Pozor: Projekty sa na StartLabe zoraďujú podľa posledného prijatého daru. Ten váš je momentálne na úplnom konci. Nebojte sa, v poradí sa posunie hneď, ako získate svoj prvý dar.

O projekte

O projekte

POZNÁTE TÝCHTO ĽUDÍ A TOTO MIESTO?Takto pred 100 rokmi sa stretol výkvet vtedajšieho slovenského verejného a politického života na nádvorí dnešnej Filozofickej fakulty UK v Bratislave.

Fotografia zachytáva osadenstvo prvého "úradu vlády" na Slovensku: splnomocnencov a úradníkov Ministerstva s plnou mocou pre správu Slovenska pod vedením Vavra Šrobára (v dolnom rade šiesty zľava). Po jeho ľavej ruke sedí Milan Hodža, priamo nad ním stojí Ivan Krasko, nad Kraskom (po jeho pravej ruke) stojí Janko Jesenský...

A na pozadí historickej momentky je fasáda objektu, ktorý pôvodne slúžil ako stajňa pre kone dôstojníkov rakúsko-uhorskej armády, pre potreby ktorej monumentálny komplex budov na nábreží pôvodne vznikol. Tento náš menší objekt na malom nádvorí za 100 rokov schátral - a postupne vyprchal aj ten budovateľský étos, ktorý spája ľudí vždy, keď vzniká niečo nové.

Teraz chceme oboje vrátiť do hry. Chátrajúci objekt aj s vašou pomocou zachránime a premeníme ho nové akademicko-kultúrne centrum UniverSaal. V historickom kontexte existujúcej stavby chceme priniesť kus súčasnej architektúry, ktorá vytvorí nové miesto s novou funkciou a spoločne tam prinesieme nový život. Bude to funkčné, striedme a otvorené pre všetkých.


Predstavujeme si to takto (súčasný stav/projekt):Keď sa dobrá vec podarí, na kultúrnej mape Bratislavy pribudne nový priestor pre kultúru, filozofiu, literatúru a stretnutia študentov, profesorov i širokej verejnosti. Aby sa opäť mali kde stretávať ľudia, ktorých spája chuť meniť svet k lepšiemu.NOVÁ ARCHITEKTÚRA, NOVÁ FUNKCIA, NOVÝ ŽIVOT

Najdôležitejšiu úlohu v projekte sme zverili architektom zo štúdia PLURAL. Martin Jančok a Michal Janák sú rešpektovaní a oceňovaní autori - naposledy získali Cenu za architektúru CE ZA AR v roku 2018 za obnovu Novej synagógy v Žiline, ktorá je národnou kultúrnou pamiatkou, podobne ako aj budova Filozofickej fakulty. Po skončení rekonštrukcie bude UniverSaal prvou trvalou realizáciou štúdia Plural v hlavnom meste.Aby budova mohla po obnove plniť nové funkcie kultúrneho centra, vznikne na podlaží hlavná sála, v podkroví bude intímnejší priestor galérie a na nádvorí pribudne veľká terasa.


ČO PLÁNUJEME UROBIŤ?

  1. Otvoríme južnú fasádu budovy. To umožní intenzívny priestorový kontakt medzi interiérom a nádvorím.
  2. Vyberieme strop medzi podlažím a podkrovím. Objekt skromných pôdorysných rozmerov tým získa patričnú veľkorysosť a výšku.
  3. Otvoríme stenu v západnej časti. Zväčšíme tým hlavnú sálu a tam umiestnime pódium.
  4. Opravíme strechu a vymeníme strešnú krytinu.
  5. Vymedzíme nádvorie. Nová spevnená plocha bude slúžiť ako terasa a zároveň univerzálne pódium.

Stav a poznatky o pamiatke pre nás v roku 2018 podrobne zmapovala historička architektúry Magda Kvasnicová. Dobre poznáme historickú hodnotu stavby a preto k nej pristupujeme od začiatku s rešpektom. Návrh rekonštrukcie konzultujeme s pamiatkármi z Krajského pamiatkového úradu.KTO SME?

Združenie Univerzál založila skupina absolventov, študentov a pedagógov fakulty. Iniciátorom vzniku združenia bol vtedajší prodekan fakulty Martin Slobodník, ktorý nás žiaľ predčasne navždy opustil. Naše spoločné dielo dokončíme aj na jeho počesť.

Správnu radu združenia tvoria Viera Bartková, Monika Kapráliková a Dano Madarás. Správcom združenia je Fedor Blaščák. Revízorkou je Monika Filipová. Združenie má ďalších 20 členov.

Viac informácii nájdete na našom webe alebo Facebooku.

StartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Poďakovania pre darcov

Poďakovania pre darcovStartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Podporovatelia221

Podporovatelia

O autoroch

O autoroch

Fedor  Blaščák

Fedor Blaščák

Fedor Blaščák: filozof, staviteľ, dobrodruh. Iniciátor úspešného projektu rekonštrukcie Novej synagógy v Žiline, autor výroku "demokracia je robota navyše", hrdý dvojnásobný otec.

Názov organizácie Univerzál
Miesto realizácie projektu Bratislava
Adresa Gondova 70/2, 81499 Bratislava, Slovensko
Web https://universaal.sk

Kontaktujte autoraPoďakovania pre darcov (perks)

  • Zobraziť ostatné

Platba (payment)5 € 5 000 €

StartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Kontakt