Pozor: Projekty sa na StartLabe zoraďujú podľa posledného prijatého daru. Ten váš je momentálne na úplnom konci. Nebojte sa, v poradí sa posunie hneď, ako získate svoj prvý dar.

O projekte

O projekte

Ach, to naše životné ...

V posledných týždňoch som si všimol niekoľko správ, ktoré ma opäť utvrdili, že mali by sme zmeniť prístup k životnému prostrediu, hoci aj malými krokmi. Priehradám Domaša a Ružín výrazne klesli hladiny, v Medzibrodží je nutné mokrade zavlažiť, aby malo vtáctvo kde hniezdiť. Za posledné roky sme v Spišskej Novej Vsi sneh takmer nevideli a mám dojem že mi je každý rok teplejšie a teplejšie február bol na Slovensku teplejší o 2-3 stupne v porovnaní s priemerom. Vôbec ma neteší vývoj klímy nielen v našom regióne, ale na celom svete.

Otepľovanie spôsobujú skleníkové plyny, hlavne CO2. Spracovávanie ropy na palivo alebo plasty je obrovským zdrojom týchto plynov. Preto sme sa rozhodli pripraviť službu, ktorá aspoň čiastočne pomôže zmierniť produkciu skleníkových plynov, a to prenájmom vianočných stromčekov.


V čom spočíva prenájom

"Kiež by sme mohli mať počas Vianoc živý stromček, taký čo vonia a nie je potrebné ho zoťať." Povedali sme si s manželkou pred poslednými Vianocami. Nemáme však priestor na pestovanie živého.

V apríli plánujeme nakúpiť stromčeky, ktoré budeme pestovať do najbližších Vianoc. Pred Vianocami vám ich privezieme. Potrebná je približne 5-dňová adaptácia pri teplote 5-15 stupňov, aby šok nespôsobil úhyn stromčeka. Počas Vianoc je potrebné stromček 1-2 krát za týždeň poliať. Po Vianociach ho opäť vyzdvihneme a postaráme sa o jeho rast, aby Vianoce spríjemnil aj o rok rovnakej alebo ďalšej rodine.

S Jánom Holigom sa postaráme o vaše vianočné stromčeky na majeri pri Hrabušiciach.

S Jánom Holigom sa postaráme o vaše vianočné stromčeky na majeri pri Hrabušiciach.


Prečo stromček v kvetináči:

  1. Záleží nám na čistote a zdraví prostredia, v ktorom žijeme.
  2. Pri výrobe umelého stromčeka sa vytvorí 16 kg emisií spôsobujúcich globálne otepľovanie a znečisťovanie ovzdušia.
  3. Prenajatím stromčeka v kvetináči, nielen že emisie nevyprodukujme, živý stromček pomáha znížiť CO2 v ovzduší.
  4. Keďže používame hlavne odrody typické pre slovenské lesy a sadenice od slovenských lesníkov, podporujeme lokálnu ekonomiku a po dohode s lesníkmi môžu stromčeky voľne rásť tam kde patria, teda v lese.
  5. Za každý prenajatý stromček darujeme jedno euro na aktivity spojené s ochranou alebo zveľaďovaním prírodných krás a vzácností na Slovensku. (napríklad Lesoochranárske zoskupnie vlk, Arolla film, My sme les...)
  6. Keď dom vonia ihličím, to sú tie pravé vianočné prípravy.


Na čo použijeme darované peniaze

Za darované peniaze plánujeme kúpiť sadenice, zeminu a náradie potrebné k pestovaniu. Z peňazí neplánujeme hradiť mzdu za pestovanie ani prenájom pozemku.


Komu je služba určená

Samozrejme každému, komu záleží na životnom prostredí a považuje prenájom stromčekov za dobrý nápad. Stromček môžete adoptovať pre seba domov, pre niekoho iného, kto by sa živému stromčeku potešil, alebo sa môžete dohodnúť s detským domovom, domovom dôchodcov, či inou inštitúciou a adoptovať stromček pre nich.

Žiaľ, tým že preprava na väčšie vzdialenosti je veľmi nákladná, služba je určená pre región Spišskej Novej Vsi, Popradu a ich okolia.


Prečo s projektom prichádzame teraz a nie pred Vianocami?

Pretože potom bude neskoro. Na Slovensku je zlým zvykom, že predajcovia sadia stromčeky do kvetináča v októbri a novembri, čím narušia koreňový systém a stromčeky do jari uschnú. Presne tomu sa chceme vyvarovať a stromčeky presádzať na konci jari, kedy majú najväčšiu šancu uchytiť sa a rásť.


Predtým, než si zaprajeme pekné Vianoce, prajem vám peknú jar.

StartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Poďakovania pre darcov

Poďakovania pre darcovStartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Novinky1

Už nám rastú

Update #1, 20.06.2019

Po ukončení projektu sme nakúpili a posadili väčšie stromčeky určené na najbližšie Vianoce a menšie, ktoré si na svoje prvé Vianoce ešte pár rokov počkajú.


Mladé stromčeky s tohtoročným prírastkom.


Podporovatelia22

Podporovatelia

O autoroch

O autoroch

Tomáš Juríčkov

Tomáš Juríčkov

Volám sa Tomáš Juríčkov. Mám ženu a dúfam, že čoskoro aj dieťa. Rád pijem čaj, chodím do prírody a zaujímam sa o ľudí, čo odzrkadľuje moja práca. Pracujem ako psychológ v centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie. Mojimi klientmi sú deti. Tiež prevádzkujem malú čajovňu, ktorá je dôležitým kultúrnym bodom v našom meste.
Povedané jednoducho, rád sa púšťam do zmysluplných projektov.

Meno a priezvisko Tomáš Juríčkov

Kontaktujte autoraPoďakovania pre darcov (perks)

  • Zobraziť ostatné

Platba (payment)5 € 5 000 €

StartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Kontakt