ZMENA alebo KOLAPS

ZMENA alebo KOLAPS

Kniha o temnej budúcnosti, ak nič neurobíme. Ale aj o tom, čo urobiť, aby budúcnosť bola lepšia. Pomôžte nám vydať knihu, ktorá ponúka orientáciu v kríze dnešného sveta a naznačuje riešenia.

Ekológia
Literatúra
ZMENA alebo KOLAPS
Získaná suma
113%

2 831 €

z cieľovej sumy
2 500 €

Kampaň bola

úspešná

O projekte

Vo svete sa vášnivo diskutuje aj reálne pracuje na tom, ako predísť zdrvujúcim dôsledkom klimatickej zmeny – u nás je ticho, akoby sa nás to netýkalo. Ochranu životného prostredia či udržateľnosť života – to všetko nechávame na pár aktivistov alebo vedcov, a pritom ide o veci existenčného významu v dohľadnej budúcnosti pre každého človeka, najmä pre mladých ľudí.

To je dôvod, prečo chceme vydať slovenský preklad knihy renomovaného autora, v ktorej sumarizuje súčasný stav poznania a prináša konkrétne návrhy systémového riešenia.

Autor knihy Graeme Maxton, donedávna tajomník Rímskeho klubu hovorí:

Čelíme ekologickej kríze, ktorá ohrozuje prežitie ľudského druhu a svojím rozsahom i naliehavosťou presahuje naše predstavy.
Napísal som túto knihu, aby som vysvetlil, prečo to zašlo až tak ďaleko a zároveň ponúkol nápady, ako problém riešiť. Chcem ľuďom pomôcť pochopiť vážnosť a naliehavosť situácie a vysvetliť, čo sa stane, ak sa nič nezmení. Predísť ešte väčšej katastrofe môžeme len vtedy, ak budeme realisticky vnímať prítomnosť i budúcnosť.
Keby ľudstvo pred 50 rokmi poslúchlo hlas autorov knihy Limity rastu a výrazne spomalilo svoj rast, mohlo si užívať stáročia plodného rozvoja. Dnes to však už nie je možné.Podľa Maxtona pochopiť rozsah takejto úlohy nie je jednoduché. Vyžaduje si to, aby ľudia najprv spochybnili a potom sa aj zbavili mnohých silno zakorenených názorov. Musia opustiť súčasný väčšinový prístup v duchu „zdravého realizmu" a pochopiť, že už sa nehrá len o kozmetické obmedzenie tempa rastu emisií, recykláciu odpadov či spomalenie vymierania živočíšnych druhov, ale ide najmä o stáročia budovanú technickú, ekonomickú, politickú aj mentálnu infraštruktúru ľudstva, ktorú je nutné od základu reorganizovať. Spoločenský systém, zmysel ľudskej existencie i to, čo dnes ľudia považujú za šťastie, pokrok a slobodu – všetky tieto predstavy je nutné radikálne zmeniť. Ak máme zvládnuť environmentálne problémy a budovať lepší svet, musíme spochybniť takmer všetko, čo stále považujeme za normálne.

Aktuálnosť knihy potvrdzuje aj profesor fyziky na Ústave energetických technológií vo švajčiarskom Rapperswile Henrik Nordborg:

Zem je jediná planéta v nám známom vesmíre, ktorá „vypiekla" s princípom entropie (tepelnej smrti vesmíru) tak, že vytvorila biosféru plnú fantastických foriem života. Je to úžasný výkon a trvalo jej to miliardy rokov. Okrem iného to vyžadovalo odstrániť z atmosféry obrovské množstvá CO2, aby vznikol kyslík a ozónová vrstva. Zakonzervovanie fosílnych palív pod povrchom Zeme je príčinou, že vôbec dýchame.

Žiaľ, zdá sa, že živočíšny druh pochádzajúci z opíc je príliš primitívny a nechápe význam tohto faktu.

Biosféra je vzácna tenulinká vrstva života na povrchu malej planéty v evidentne neživom vesmíre. Je skutočne jemná a krehká – a my ju používame, ako keby to bola žumpa!

