Pozor: Projekty sa na StartLabe zoraďujú podľa posledného prijatého daru. Ten váš je momentálne na úplnom konci. Nebojte sa, v poradí sa posunie hneď, ako získate svoj prvý dar.

O projekte

O projekte

Náš projekt

"UTGARD - vzdialené a nebezpečné oblasti ležiace v skalnej ríši obrov, obývané rôznymi zlovestnými bytosťami, do ktorých neradno vstupovať bez zbrane". Toľko sa dozvedáme z interpretácií hraníc medzi svetmi vikinskej doby. Podľa severskej mytológie je Utgard tiež skalný hrad alebo pevnosť ležiaca v skalnatej ríši obrov, ktorej vládcom je utgardský Loki.Prvý krát tento svet ožil v roku 2015, kedy sme usporiadali prvý ročník podujatia UTGARD. Viac ako 150 hostí z 19 skupín oživenej histórie zo Slovenska, Česka a Poľska, priblížilo návštevníkom zo širokého okolia, ako žili a bojovali vikingovia a Slovania v období 9. – 11. storočia vo forme tzv. oživenej histórie. Pojem "oživená história" alebo LH (z ang. Living History) je aktivitou ľudí, ktorí názornou formou usilujú o priblíženie sa určitému historickému obdobiu a jemu historicky hodnovernému stvárneniu.Počas nasledujúcich rokov sa nám podarilo zorganizovať ďalšie tri ročníky. V roku 2018 sme festival usporiadali v novom, autentickom historickom prostredí archeoparku Liptovia, na úpätí Nízkych Tatier pri obci Partizánska Ľupča. Nové prostredie, príjemné počasie, kvalitný dvojdňový program a 700 účinkujúcich z 9 krajín, prilákali viac ako 2000 návštevníkov nie len zo Slovenska, ale aj susedných krajín. Vo veľkej bitke bez scenára bojovalo 300 bojovníkov. Utgard tak potvrdil svoju pozíciu jedného z najvýznamnejších a najväčších festivalov včasného stredoveku a oživenej histórie v Európe. V súčasnosti pripravujeme jubilejný, piaty ročník a očakávame viac ako 800 dobrovoľných účinkujúcich až z 13 krajín.Iba u nás!

Najväčší široko ďaleko a ešte, ešte ďalej!!! Taký je náš festival včasného stredoveku - Utgard. Najväčší dobový tábor na Slovensku tvoriaci 250 historických stanov a 350 bojovníkov vo veľkej bitke bez scenára. Vikingovia, Slovania a Avari takmer z celej Európy na jednom bojovom poli na úpätí Nízkych Tatier. K tomu prednášky historikov, koncerty skupín dobovej hudby, bojové hry, turnaje, remeselníci a mnoho iného.Prečo potrebujeme vašu pomoc?

Vaša finančná pomoc pomôže nášmu občianskemu združeniu zvládnuť značnú finančnú a materiálnu náročnosť 5. ročníka, na Slovensku jedinečného kultúrno-spoločenského podujatia. Získané finančné prostriedky budú použité na úhradu nákladov spätých s nevyhnutným materiálnym zabezpečením festivalu. S vašou pomocou tak budeme môcť na dva dni navodiť autentické podmienky a neopakovateľnú atmosféru včasného stredoveku.


Kto sme?

Sme dobrovoľné, neziskové združenie občanov, združujúce priaznivcov historického šermu a oživenej histórie, obdobia včasného stredoveku, v oblasti Škandinávie a Ruska. Našimi cieľmi sú rekonštrukcia dobového života a historického vojenstva z obdobia včasného stredoveku."Bude pre nás cťou, ak sa rozhodnete náš festival podporiť nie len darom, ale aj návštevou. Presvedčite sa, že žijeme históriou a vaše dary pomohli dobrej veci".

StartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Poďakovania pre darcov

Poďakovania pre darcovStartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Podporovatelia50

Podporovatelia

O autoroch

O autoroch

Martin Matejko

Martin Matejko

Predseda občianskeho združenia a skupiny oživenej histórie, Utgardar.

Názov organizácie Utgardar
Miesto realizácie projektu Rosina
Web www.utgard.sk

Kontaktujte autoraPoďakovania pre darcov (perks)

  • Zobraziť ostatné

Platba (payment)5 € 5 000 €

StartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Kontakt