bratislava
Web sandberg.orienteering.sk/index.html

Kontaktujte autoraPoďakovania pre darcov (perks)

  • Zobraziť ostatné

Platba (payment)5 € 5 000 €

StartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Kontakt