Preto teraz stojíme pred gigantickou krízou udržateľnosti života. Väčšina vedeckých štúdií publikovaných v roku 2018 sa zhoduje, že ľuďmi spôsobená deštrukcia biosféry je oveľa rýchlejšia, ako sa pôvodne predpokladalo a že nám zostáva len veľmi málo času, aby sme niečo urobili. Kritické bude obdobie 2020 – 2040.

Je zarážajúce, ako veľmi málo ľudí chápe, čo sa deje a ešte menej uznáva potrebu radikálnej zmeny. Podľa Nordborga sa zdá, akoby sme planétu ničili z dlhej chvíle. To isté platí pre konzum – veľa ľudí chodí nakupovať, aby zabili nudu a potlačili monotónnosť všedného dňa.

Maxton aj Nordborg zdôrazňujú, že je existenčne nevyhnutné zbaviť sa bludu o potrebe trvalého ekonomického rastu, pretože vzťah medzi rastom HDP a deštrukciou životného prostredia je priamoúmerný.

To nie je žiadne politické vyhlásenie. Je to matematicky presný fakt.

Musíme si vybrať medzi ochranou finančného systému a biosféry.Aby sme prežili, musíme prehodnotiť spôsob, ako je spoločnosť organizovaná. Akumulácia bohatstva dosiahla absurdnú úroveň – zanedbateľné 1% ľudí vlastní 82% svetového bohatstva – aj toto musíme urýchlene zmeniť. Homo ekonomikus nedokáže zvládnuť súčasnú krízu.

Žiaľ, ľudia radšej počúvajú príjemné klamstvá ako nepríjemnú, nepohodlnú pravdu. Načo sa trápiť s pravdou, keď výhody získame aj klamaním?

Vedci sa sústreďujú na hľadanie pravdy, ale nie sú to rodení vodcovia. Vodcovstvo je primárne schopnosť konať aj s neúplnými informáciami. Pochopiť problém nie je to isté ako ho vyriešiť a vízia nenahradí realizačný plán. V polemike o klimatickej zmene chýba nielen
politická vôľa konať, ale aj konkrétny plán ako zmeniť stav vecí.

Kniha Graeme Maxtona takýto plán s konkrétnymi krokmi ponúka.
Ostaneme v tomto zápase len pasívnymi divákmi alebo vstúpime do arény ako aktívni hráči?

Kniha má ambíciu stať sa pre tých druhých nielen silnou inšpiráciou, ale aj praktickým kompasom.

Ak náš projekt prekročí cieľovú čiastku, rozdiel použijeme na podporu cieľavedomého obratu od živelnosti vidieckych regiónov Slovenska v oblasti energetiky a dopravy, k uvedomelému zvyšovaniu lokálnej energetickej sebestačnosti na báze obnoviteľných zdrojov, s dôsledným rešpektovaním miestnych ekologických limitov prostredia. Umožní nám to posilniť naše doterajšie snahy sústredené zatiaľ len na najmenej rozvinuté okresy Slovenska.

Knihu chceme vydať s vašou pomocou, aby sme si zachovali nezávislosť. Nebudeme tak odkázaní na granty podmienené reklamou alebo požiadavkami, ktoré sledujú ekonomické alebo politické záujmy donorov. Nech čitatelia sami rozhodnú, či knihu chcú.


Graeme Maxton
ZMENA alebo KOLAPS
Prečo potrebujeme radikálny obrat
Vydavateľstvo PRO
Formát 14x21 cm, 160 strán, paperback
Kniha vyjde v ku Dňu Zeme 22.4.2019.

O projekte

Chcem podporiť!

Nepotrebujete odmenu? Tak darujte sumu podľa svojho uváženia a získajte aspoň našu vďaku.

Kniha ZMENA alebo KOLAPS

Minimálna výška príspevku

15

Ďakujeme všetkým prispievateľom za podporu vydania knihy, ako aj nášho úsilia zvyšovať citlivosť ľudí voči nespravodlivosti, plytvaniu, povrchnosti a kultúrnemu úpadku.

