Pozor: Projekty sa na StartLabe zoraďujú podľa posledného prijatého daru. Ten váš je momentálne na úplnom konci. Nebojte sa, v poradí sa posunie hneď, ako získate svoj prvý dar.

O projekte

O projekte

Ateliér D47 je architektonický a vizuálny objekt umiestnený na konci záhrady domu č. 47 v Dúbravici, pri potoku s mostíkom. Funguje ako dielo v procese tvorby.

Minulý rok sme prišli o zázemie pre naše aktivity. Keďže sme museli opustiť súkromný dom, ktorý bol priestorom pre stretávanie sa a tvorbu umelcov, rozhodli sme sa postaviť ateliér „na zelenej lúke".

Základnú konštrukciu objektu navrhli a zhotovili H3T architekti počas letného artcampu. Neskôr, svojimi spoločnými intervenciami, zmenili jeho charakter a účel viacerí autori – architekti Vít Šimek a Martin Fabian, a vizuálni umelci Marek Halász a Andrej Poliak.

D47 bude fungovať ako malý ateliér s ubytovaním. Inšpiratívne miesto pre tvorcov i návštevníkov. Priestor bude slúžiť tiež ako zázemie pre aktivity občianskeho združenia, stretávanie, prácu, pestovanie, oddych. Pri jeho stavbe sme sa rozhodli používať v čo najväčšej miere prírodné materiály. Izoláciu chceme použiť z ovčej vlny, odpadové vody z kuchyne a sprchy čistiť v koreňovej čističke, vybudovať separačné WC. Celá konštrukcia je z miestneho dreva.

Práce na D47 priebežne postupujú, no náklady prevyšujú naše finančné možnosti a preto potrebujeme vašu pomoc aby sme ho dostavali. Chýba dokončenie vežičky, zateplenie vlnou, vykurovacie teleso a komín, lepšie okná, elektrické rozvody, prívod vody, separačná latrína, sprcha, koreňová čistička, vybavenie interiéru.

Kto sme

Periférne centrá je združenie a tvorivá stratégia, venujeme sa tvorbe a šíreniu súčasného umenia na vidieku. Aktivity realizujeme od roku 2011 v stredoslovenskej obci Dúbravica a celý priestor dediny a okolitej krajiny ponímame ako experimentálny ateliérový a výstavný priestor – Kunstdorf / Kultúrna dedina. Jadro našich aktivít predstavujú tvorivé pobyty umelcov, ktorí k nám prichádzajú pracovať na kratší aj dlhší čas. Prevádzkujeme krajinnú galériu, organizujeme medzinárodný artcamp Landscape, Revisited, vzdelávacie workshopy pre študentov umenia a podieľame sa aj na komunitných aktivitách.

Veríme, že s dokončením ateliéru D47 nám môžete pomôcť práve Vy. Prispejete tak ku zlepšeniu podmienok pre súčasné umenie na slovenskom vidieku.

Odmeny

Bedeker s mapou

Katalóg Landscape Revisited 2011 - 2014

Tričko s motívom Ateliéru D47

Signovaná fotografia z archívu Periférnych centier (autor Andrej Poliak)

napríklad:StartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Poďakovania pre darcov

Poďakovania pre darcovStartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Novinky4

PERIFÉRNE CENTRÁ ĎAKUJÚ!

Update #4, 18.07.2016

Úprimne ďakujeme a pozdravujeme všetkých, ktorí projekt Ateliéru D47 podporili- či už finančne alebo šírením zvesti o podpore D47; ste skvelí!

Získali sme 32% zo žiadanej sumy- teda takmer 1740 €, ktoré budú použité pre účely nevyhnutných stavebných úprav a vylepšení D47- zateplenie, prívod vody či stavba WC. O progrese na stavbe D47 budeme určite informovať hlavne tu: https://www.facebook.com/PeriferneCentra/.

Odmeny začneme rozposielať čoskoro; bedeker s mapou a katalóg Landscape Revisited budú u vás ako prvé, tričká sú ešte vo fáze výroby, teda k vám prídu o čosi neskôr, ale ručíme za to, že si vás nájdu.

