Pozor: Projekty sa na StartLabe zoraďujú podľa posledného prijatého daru. Ten váš je momentálne na úplnom konci. Nebojte sa, v poradí sa posunie hneď, ako získate svoj prvý dar.

O projekte

O projekte

Naša Nezisková organizácia VIATICUS vznikla v roku 2016. Venujeme sa spoločensky ignorovaným témam – zomieraniu a smrti. Viac informácii o našej činnosti nájdete na www.viaticus.sk. Za tri roky našej činnosti sa nám podarilo získať pozornosť odbornej aj laickej verejnosti, a presvedčiť tak, že nám ide o naozajstné riešenia a zmenu v problematike starostlivosti o ťažko chorých a zomierajúcich. Portál www.zomieranie.sk, napriek dramatickému názvu, prekročil 7 000 návštev mesačne.

V roku 2016 sme realizovali veľký prieskum postojov spoločnosti k tejto téme – výsledky si môžete pozrieť tu http://www.viaticus.sk/projekty/prieskumy v tomto roku budeme prieskum opakovať znova.

Počas troch rokov existencie sme pripravili informačný materiál pre základné školy ako komunikovať o smrti s deťmi, podarilo sa nám získať akreditáciu na vzdelávanie pre zdravotníckych pracovníkov ako komunikovať so zomierajúcimi a ich príbuznými, pripravujeme projekt stien želaní „Before I die..."

Dnešná doba je rýchla a vytvára málo príležitosti k zamysleniu sa nad skutočným zmyslom života. Zamyslenie však často prichádza práve vtedy, keď stratíme niekoho blízkeho, a uvedomíme si, že čas každého je konečný. Človeku môže pri nohách ležať celý svet, môže byť veľmi bohatý, veľmi vplyvný alebo veľmi známy, v momente smrti ho nikto nemôže zastúpiť.

Keďže smrť môže byť aj náhodná udalosť a nečakane môže zomrieť každý z nás, nielen ťažko chorí a starí ľudia, často sa stane, že pozostalí v prípade náhleho úmrtia nemajú žiadnu predstavu čo ďalej, čo by si ich zomrelý prial.

Chceme preto vytvoriť portál www.mojasmrt.sk, ktorý návštevníkov bude inšpirovať k zamysleniu sa nad touto situáciou a zostaveniu zoznamu jeho prianí a predstáv o konci života aby prebehol tak, ako si praje a jeho blízki vedeli čo robiť, ak zomrie. Tento portál môže využiť každý, sám pre seba a nemusí nikoho desiť ani uvádzať do rozpakov rozhovorom. Náhle zomrieť pri dopravnej nehode môže aj úplne mladý človek, alebo niekto, kto o smrti nemá dôvod premýšľať, lebo je na vrchole aktívneho života.

Získať podporu pre akékoľvek projekty týkajúce sa zomierania a smrti je takmer nemožné. Podporia ich len tí, ktorí rozumejú podstate života a uvedomujú si, že každý z nás tu má len vymedzený čas. Prostriedky získané v tejto kampani budú použité na vytvorenie portálu v spolupráci s odborníkmi a zabezpečenie jeho prevádzky.

Veríme, že na projekt prispejú naši podporovatelia, priatelia, ľudia známi aj neznámi, lebo v smrti sme si všetci rovní...

ĎAKUJEME!

StartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Poďakovania pre darcov

Poďakovania pre darcovStartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Podporovatelia8

Podporovatelia

O autoroch

O autoroch

Jana Červenáková

Jana Červenáková

Vediem neziskovú organizáciu už tretí rok a počas tejto doby som stretla množstvo ľudí, ktorí sa napriek spoločenskej ignorácií venujú ťažko chorým a zomierajúcim, bez ohľadu na svoj čas a peniaze. Vidím v tejto práci zmysel, lebo ak neurobíme zmeny teraz, keď môžme, raz sa sami staneme obeťou tohto neprajného systému.

Názov organizácie Nezisková organizácia VIATICUS
Miesto realizácie projektu Bratislava
Web www.viaticus.sk

Kontaktujte autoraPoďakovania pre darcov (perks)

  • Zobraziť ostatné

Platba (payment)5 € 5 000 €

StartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Kontakt