Knihu ZMENA alebo KOLAPS so záložkou doručíme poštou na vami uvedenú adresu.

Knihy ZMENA alebo KOLAPS +ÚSTAVA ZEME

Minimálna výška príspevku

20

Ku knihe ZMENA alebo KOLAPS pribalíme aj knihu ÚSTAVA ZEME (prof. J. Šmajs) v 5 jazykoch + dve záložky a doručíme na vami uvedenú adresu.


Knihy ZMENA alebo KOLAPS +ÚSTAVA ZEME + OHROZENÁ KULTÚRA

Minimálna výška príspevku

30

Ku knihe ZMENA alebo KOLAPS pribalíme knihy OHROZENÁ KULTÚRA a ÚSTAVA ZEME (autor oboch kníh prof. J. Šmajs) + tri záložky a doručíme na vami uvedenú adresu.

3 knihy ZMENA alebo KOLAPS +učebné listy

Minimálna výška príspevku

40

Špeciálna odmena pre učiteľov MŠ a ZŠ (ale aj iných záujemcov).

Ku každej z troch kníh ZMENA alebo KOLAPS pribalíme a na vami uvedenú adresu doručíme s tromi záložkami aj úspešný balíček praktických učebných listov. Sú využiteľné v školách na podporu energetickej gramotnosti žiakov a rozvoj ich praktických zručností reagujúcich na zmenu klímy v našich podmienkach.


Viac informácií na: Učebné listy

3 knihy ZMENA alebo KOLAPS +manuál

Minimálna výška príspevku

40

Špeciálna odmena pre učiteľov SŠ (ale aj iných záujemcov).

Ku každej z troch kníh ZMENA alebo KOLAPS pribalíme a na vami uvedenú adresu doručíme s tromi záložkami aj inšpiratívny manuál na výučbu prírodovedných predmetov s názvom Nepohodlná pravda v triede (plnofarebná brožúra, 60 strán). Je to ukážka učebných osnov využívaných v mnohých školách v USA, ktoré sa sústreďujú na výuku zložitých aktuálnych spoločenských, ekonomických a politických súvislostí klimatickej zmeny.

Viac informácií na: Manuál Nepohodlná pravda v triede

7 kníh ZMENA alebo KOLAPS +školenie

Minimálna výška príspevku

100

Mimoriadna odmena pre učiteľov ZŠ

Spolu s knihami, záložkami a učebnými listami poskytneme učiteľom školenie na dohodnutom mieste (u nás, u vás) na tému „Čo by sa malo v školách učiť v kontexte klimatickej zmeny".

Viac informácií na: Pilotné aktivity

Novinky

ĎAKUJEME!

Update #2, 15.03.2019

Priatelia,
ďakujeme vám za podporu vydania na Slovensku veľmi-preveľmi potrebnej knihy. Sme radi, že sme presiahli cieľovú sumu.
Tým však nič nekončí, práve naopak – začína! Napríklad príprava na rozoslanie odmien na vaše adresy, aby ste knihy mali v rukách pred Dňom Zeme 22. 4. 2019.
A začína či pokračuje veľa práce, ktorú je potrebné urobiť pre veľkú ZMENU ŽIVOTA na celej planéte. V čase uzávierky našej kampane sa na Slovensku uskutočnil prvý Svetový štrajk mladých ľudí za budúcnosť klímy, podľa príkladu mladej švédskej aktivistky. Ale prišli aj správy o vraždení na Novom Zélande, bezprecedentnom prejave nenávisti v krajine s tradíciou tolerancie a láskavosti. Ľudstvo sa ponára do čoraz hlbšej krízy, schovať sa pred ňou nedá, musíme konať.
Podporou vydania knihy ste naznačili, že chcete niečo urobiť pre RADIKÁLNY OBRAT – spolu viac dokážeme.

Milí priatelia!

Update #1, 06.03.2019

ĎAKUJEME vám za dôveru a podporu.