Ak máte záujem podporiť Periférne centrá a stavbu Ateliéru D47 aj inou formou, než bol Startlab.sk, ste vítaní: napíšte nám na info@perifernecentra.com, príp. uvádzame aj číslo účtu, ak by sa našiel nejaký oneskorenec: SK1975000000004014985486

Za súčasné umenie na vidieku, pozdravujeme a ďakujeme:

Tím Periférnych centier

https://www.facebook.com/PeriferneCentra/

http://perifernecentra.com/

info@perifernecentra.com

Niekoľko slov o Periférnych centrách

Update #3, 14.07.2016

Zvesť o činnosti Periférnych centier a Ateliéri D47 sa nesie slovenskými médiami už pár dní- nedávno v Denníku N vďake Jane Németh, tu:

https://dennikn.sk/505602/najkulturnejsia-dedina-s...

a taktiež na portáli pre architektúru, Archinfo.sk, tu:

https://www.archinfo.sk/diskusia/laboratorium-umen...

Tešíme sa, že i takouto formou získavame nových priateľov a fanúšikov :)

Ostáva nám posledný deň pre možnosť prispievania cez Startlab, no otvorené máme celoročne a úprimne privítame každého z vás.

Ďakujeme za všetku vašu podporu, či už finančnú alebo zdieľaciu a vôbec, to že Periférne centrá sú takto vnímané širokou verejnosťou nás veľmi teší a posúva ďalej.

Tím Periférnych centier

O Ateliéri D47 aj na SME.sk

Update #2, 04.07.2016

Chatka pre umenie, Ateliér D47 sa nedávno vyskytol i na tomto portáli:

http://nasabystrica.sme.sk/c/20205625/dubravica-uz...

My sme veľmi radi, že sa informácia o tomto projekte šíri rôznymi smerm:)

Ostáva nám posledných desať dní, počas ktorých môžeme podporiť tvorbu umenia na vidieku cez Startlab, preto prosíme a vyzývame ku akcii:

oslovme priateľov, známych i neznámych -- akákoľvek finančná čiastka pomôže a pridá pomyselnú "ruku k dielu".


PERIFÉRNE CENTRÁ ĎAKUJÚ!Ateliér D47 a Periférne centrá v Ročenke slovenskej architektúry

Update #1, 24.06.2016


Veľmi nás teší, že sa naše aktivity v oblasti architektúry či dizajnu dostali až na stránky Ročenky slovenskej architektúry 2014/15. Svedčí to snáď i o tom, že to, čo robíme, má zmysel a tak treba vytrvať i naďalej, hoci i pri stiesnených podmienkach. Na stránkach sa ocitol aj samotný Ateliér D47 - takto vyzeral po skončení projektu Landscape Revisited, v septembri 2015. Prác súvisiacich s dokončením je teda ešte hodne, poďte s nami pridať ruku k tomuto dielu, budete tak spoluautormi dobrej slovenskej architektúry.Zároveň sa chceme touto cestou poďakovať všetkým doterajším i budúcim prispievateľom, vážime si vašu účasť.


Podporovatelia61

Podporovatelia

O autoroch

O autoroch

Veronika Mezeiová

Veronika Mezeiová

V čase, keď som sa zoznamovala s prácou Periférnych centier, už stála vyhliadka Unimo na svojom mieste a v pláne bola stavba verejnej sauny za dedinou. Spomínam si, ako sme spolu s Andrejom formulovali žiadosť o grant na saunu a bavili sa na tom, ako sa v nej na jeseň budeme vyhrievať. Ten grant vtedy vyšiel a sauna sa chytila tak, že v sezóne takmer nemá kedy vychladnúť.

Dnes zachádzame s našimi budovateľskými plánmi ďalej a púšťame sa do realizácie nového objektu D47. Kombinácia súčasnej architektúry, vizuálne príťažlivého a funkčného objektu sľubuje veľa – inšpiratívny dizajn, miesto pre prácu aj oddych jednotlivca, dvojice, či malej rodiny. Tento krát nám získaný grant stačil len na hrubú stavbu. Na dokončenie D47 ešte kúsok chýba. Verím, že to spoločnými silami dotiahneme do konca a už teraz sa teším sa na hotové dielo a jeho užívateľov.

