Pozor: Projekty sa na StartLabe zoraďujú podľa posledného prijatého daru. Ten váš je momentálne na úplnom konci. Nebojte sa, v poradí sa posunie hneď, ako získate svoj prvý dar.

O projekte

O projekte

Chceme dokázať a inšpirovať, že produkovať potraviny je možné aj nad rámec záhrady trvalo udržateľne a teda 110 % ekologicky (bez chémie, bez externých zdrojov vody s adaptáciou na klimatické zmeny, bezorebnou metódou, bez produkcie odpadu), rentabilne, bez veľkých energetických vstupov a bez dodatočných dotácií. Náš "startlabovský" projekt zahŕňa dva z našich hlavných cieľov:

 • Obnova pasienkového lesa
 • Založenie nového jedlého lesaAká je naša motivácia?

Konvenčné poľnohospodárstvo čelí v súčasnosti mnohým problémom a výzvam, ktoré v konečnom dôsledku vedú k strate úrodnosti a vlhkosti pôdy a k väčšiemu a väčšiemu znečisteniu pôdy a vody. Má negatívny vplyv na biodiverzitu, najmä na opeľovače a iný hmyz, čo vedie k narušeniu potravinového reťazca. Konvenčné poľnohospodárske oblasti sú v skutočnosti biologické púšte a nie sú trvalo udržateľné.

Existuje však niekoľko alternatív, ktoré tieto problémy riešia. Jednou z nich sú malé rodinné biofarmy. Našou voľbou je práve takýto spôsob hospodárenia, založený na permakultúrnych princípoch. Je to prístup k životu, založený na etickom využívaní krajiny, ktorý kombinuje pôdu, vodu, rastliny, živočíchy - chované aj voľne žijúce, štruktúry a ľudské potreby do vzájomne komplexne spolupracujúcich systémov.Pasienkový a jedlý les sú dva ekosystémy vytvorené ľuďmi, ktoré napĺňajú predstavu trvalej udržateľnosti. Nedegradujú, neoslabujú krajinu, naopak, udržiavajú ju v dobrej kondícii aj z hľadiska druhového bohatstva. Viac o pasienkovom a jedlom lese vo videu.

Pomôžte nám vytvoriť unikátnu farmu, kde namiesto obilnín budeme pestovať duby, orechy a gaštany, namiesto cukrovej repy javory a brezy, namiesto monokultúr pestrú bohatú polykultúru.


Na čo použijeme vaše príspevky

 • na kúpu stromčekov a kríkov
 • na oplotenie mladých drevín ako ochranu pred vysokou zverou
 • pre miestnych Rómov ako odmenu za pomocné práce
 • na vybudovanie vodozádržných opatrení na pozemku


Sadiť budeme tieto stromy: Banán severu - PAW PAW, Breza, Broskyňa, Čerešňa, Čínska datľa - JUJUBA, Citronovníkovec, Drieň, Dula, Ebenovník - Hurmikaki, Figa, Gaštan, Ginko, Hruška, Jabloň, Jahodovec, Jarabina, Javor, Lieska, Lipa, Marhuľa, Moruša, Muchovník, Nektarinka, Orech, Pistácia (experiment), Slivka, Višňa, Yuzu citrón, Modrý Jávsky banán (experiment). Duby sme už posadili.

A tieto kry a liany: Arónia, Egreš, Hloh, Kiwi, Ostružiny, Rakytník, Ríbezle, Šalvia, Tis, Vinič, Zemolez.


Kto a kde sme

Sme mladá štvorčlenná rodina – Ľuboš, Hanka, Ondrejko a Hanička. Rozhodli sme sa žiť na lazoch – na juhu Slovenska, v Hontianskom regióne, v obci s vinohradníckou tradíciou, bohatou ľudovou architektúrou a kultúrnym životom zvanej Hrušov.Prečo nás podporiť