Za necelých 20 dní ste dokázali poskladať cieľovú sumu. Vďaka tomu ste aj ďalším ľuďom sprístupnili realistické hodnotenie globálnej situácie spolu s radikálne inšpiratívnymi myšlienkami autora.

G. Maxton v predslove k slovenskému vydaniu píše:

„Mnohí z vás však už zažili zmenu spoločenského a ekonomického systému veľkých rozmerov. Naučili ste sa prispôsobiť, ale tiež ste si uchovali silnú schopnosť pochybovať o veciach, ktoré nefungujú. Poznáte hodnotu zmeny, v dobrom aj zlom. Ste otvorení radikálnym myšlienkam a alternatívnym spôsobom spoločenského vývoja. Takáto otvorenosť chýba v iných častiach sveta.

Ľudstvo veľmi potrebuje váš spôsob myslenia aj vaše skúsenosti a odvahu meniť veci. Viete aká ťažká a náročná môže byť zmena. Iba s vašou múdrosťou a pomocou spoločne dokážeme nájsť lepšiu cestu."

Problém, ktorý dohnal renomovaného odborníka vyjsť s kožou na trh a spoločnosti predostrieť analýzu a návrhy, ktoré možno zdvihnú zo stoličiek aj tých otrlejších, vydaním knihy nekončí. Ak ho máme zvládnuť, po knihe musia prísť akcie. Lenže nie hocijaké, roztrieštené, naivné a ani prvoplánové a jednorazové. Veľmi radi s vami ostaneme ďalej v kontakte, ak o to budete stáť.

Ešte raz vďaka – ideme ďalej.
Pomôžte šíriť informáciu tentoraz už o vašej knihe.

Juraj Zamkovský / Augustín Rosa

Podporovatelia

👤 Vladimír Rajecký

🎁 Kniha ZMENA alebo KOLAPS

💬 Ďakujem!

15 €

👤 Anonymný podporovateľ

🎁 Knihy ZMENA alebo KOLAPS +ÚSTAVA ZEME + OHROZENÁ KULTÚRA

30 €

👤 dana marekova

5 €

👤 Marián Murín

🎁 Knihy ZMENA alebo KOLAPS +ÚSTAVA ZEME

20 €

👤 Ivan Sládeček

🎁 Kniha ZMENA alebo KOLAPS

15 €

👤 Klobušiaková Dagmar

🎁 Kniha ZMENA alebo KOLAPS

15 €

👤 Anonymný podporovateľ

64 €

👤 Anonymný podporovateľ

20 €

👤 Ľubica Trubíniová

💬 Skvelý a veľmi potrebný počin - ďakujem! Kiež by sa posolstvo knihy dostalo ku všetkým ľuďom na Slovensku, predovšetkým k mladým... To im (a nám všetkým) želám z celého srdca.

30 €

👤 Anonymný podporovateľ

🎁 Kniha ZMENA alebo KOLAPS

15 €

👤 Mgr. Pavol Žáčik

🎁 Kniha ZMENA alebo KOLAPS

15 €

👤 Anonymný podporovateľ

205 €

👤 Lucia Červeňová

🎁 Kniha ZMENA alebo KOLAPS

15 €

👤 Anonymný podporovateľ

550 €

👤 Petra Slezakova

🎁 Kniha ZMENA alebo KOLAPS

15 €

👤 Zuzana Mitošinková

🎁 Kniha ZMENA alebo KOLAPS

💬 Dakujem!

