Pozor: Projekty sa na StartLabe zoraďujú podľa posledného prijatého daru. Ten váš je momentálne na úplnom konci. Nebojte sa, v poradí sa posunie hneď, ako získate svoj prvý dar.

O projekte

O projekte


V roku 2017 sme nahrali CD nosič s názvom „Piesne z Novohradu" (Youtube-Sestry Sihelské, www.sestrysihelske.sk), ktorý obsahuje 30 piesní z našich obcí, aby sme zachránili náš región Novohrad, a aby sa na piesne z nášho regiónu nezabudlo.

Ako Sestry Sihelské sme si dali za cieľ zviditeľniť náš región v televíznej súťaži „Zem spieva" a na 50 vystúpeniach po celom Slovensku, čo sa nám v roku 2018 aj podarilo.

Piesne z Novohradu v našom podaní odzneli aj na Folklórnych slávnostiach pod Poľanou v Detve, či na Hontianskej paráde v Hrušove a aj na Gaštanových slávnostiach v Modrom Kameni. Pieseň z nášho prvého CD "Aká je to hora" z obce Málinec sa dostala aj do spevníčka povinných piesní detskej speváckej súťaže Slávik Slovenska 2019.Rozhodli sme sa v tejto činnosti pokračovať, a to nielen aktívne vystupovať, ale hlavne venovať čas niečomu, čo po nás zostane budúcim generáciám. Aby mali z čoho vyberať a čerpať tí, ktorí budú pokračovať v našich šľapajách a preberú štafetu v reprezentácii a rozvíjaní nášho regiónu. Táto úloha, ako aj váš potlesk, ocenenia a milé slová, nás ženú vpred a dávajú nám silu nevzdávať sa. Veríme, že oceníte našu prácu na úkor vlastného času a myšlienku zachovať naše korene, našu podstatu, z ktorej všetci vychádzame.Na základe výskumu, získaných zdrojov piesní, preštudovaní knižných publikácií a objavení dôležitých kontaktov, ideme usilovne pracovať, pretože si myslíme, že je našou povinnosťou zachovať dedičstvo našich predkov a docieliť, aby piesne z Novohradu boli spievané, počúvané, hrané, šírené a docenené.

Veď ako napísal významný Karol Plicka po svojom pôsobení a etnologickom výskume v Novohrade (1928): Je značnou ironií, že při našich všestranných zájmech známe dnes vzdálené a často málo významné lidové kultury cizí, kdežto v poslední chvíli existence svého vlastního domácího umění jsme leckde - v nejlepším případě - ve stadiu teprve objevním. Mám na mysli naše Slovensko. ...Jsou tu kraje, jimiž neprošel dosud jediný člověk kultivovaného zraku a sluchu. Jako příklad takové vyhraněné, zcela původní oblasti, uvádím novohradské vrchy. ... S takovým neobyčejným oráčem jsem se nemohl nikde jinde setkat, než právě v těchto vrších. Je tu dnes a byl i před několika stoletími - stále týž. Kravky v jařmech a primitivní pluh - vše jako kdysi dávno a dávno. Přišel jsem vlastně za jeho písní, ale vrchovec, jak se zove obyvatel těch vrchovin, je s to poskytnout mi všechno. Jeho písně jsou většinou našemu uchu nezvyklé, nové, drsné i příkré: ale v originalitě silné.Nato, aby sme sa tejto práci mohli venovať plnohodnotne, potrebujeme vašu finančnú podporu. Veľmi nám pomôže, keď nebudeme musieť venovať toľko času administratíve a financiám ako to bolo v minulosti, ale svoj čas môžeme efektívnejšie vložiť do umeleckej časti a samotného tvorenia CD nosiča.

Finančné prostriedky budú použité na:

  • úpravu piesní
  • honorár muzikantom
  • nahrávacie štúdio
  • návrh a design obalu
  • tlač a lisovanie CD


Ďakujeme za Vašu podporu!

Sestry Sihelské


Foto: Mgr. Anton Trebuľa Kečkár, Roman Artim

Logo: Ľuboš Gondáš

Návrh obálky: Roman Palatický

Video: Stanislav Kolimár

Text: Lenka Sihelská

StartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Poďakovania pre darcov

Poďakovania pre darcovStartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Podporovatelia36

Podporovatelia

O autoroch

O autoroch

Lenka Sihelská

Lenka Sihelská

Som najstaršou zo sestier Sihelských :) . Keby na naše prvé CD nebolo toľko pozitívnej odozvy, nemotivovalo by ma to až do takejto miery. Vďaka vám som nabrala energiu a s chuťou sa púšťame do nového CD. Naše mesto Poltár, náš región Novohrad, Banskobystrický kraj a naši predkovia si to určite zaslúžia. Teším sa!

Dana Sihelská

Dana Sihelská

Naše Novohradské ľudové piesne sú mojou srdcovkou. Ich počúvaním sa človek spája so svojím vnútrom, svojou podstatou a predkami, ktorí nám ich tu zanechali. Rada tvorím a prinášam ľuďom zážitky cez hudbu, v ktorej je sila, hĺbka, radosť aj žiaľ. To má pre mňa zmysel, pretože túžim prebúdzať ľudí k životu, prepájať ich a otvárať im srdcia...vtedy cítim energiu, dýcham, usmievam sa a žijem.

Patrícia  Sihelská

Patrícia Sihelská

Ja spievam a tancujem, sem tam kúsok hrám. S projektom pomáham sestrám najlepšie ako viem. Prvé CD bolo náročné, no výsledok je úžasný. Na druhé sa teším oveľa viac, keďže som nabrala skúsenosti a budem vedieť byť sestrám väčšou oporou. Zachrániť piesne nášho regiónu nám dáva obrovský zmysel.

Názov organizácie OZ Z NAŠICH SRDIEČOK
Miesto realizácie projektu Poltár
Telefónne číslo 0905924772
Web sestrysihelske.sk

Kontaktujte autoraPoďakovania pre darcov (perks)

  • Zobraziť ostatné

Platba (payment)5 € 5 000 €

StartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Kontakt