 • Chceme, aby jedlý a pasienkový les slúžil ako praktická ukážka na exkurzie pre školy a širokú odbornú a laickú verejnosť.
 • Chceme v spolupráci s odborníkmi realizovať výskum o vplyve nášho hospodárenia na - biodiverzitu, pôdu (fyzikálno-chemické vlastnosti), vodu, klímu a vplyv na zdravie zvierat pri pasení sa na lúke a v lese.
 • Chceme pre vás pripraviť praktickú príručku " Permakultúrny sprievodca legislatívou - Jedlý a pasienkový les". Medzi obľúbené hobby väčšiny ľudí nepatrí lustrovanie legislatívy, my to už máme za sebou a podelíme sa o tieto vedomosti. Predpokladaný dátum zverejnenia Február 2020. Príručka bude verejne dostupná, voľne šíriteľná a pravidelne aktualizovaná.
 • Chceme spolupracovať s našimi susedmi, ktorí spoluorganizujú Školu permakultúry http://skola.permakultura.sk/ ,aby svoje kurzy mohli realizovať aj na našom pozemku
 • Chceme, aby počas Hontianskej parády http://www.hrusov.sk/hontianska-parada.html bola farma miestom pre nocovanie pod holým nebom. Od nás vidieť ďalekohľadom mesiace Jupitera a hmlovinu Orión voľným okom.


Na záver

Vytvorenie pasienkového a jedlého lesa patrí medzi hlavné ciele v našom celkovom projekte. Viac o nás a našom VEĽKOM pláne tu: https://dubovyhaj.wordpress.com

Celý náš projekt si môžete pozrieť tu: https://docs.google.com/document/d/1ZFt91OXbXHJCfG2o96zdKE4_tNUYSiYrFXhca23E0HM/edit?usp=sharing

Projekt je voľne dostupný, môžete ho kopírovať podľa ľubovôle a šíriť ďalej, na prípadné otázky radi zodpovieme.

Ako sme zrekonštruovali strechu trstinou (časozber video) tu: https://youtu.be/OxwrI4STfFo

Projekt už realizujeme, avšak s Vašou pomocou to pôjde podstatne rýchlejšie :)


Ďakujeme!

Nájdete nás tu:

Hrušov 470, 991 42, okres Veľký Krtíš

48.160662, 19.097420StartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Poďakovania pre darcov

Poďakovania pre darcovStartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Novinky3

vodozádržné opatrenia

Update #3, 01.10.2019

Priatelia, nezaháľame, pracujeme na projekte aj naďalej!

V uplynulých týždňoch sme pripravovali všetko na to, aby sme na pozemku postupne mohli začať s výsadbou budúceho jedlého lesa.

Krok číslo 1 – vybudovanie vodozádržných opatrení.

Voda zachytená na pozemku počas dažďov vo vodozádržných opatreniach sa bude pomaly uvoľňovať do pôdy, transpirácia rastlín (výdaj čistej – destilovanej – vody rastlinou vo forme vodnej pary) umožní počas teplého obdobia, že sa slnečná energia, dopadajúca na povrch, spotrebuje na výpar vody z rastlín a nepremení sa na citeľné teplo = zlepšenie mikroklímy prostredia.

A ako sme postupovali?

 • Ľuboš s naším kamarátom Paľom a jeho dcérou Viki zamerali, kadiaľ budú viesť svejly. Svejl (z ang. swale) je ryha vykopaná pozdĺž vrstevnice. Úlohou týchto rýh je zadržať dažďovú vodu na území, zabrániť jej stekaniu po povrchu do údolia a zaistiť pomalé vsiaknutie do pôdy. Cieľom nie je, aby boli permanentne naplnené vodou, ale aby podporili akumuláciu vody počas dažďa a aby ju zdržali na pár hodín kým vsiakne do podložia.
 • Podľa meraní sa svejly zakreslili do mapy.
 • nasledovalo vykosenie plochy a vyznačenie svejlov vápnom, aby sme zjednodušili prácu bagristovi

 • gazda medzitým po večeroch kreslil, plánoval, počítal…kde a aký strom bude vysadený, koľko treba stromov objednať

minulý týždeň nastal čas práce pre bager – dva dni trval výkop naznačených svejlov, ktoré sa na najbližšiu dobu stali obľúbeným ihriskom našich drobcov
 • nakoniec sme objednali prvú várku stromov. Zatiaľ sa k nám prisťahovali liesky, rakytníky, zemolez, ginko, gaštan, oskoruša, dula, hloh, drieň, arónia. Ostatné ovocné dreviny, orechoviny budú dodané v dohľadnej dobe. S výsadbou začíname teraz, v októbri.
Tak sme odštartovali, budovaním vodozádržných opatrení, realizáciu "startlabovského" projektu. Pokračujeme už čoskoro prvou výsadbou budúceho jedlého lesa.