Andrej  Poliak

Andrej Poliak

Som jedným zo zakladateľov projektu Periférne centrá.
Za ten čas čo to robíme, máme s projektom za sebou už kadečo, ale ešte vždy je to asi takto:
vo vymýšľacom tranze vymyslíme nejakú parádnu vec čo by sme mohli urobiť, nemysliac na mnohé komplikácie, ktoré to bude obnášať, potom v procese prvých pokusov o zrealizovanie veci nám dopne, že vec je predsa len dosť veľká na naše možnosti a skúsenosti a všetko....a prichádzajú pochybnosti že to nedáme: na začiatku napr. pri organizovaní kolektívnych rezidencií umelcov v zapadnutých dedinách Slovenska, alebo neskôr napr. pri inštalovaní architektonického objektu Unimo, či stavbe Sauny Kunstdorf, alebo pri zabezpečovaní všetkého pre medzinárodnú grupu super umelcov v našej malinkej dedine tvoriacu diela veľkého kalibru, a tak pod....a potom keď sa tie veci už dejú, stavby hotové stoja, si hovoríme s úžasom a prekvapením, že SME TO PREDSA LEN DALI!
A verím že tak to bude, s vašou pomocou, aj pri D47 - doteraz našou najväčšou realizáciou.
Keď celý nápad s PC vo mne/v nás pred viac ako siedmimi rokmi vznikal, stretávali sme sa na konci jednej záhrady, v parádnej tôni pri peknom potoku. A práve na tomto mieste teraz vzniká D47.

Anna Nahálková

Anna Nahálková

Do Periférnych centier som dostala azda aj z dôvodu, že sama z jedného periférneho centra pochádzam. A hoci som študovala kulturológiu v Bratislave, tušila som, že bude potrebné ísť mimo centrá a vytvárať difúzie kultúry v iných regiónoch Slovenska, napríklad i na Podpoľaní. Fascinuje ma predstava a skutočnosť „robiť umenie” na dedine, nahlodávanie hraníc a následné prepojenie umelcov a lokálnych reálií, lebo aj v takomto prostredí sa vie kultúra presadiť. Dôkazom a demonštráciou takýchto snáh je podľa mňa unikátny a zároveň funkčný projekt Periférnych centier v obci Dúbravica. Som rada súčasťou jeho progresu, napríklad aj počas výstavby Ateliéru D47, bytostného-vlastného hniezda- pre umeleckých rezidentov či návštevníkov.
Verím, že sa nám ho podarí spoločnými silami úspešne spojazdniť a že sa v ňom možno raz hádam aj stretneme :)

Martin  Fabian

Martin Fabian

Výmyselník sránd a DobroDruh života. Klaun poznávajúci vážnosť i beztiaže. Vzdelaním architekt, vzdelávajúci sa doživotne v láske aj v pravde, toho času v stavebných remeslách. Rodák z FNsP F.D.R. BB, odchovanec panelového sídliska, ktoré v priestore a čase vystriedalo najchýrnejšiu jarmočnú obec Radvaň - dva kopce a dve doliny vzdialenú od Dúbravice, sídla Periférnych Centier.
Nesie si v krvi maniere malomesta(BB, BS, ZV, BA) i gazdovské. Má rád pilku, dláto, SketchUp a použil ich neraz už aj v Dúbravici. Ma rád aj takmer všetko ostatné. Ľudí obzvlášť.
Ozaj, viete aký je rozdiel medzi bocianom a obzvlášťom? Bocian hniezdi vo výškach, obzvlášť na komínoch. Hniezdo pre umelcov i bežných rekreantov ľúbiacich umenie chystáme v Dúbravici v podobe D47. Príjmite naše pozvanie. Prosím vstúpte.

Názov organizácie PERIFÉRNE CENTRÁ
Miesto realizácie projektu Dúbravica
Web perifernecentra.com/

Kontaktujte autoraPoďakovania pre darcov (perks)

  • Zobraziť ostatné

Platba (payment)5 € 5 000 €

StartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Kontakt