15 €

👤 Jana Plauchová

🎁 Kniha ZMENA alebo KOLAPS

15 €

👤 Anonymný podporovateľ

🎁 Kniha ZMENA alebo KOLAPS

15 €

👤 Anonymný podporovateľ

200 €

👤 Anonymný podporovateľ

100 €

👤 Anna Porubcova

🎁 Kniha ZMENA alebo KOLAPS

15 €

👤 Anonymný podporovateľ

10 €

👤 Anonymný podporovateľ

🎁 Kniha ZMENA alebo KOLAPS

15 €

👤 Lenka Abelovská

🎁 Knihy ZMENA alebo KOLAPS +ÚSTAVA ZEME

20 €

👤 Daniela Laluhová

🎁 Kniha ZMENA alebo KOLAPS

20 €

👤 Anonymný podporovateľ

5 €

👤 Marian Paul

20 €

👤 Lýdia Kňazovičová

🎁 Kniha ZMENA alebo KOLAPS

15 €

👤 Daniela Piršelová

💬 Takýto smer je nutnosťou. Vzdelávajme sa, podporujme sa a robme, čo je v našich silách!

10 €

👤 kamaráti z Veľkej Lehoty

10 €

   1 2 3

Autori

Priatelia Zeme - CEPA, občianske združenie

Priatelia Zeme - CEPA, občianske združenie

Kontaktovať autora

Máte otázku k projektu či odmenám? Napíšte priamo autorom kampane. Vaša správa z formulára im príde ako email.

Odmeny

Chcem podporiť!

Nepotrebujete odmenu? Tak darujte sumu podľa svojho uváženia a získajte aspoň našu vďaku.

Kniha ZMENA alebo KOLAPS

Minimálna výška príspevku

15

Ďakujeme všetkým prispievateľom za podporu vydania knihy, ako aj nášho úsilia zvyšovať citlivosť ľudí voči nespravodlivosti, plytvaniu, povrchnosti a kultúrnemu úpadku.

Knihu ZMENA alebo KOLAPS so záložkou doručíme poštou na vami uvedenú adresu.

Knihy ZMENA alebo KOLAPS +ÚSTAVA ZEME

Minimálna výška príspevku

20

Ku knihe ZMENA alebo KOLAPS pribalíme aj knihu ÚSTAVA ZEME (prof. J. Šmajs) v 5 jazykoch + dve záložky a doručíme na vami uvedenú adresu.


Knihy ZMENA alebo KOLAPS +ÚSTAVA ZEME + OHROZENÁ KULTÚRA

Minimálna výška príspevku

30

Ku knihe ZMENA alebo KOLAPS pribalíme knihy OHROZENÁ KULTÚRA a ÚSTAVA ZEME (autor oboch kníh prof. J. Šmajs) + tri záložky a doručíme na vami uvedenú adresu.

3 knihy ZMENA alebo KOLAPS +učebné listy

Minimálna výška príspevku

40

Špeciálna odmena pre učiteľov MŠ a ZŠ (ale aj iných záujemcov).

Ku každej z troch kníh ZMENA alebo KOLAPS pribalíme a na vami uvedenú adresu doručíme s tromi záložkami aj úspešný balíček praktických učebných listov. Sú využiteľné v školách na podporu energetickej gramotnosti žiakov a rozvoj ich praktických zručností reagujúcich na zmenu klímy v našich podmienkach.


Viac informácií na: Učebné listy

3 knihy ZMENA alebo KOLAPS +manuál

Minimálna výška príspevku

40

Špeciálna odmena pre učiteľov SŠ (ale aj iných záujemcov).

Ku každej z troch kníh ZMENA alebo KOLAPS pribalíme a na vami uvedenú adresu doručíme s tromi záložkami aj inšpiratívny manuál na výučbu prírodovedných predmetov s názvom Nepohodlná pravda v triede (plnofarebná brožúra, 60 strán). Je to ukážka učebných osnov využívaných v mnohých školách v USA, ktoré sa sústreďujú na výuku zložitých aktuálnych spoločenských, ekonomických a politických súvislostí klimatickej zmeny.

Viac informácií na: Manuál Nepohodlná pravda v triede

7 kníh ZMENA alebo KOLAPS +školenie

Minimálna výška príspevku

100

Mimoriadna odmena pre učiteľov ZŠ

Spolu s knihami, záložkami a učebnými listami poskytneme učiteľom školenie na dohodnutom mieste (u nás, u vás) na tému „Čo by sa malo v školách učiť v kontexte klimatickej zmeny".

Viac informácií na: Pilotné aktivity