Ak máte cestu okolo alebo len chuť užiť si prekrásnu jeseň na hrušovských lazoch, zastavte sa u nás ????

slivková pastva vrcholí

Update #2, 02.08.2019

Ahojte všetci

Kampaň sa nám skončila a už ubehol skoro aj mesiac. Tak ešte raz veľké vďaka. Niektorým z vás sme sa ohľadne odmien už ozvali. Iní prídu na rad neskôr :)

Aký je teda plán so samotným projektom?

Jedlý les - Na jeseň začneme, po vypasení lúk, terénnymi úpravami. Zameriame a vykopeme svejly (Svejl, průleh (angl. swale) je rýha vedená po vrstevnici. Cílem je zadržet dešťovou vodu na území, zabránit jejímu stékání po povrchu do údolí a zajistit vsáknutí do půdy) a zo dve tri jazierka.V októbri/novembri začneme sadiť dreviny až do prvých mrazov, aktuálne kontaktujeme potenciálnych dodávateľov starých odrôd, podpníkov a netradičných drevín. Čo nestihneme vysadiť na jeseň, dokončíme na jar.

Pasienkový les - aktuálne sa ovečky pasú aj na cca 0,5 hektára (futbalové ihrisko) pasienkového lesa, túto plochu by sme chceli v zime rozšíriť na 1 hektár (dve futbalové ihriská), ďalšie rozšírenie závisí od udelenia výnimky z okresného úradu na pastvu v lese. Tak držte palce nech sa to podarí.

Pozdravujeme z Dubového hája.

PS: ďalšie novinky už nebudú chodiť automaticky všetkým podporovateľom, aby sme zbytočne nespamovali, ale môžte si ich pozrieť buď na startlabe (novinky bude možné pridávať ešte 5 mesiacov), alebo na našom webe https://dubovyhaj.wordpress.com/ Časom pridáme možno fejsbúk stránku


novinka 24.6.2019

Update #1, 25.06.2019

Priatelia, kamaráti a rodina

Ďakujeme veľmi pekne za vašu podporu nášho projektu na Startlabe. Nesmierne si to vážime a pevne veríme, že vás nesklameme. Rozpočet máme nastavený flexibilne, to znamená, že nemusíme dosiahnuť cieľovú sumu, ale dostaneme koľko vyzbierame a odmeny zabezpečíme. Naša kampaň stále beží, ostáva 8 dní a 12 hodín a budeme veľmi vďační za každé zdieľanie a šírenie projektu pre „lepšie zajtrajšky" ekologického poľnohospodárstva.

Čerešňová pastva pomaly končí v tejto sezóne a sťahujeme túto odmenu. Taktiež redukujeme celkový počet odmien hrušková a slivková pastva, keďže húseničky majú tento rok navrch a napásli sa namiesto vás. Tí ktorí ste si vybrali tieto odmeny buďte bez obáv, máme dostatočnú rezervu.

Podporovatelia175

Podporovatelia

O autoroch

O autoroch

Ľuboš Molitoris

Ľuboš Molitoris

Z domu som získal základy gazdovania, keďže tak ako mnoho rodín na vidieku, rodičia pestovali zeleninu a chovali zvieratá popri zamestnaní. Vyštudoval som aplikovanú ekológiu, odbor Ochrana prírody a krajiny. Po vysokej škole som pracoval v USA v Národnom parku Mt. Ranier a neskôr na Islandskej rodinnej farme zaoberajúcej sa chovom hovädzieho dobytka. Po návrate domov som pôsobil v Štátnej ochrane prírody SR ako botanik. V rokoch 2010 až 2014 som absolvoval doktorandské štúdium na Katedre krajinnej ekológie PriF UK v Bratislave v odbore Environmentálne plánovanie a manažment. Venoval som sa alternatívnym formám hospodárenia vo vidieckej krajine, najmä ekologickému poľnohospodárstvu a pestovaniu biomasy. Počas doktorandského štúdia som spoluzakladal environmentálne občianske združenie OZ TerraVoice. Aktívne som sa podieľal na projektoch Vodárenskej komunitnej záhrady v Bratislave a chvíľu aj na Projekte obnovy tradičnej pastvy v chránených územiach NATURA 2000. Momentálne pracujem na projekte výsadby rýchlorastúcich drevín na poľnohospodárskej pôde.

Meno a priezvisko Ľuboš Molitoris
Adresa Hrušov 470, 99142 Hrušov, Slovensko
Telefónne číslo +421904501456
Web https://dubovyhaj.wordpress.com/

Kontaktujte autoraPoďakovania pre darcov (perks)

 • Zobraziť ostatné

Platba (payment)5 € 5 000 €

StartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Kontakt