Pozor: Projekty sa na StartLabe zoraďujú podľa posledného prijatého daru. Ten váš je momentálne na úplnom konci. Nebojte sa, v poradí sa posunie hneď, ako získate svoj prvý dar.

O projekte

O projekte

Chceme dokázať a inšpirovať, že produkovať potraviny je možné aj nad rámec záhrady trvalo udržateľne a teda 110 % ekologicky (bez chémie, bez externých zdrojov vody s adaptáciou na klimatické zmeny, bezorebnou metódou, bez produkcie odpadu), rentabilne, bez veľkých energetických vstupov a bez dodatočných dotácií. Náš "startlabovský" projekt zahŕňa dva z našich hlavných cieľov:

 • Obnova pasienkového lesa
 • Založenie nového jedlého lesaAká je naša motivácia?

Konvenčné poľnohospodárstvo čelí v súčasnosti mnohým problémom a výzvam, ktoré v konečnom dôsledku vedú k strate úrodnosti a vlhkosti pôdy a k väčšiemu a väčšiemu znečisteniu pôdy a vody. Má negatívny vplyv na biodiverzitu, najmä na opeľovače a iný hmyz, čo vedie k narušeniu potravinového reťazca. Konvenčné poľnohospodárske oblasti sú v skutočnosti biologické púšte a nie sú trvalo udržateľné.

Existuje však niekoľko alternatív, ktoré tieto problémy riešia. Jednou z nich sú malé rodinné biofarmy. Našou voľbou je práve takýto spôsob hospodárenia, založený na permakultúrnych princípoch. Je to prístup k životu, založený na etickom využívaní krajiny, ktorý kombinuje pôdu, vodu, rastliny, živočíchy - chované aj voľne žijúce, štruktúry a ľudské potreby do vzájomne komplexne spolupracujúcich systémov.Pasienkový a jedlý les sú dva ekosystémy vytvorené ľuďmi, ktoré napĺňajú predstavu trvalej udržateľnosti. Nedegradujú, neoslabujú krajinu, naopak, udržiavajú ju v dobrej kondícii aj z hľadiska druhového bohatstva. Viac o pasienkovom a jedlom lese vo videu.

Pomôžte nám vytvoriť unikátnu farmu, kde namiesto obilnín budeme pestovať duby, orechy a gaštany, namiesto cukrovej repy javory a brezy, namiesto monokultúr pestrú bohatú polykultúru.


Na čo použijeme vaše príspevky

 • na kúpu stromčekov a kríkov
 • na oplotenie mladých drevín ako ochranu pred vysokou zverou
 • pre miestnych Rómov ako odmenu za pomocné práce
 • na vybudovanie vodozádržných opatrení na pozemku


Sadiť budeme tieto stromy: Banán severu - PAW PAW, Breza, Broskyňa, Čerešňa, Čínska datľa - JUJUBA, Citronovníkovec, Drieň, Dula, Ebenovník - Hurmikaki, Figa, Gaštan, Ginko, Hruška, Jabloň, Jahodovec, Jarabina, Javor, Lieska, Lipa, Marhuľa, Moruša, Muchovník, Nektarinka, Orech, Pistácia (experiment), Slivka, Višňa, Yuzu citrón, Modrý Jávsky banán (experiment). Duby sme už posadili.

A tieto kry a liany: Arónia, Egreš, Hloh, Kiwi, Ostružiny, Rakytník, Ríbezle, Šalvia, Tis, Vinič, Zemolez.


Kto a kde sme

Sme mladá štvorčlenná rodina – Ľuboš, Hanka, Ondrejko a Hanička. Rozhodli sme sa žiť na lazoch – na juhu Slovenska, v Hontianskom regióne, v obci s vinohradníckou tradíciou, bohatou ľudovou architektúrou a kultúrnym životom zvanej Hrušov.Prečo nás podporiť

 • Chceme, aby jedlý a pasienkový les slúžil ako praktická ukážka na exkurzie pre školy a širokú odbornú a laickú verejnosť.
 • Chceme v spolupráci s odborníkmi realizovať výskum o vplyve nášho hospodárenia na - biodiverzitu, pôdu (fyzikálno-chemické vlastnosti), vodu, klímu a vplyv na zdravie zvierat pri pasení sa na lúke a v lese.
 • Chceme pre vás pripraviť praktickú príručku " Permakultúrny sprievodca legislatívou - Jedlý a pasienkový les". Medzi obľúbené hobby väčšiny ľudí nepatrí lustrovanie legislatívy, my to už máme za sebou a podelíme sa o tieto vedomosti. Predpokladaný dátum zverejnenia Február 2020. Príručka bude verejne dostupná, voľne šíriteľná a pravidelne aktualizovaná.
 • Chceme spolupracovať s našimi susedmi, ktorí spoluorganizujú Školu permakultúry http://skola.permakultura.sk/ ,aby svoje kurzy mohli realizovať aj na našom pozemku
 • Chceme, aby počas Hontianskej parády http://www.hrusov.sk/hontianska-parada.html bola farma miestom pre nocovanie pod holým nebom. Od nás vidieť ďalekohľadom mesiace Jupitera a hmlovinu Orión voľným okom.


