Pozor: Projekty sa na StartLabe zoraďujú podľa posledného prijatého daru. Ten váš je momentálne na úplnom konci. Nebojte sa, v poradí sa posunie hneď, ako získate svoj prvý dar.

O projekte

O projekte

Folklórny súbor Živel

Živel v prenesenom význame slova znamená okolnosti, činnosti, prostredie, kde sa človek cíti výborne - "vo svojom živle". Označuje skupinu ľudí, ktorých niečo spája - nás spája láska k tancu, hudbe, spevu, k našim tradíciám. Živel vznikol v septembri 2013 v Bratislave ako výsledok spoločného presvedčenia a snahy skupiny nadšencov folklóru - spevákov, tanečníkov a hudobníkov. Vo svojom procese tvorby sa folklórny súbor Živel snaží ponoriť do bádania po všetkých detailoch, ktoré ovplyvnili daný jav, aby mohol dôveryhodne a "po svojom" interpretovať svoju inšpiráciu.


Počas piatich rokov fungovania vyprodukoval FS Živel tanečno-dramatické celovečerné predstavenie "Premeny", ktorého premiéra sa konala v roku 2014 v bratislavskom Istropolise a taktiež celovečerné tanečno-dramatické predstavenie "Kocka", uvedené v divadle SĽUK v septembri 2017 a folklórny projekt PIATE CEZ DEVIATE, ktorý vyvrcholil vernisážou a slávnostným galavečerom opäť v bratislavskom Istropolise v roku 2018.Živel sa za svoje pôsobenie predstavil na všetkých významných folklórnych festivaloch na Slovensku (Východná, Heľpa, Myjava, Kokava nad Rimavicou a iné) a taktiež mal možnosť predviesť sa nielen na domácich, ale aj zahraničných javiskách (Chorvátsko, Česká republika, Srbsko, Rumunsko, Maďarsko).Umelecký vedúci, choreograf a riaditeľ Folklórneho súboru Živel je Mgr. art. Ján Michálik, absolvent Hudobnej a tanečnej fakulty Vysokej školy múzických umení v Bratislave v odbore Tanečné umenie a taktiež absolvent Fakulty telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave v odbore Trénerstvo tanca.
Na tanečnej príprave a odbornej asistencii sa podieľa tanečná pedagogička súboru Katarína Galbičková, ktorá je taktiež absolventka Hudobnej a tanečnej fakulty Vysokej školy múzických umení v Bratislave a tiež profesionálna tanečnica Tanečného divadla Ifjú Szívek.
Okrem toho Živel spolupracuje s mnohými odborníkmi v oblasti tradičnej ľudovej kultúry, ako sú erudovaní pedagógovia, etnochoreológovia, etnomuzikológovia a choreografi (Barbora Morongová, František Morong, Michal Noga, Samuel Smetana, Ján Blaho a iní).Tančiareň

Tanečná príprava interpretov ľudového tanca vyžaduje taktiež adekvátny priestor – tanečnú sálu, ktorá musí spĺňať určité kritéria a tiež základné materiálno-technické vybavenie. Aj vďaka vašej podpore chceme, aby mal Folklórny súbor Živel optimálne podmienky a priestor (tanečnú sálu) na svoju činnosť, prípravu interpretov a tvorbu tanečných choreografií.Baletizol a zrkadlá

To, čo v súčasnosti našej Tančiarni chýba a načo použijeme vaše finančné príspevky sú práve tieto dve veci, bez ktorých našu činnosť a tanečné nácviky nemôžeme realizovať v plnej miere.

Baletizol je špeciálna podlahová krytina, určená pre tanečné a iné pohybové umelecké aktivity. Má tlmiaci a protišmykový účinok, čo je vzhľadom na povahu a povrch súčasnej podlahy v Tančiarni absolútna nevyhnutnosť pre tréningový proces a pohybovú prípravu tanečníkov.

Zrkadlová stena umožňuje interpretom vizuálnu kontrolu vlastného tanečného prejavu, kontrolu pohybu, gest, tanečných motívov a taktiež väčší prehľad nad činnosťou tanečníkov lektorovi či tanečnému pedagógovi. Zrkadlá v tanečnej sále sú jednoducho jej neodmysliteľnou a opodstatnenou súčasťou.Za vašu podporu vám ďakujeme!!!

StartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Poďakovania pre darcov

Poďakovania pre darcovStartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Novinky1

Milí kamaráti, podporovatelia a fanúšikovia folklórneho súboru Živel.

Update #1, 03.02.2019

Dovoľte nám vysloviť obrovské a úprimné poďakovanie za každý jeden príspevok, ktorý ste nám darovali! Vážime si každú podporu a sme radi, že minimálne potrebnú sumu sme už vďaka vám dokázali naplniť. Keďže náklady na vybavenie našej Tančiarne prevyšujú minimálnu suma potrebnú na úspešnosť tohto StartLab projektu, všetky ďalšie získané financie presahujúce 100% žiadanej sumy investujeme výlučne do zakúpenia a inštalácie zrkadlovej steny, nákupu baletizolu i potrebného príslušenstva a ďalšieho vybavenia nevyhnutného na funkčnosť a skvalitnenie tanečnej sály. Našu ponuku odmien sme navyše vďaka Miške Bednárovej rozšírili aj o originálne ponožky z dielne dizajnérskej značky Puojd :)

Ďakujeme a tešíme sa na moment, keď vám predstavíme finálny výsledok – našu novú Tančiareň!

Vaši Živláci

Podporovatelia31

Podporovatelia

O autoroch

O autoroch

Ján Michálik

Ján Michálik

Riaditeľ, umelecký vedúci, tanečný pedagóg Folklórneho súboru Živel a štatutár občianskeho združenie FS Živel.

Názov organizácie FS Živel
Miesto realizácie projektu Bratislava
Web https://www.facebook.com/folklornysuborzivel/

Kontaktujte autoraPoďakovania pre darcov (perks)

  • Zobraziť ostatné

Platba (payment)5 € 5 000 €

StartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Kontakt