Pozor: Projekty sa na StartLabe zoraďujú podľa posledného prijatého daru. Ten váš je momentálne na úplnom konci. Nebojte sa, v poradí sa posunie hneď, ako získate svoj prvý dar.

O projekte

O projekte

Ovčiarstvo?

Tradičné ovčiarstvo a salašníctvo je jedinečnou a významnou súčasťou tradičnej kultúry a kultúrneho dedičstva Slovenska, či celého karpatského areálu.
Aj na strednom Spiši tvorilo kedysi ovčiarstvo fundamentálnu súčasť miestnej roľnícko-pastierskej kultúry. Ovčiari (bačove a juhaši) vytvorili v tomto regióne unikátne prvky ovčiarskej kultúry, bačovské príbehy a legendy, piesne a tance, jedinečný ofči zdich, prvky pastierskej mágie a pastierskeho umenia.
V súčasnosti je však ovčiarstvo a salašníctvo stredného Spiša na ústupe a tým sa nenávratne stráca množstvo vzácnych javov, s ním spätých.


Film, brožúra, výskum a iné

Dosiaľ sa nám podarilo natočiť cca. 20 hodín rozhovorov, najmä s najstaršou generáciou žijúcich ovčiarov na strednom Spiši. Časť z natočených rozhovorov bude použitá vo filme a zvyšok ponechaný ako dokumentačný výskumný materiál.
Súbežne s natáčaním filmu totiž realizujeme aj dlhodobý etnologický výskum tradičného ovčiarstva na strednom Spiši. Film bude obsahovať tiež zábery zo súčasných salašov, zábery umelcov venujúcich sa pastierskej kultúre a hrané scény zo salašníckeho života v minulosti.
Súčasťou projektu bude tiež tlačená brožúra, ktorá bude stručne informovať o regionálnej ovčiarskej kultúre a procese tvorby filmu, s množstvom obrazového materiálu.
Film a brožúra budú po ich dokončení prezentované na podujatí, v rámci ktorého bude dokumentárny film aj premietaný.


Tejto téme sa autori plánujú venovať aj v budúcnosti formou rôznych iných projektov, ako napr. tvorbe strediska a múzea venovaného tradičnému ovčiarstvu, či realizácii rozličných podujatí spätých s pastierskou kultúrou.

Proces tvorby

Etnologický výskum tradičného ovčiarstva sme začali realizovať už pred natáčaním filmu, avšak práve počas mnohých rozhovorov so starými ovčiarmi nám v hlavách skrsla myšlienka zachytiť túto tému aj audiovizuálne. Postupom času sa naša vízia zacelila a tak vznikol projekt "Juhaši, bačove".
Natáčanie dosiaľ prebiehalo formou výjazdov za jednotlivými ovčiarmi u ktorých sme realizovali samotné rozhovory. V súčasnosti je za nami približne tretina práce, pričom nás čakajú najmä natáčania hraných scén.
Aby sme však našu víziu naplnili podľa našich predstáv a odborných, najmä etnografických kritérií, potrebujeme finančnú podporu. Tú využijeme najmä na materiálne zabezpečenie natáčania, výrobu rekvizít, odevov, prenájom priestorov a grafickú stránku filmu.


Filmom Juhaši, bačove by sme chceli upozorniť na obrovskú kultúrnu hodnotu tradičného ovčiarstva na Spiši a podnietiť diskusiu o súčasnosti a budúcnosti ovčiarstva ako na Spiši, tak i na celom Slovensku.

Za podporu vám srdečne ďakujeme!

StartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Poďakovania pre darcov

Poďakovania pre darcovStartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Podporovatelia42

Podporovatelia

O autoroch

O autoroch

Peter Kováč

Peter Kováč

Volám sa Peter Kováč

Absolvoval som štúdium na katedre etnológie a folkloristiky na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre a následne sa vrátil na Spiš, ktorý je mojim domovom.
V súčasnosti pracujem ako etnológ v Spišskom múzeu v Levoči a ako dobrovoľník v rámci Slovenského skautingu. Venujem sa tiež výskumu a popularizácii tradičného ovčiarstva a tradičnej ľudovej kultúry na strednom Spiši.
Sú mi veľmi blízke myšlienky regionálneho a lokálneho rozvoja a podpory vidieka a lokálneho hospodárenia.

Lukáš Podolský

Lukáš Podolský

Síce som vyštudoval odbor ekológia a využívanie krajiny na fakulte ekológie a environmentalistiky na Technickej univerzite vo Zvolene, od detstva ma to ťahalo k audiovizuálnemu remeslu fotografie a videa. Preto som sa tomu začal venovať naplno a v tomto odbore pracujem dodnes. Taktiež som dobrovoľníkom v Slovenskom skautingu. Pochádzam zo Spiša a aj to je dôvodom prečo sa ma táto téma dotýka a chcem jej venovať svoj čas a schopnosti.

Meno a priezvisko Peter Kováč

Kontaktujte autoraPoďakovania pre darcov (perks)

  • Zobraziť ostatné

Platba (payment)5 € 5 000 €

StartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Kontakt