Na záver

Vytvorenie pasienkového a jedlého lesa patrí medzi hlavné ciele v našom celkovom projekte. Viac o nás a našom VEĽKOM pláne tu: https://dubovyhaj.wordpress.com

Celý náš projekt si môžete pozrieť tu: https://docs.google.com/document/d/1ZFt91OXbXHJCfG2o96zdKE4_tNUYSiYrFXhca23E0HM/edit?usp=sharing

Projekt je voľne dostupný, môžete ho kopírovať podľa ľubovôle a šíriť ďalej, na prípadné otázky radi zodpovieme.

Ako sme zrekonštruovali strechu trstinou (časozber video) tu: https://youtu.be/OxwrI4STfFo

Projekt už realizujeme, avšak s Vašou pomocou to pôjde podstatne rýchlejšie :)


Ďakujeme!

Nájdete nás tu:

Hrušov 470, 991 42, okres Veľký Krtíš

48.160662, 19.097420StartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Poďakovania

Poďakovania

Novinky2

slivková pastva vrcholí

Update #2, 02.08.2019

Ahojte všetci

Kampaň sa nám skončila a už ubehol skoro aj mesiac. Tak ešte raz veľké vďaka. Niektorým z vás sme sa ohľadne odmien už ozvali. Iní prídu na rad neskôr :)

Aký je teda plán so samotným projektom?

Jedlý les - Na jeseň začneme, po vypasení lúk, terénnymi úpravami. Zameriame a vykopeme svejly (Svejl, průleh (angl. swale) je rýha vedená po vrstevnici. Cílem je zadržet dešťovou vodu na území, zabránit jejímu stékání po povrchu do údolí a zajistit vsáknutí do půdy) a zo dve tri jazierka.V októbri/novembri začneme sadiť dreviny až do prvých mrazov, aktuálne kontaktujeme potenciálnych dodávateľov starých odrôd, podpníkov a netradičných drevín. Čo nestihneme vysadiť na jeseň, dokončíme na jar.

Pasienkový les - aktuálne sa ovečky pasú aj na cca 0,5 hektára (futbalové ihrisko) pasienkového lesa, túto plochu by sme chceli v zime rozšíriť na 1 hektár (dve futbalové ihriská), ďalšie rozšírenie závisí od udelenia výnimky z okresného úradu na pastvu v lese. Tak držte palce nech sa to podarí.

Pozdravujeme z Dubového hája.

PS: ďalšie novinky už nebudú chodiť automaticky všetkým podporovateľom, aby sme zbytočne nespamovali, ale môžte si ich pozrieť buď na startlabe (novinky bude možné pridávať ešte 5 mesiacov), alebo na našom webe https://dubovyhaj.wordpress.com/ Časom pridáme možno fejsbúk stránku


novinka 24.6.2019

Update #1, 25.06.2019

Priatelia, kamaráti a rodina

Ďakujeme veľmi pekne za vašu podporu nášho projektu na Startlabe. Nesmierne si to vážime a pevne veríme, že vás nesklameme. Rozpočet máme nastavený flexibilne, to znamená, že nemusíme dosiahnuť cieľovú sumu, ale dostaneme koľko vyzbierame a odmeny zabezpečíme. Naša kampaň stále beží, ostáva 8 dní a 12 hodín a budeme veľmi vďační za každé zdieľanie a šírenie projektu pre „lepšie zajtrajšky" ekologického poľnohospodárstva.

Čerešňová pastva pomaly končí v tejto sezóne a sťahujeme túto odmenu. Taktiež redukujeme celkový počet odmien hrušková a slivková pastva, keďže húseničky majú tento rok navrch a napásli sa namiesto vás. Tí ktorí ste si vybrali tieto odmeny buďte bez obáv, máme dostatočnú rezervu.

Podporovatelia175

Podporovatelia

O autoroch

O autoroch

Ľuboš Molitoris

Ľuboš Molitoris

Z domu som získal základy gazdovania, keďže tak ako mnoho rodín na vidieku, rodičia pestovali zeleninu a chovali zvieratá popri zamestnaní. Vyštudoval som aplikovanú ekológiu, odbor Ochrana prírody a krajiny. Po vysokej škole som pracoval v USA v Národnom parku Mt. Ranier a neskôr na Islandskej rodinnej farme zaoberajúcej sa chovom hovädzieho dobytka. Po návrate domov som pôsobil v Štátnej ochrane prírody SR ako botanik. V rokoch 2010 až 2014 som absolvoval doktorandské štúdium na Katedre krajinnej ekológie PriF UK v Bratislave v odbore Environmentálne plánovanie a manažment. Venoval som sa alternatívnym formám hospodárenia vo vidieckej krajine, najmä ekologickému poľnohospodárstvu a pestovaniu biomasy. Počas doktorandského štúdia som spoluzakladal environmentálne občianske združenie OZ TerraVoice. Aktívne som sa podieľal na projektoch Vodárenskej komunitnej záhrady v Bratislave a chvíľu aj na Projekte obnovy tradičnej pastvy v chránených územiach NATURA 2000. Momentálne pracujem na projekte výsadby rýchlorastúcich drevín na poľnohospodárskej pôde.

Meno a priezvisko Ľuboš Molitoris
Adresa Hrušov 470, 99142 Hrušov, Slovensko
Telefónne číslo +421904501456
Web https://dubovyhaj.wordpress.com/

Kontaktujte autoraPoďakovania (perks)

 • Zobraziť ostatné

Platba (payment)5 € 5 000 €

StartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Kontakt