Pozor: Projekty sa na StartLabe zoraďujú podľa posledného prijatého daru. Ten váš je momentálne na úplnom konci. Nebojte sa, v poradí sa posunie hneď, ako získate svoj prvý dar.

O projekte

O projekte

Vznik podujatia

Deň hasičov vznikol na základe myšlienky DHZ Kšinná o vytvorení kultúrno-spoločenskej udalosti s cieľom nielen prezentácie a ukážky DHZ a profesionálnych zložiek, súťaže detských a dospelých dobrovoľných hasičských tímov, ale aj ako spoločenská udalosť najmä pre detské hry, súťaže a poznávaciu a záujmovú oblasť z ochrany pred požiarom a zdravia.

Akcia Deň hasičov

V rámci Dňa hasičov prebieha súťaž detských a dospelých tímov z okolitých DHZ. Minulý rok súťažilo 35 tímov. Deti majú možnosť zabaviť sa v detskej zóne a rodičia si môžu pochutiť na dobrom jedle.
V detskej zóne nájdete kreatívne hry vyrobené z recyklovaného materiálu a skákacie hrady, na ktorých sa môžu dosýtosti zabaviť. Pokiaľ by deti lákalo vyskúšať si niečo nové, majú možnosť vyskúšať si streľbu z luku. Počas akcie sa môžete odfotiť vo Fotobudke a mať tak spomienku na toto podujatie. Deti aj dospelí tiež majú možnosť vyskúšať poskytnúť prvú pomoc pod odborným dohľadom Červeného kríža či spoznať prácu policajtov.

Z minulých ročníkov

Tento rok máme v pláne realizovať už 6. ročník tohto podujatia. V rámci predchádzajúcich ročníkov sa zrealizovať viacero aktivít, ktoré smerujú v prospech jeho rozvoja. Na základe úspešného projektu získal projekt Deň hasičov veľmi dobrú odozvu, čo potvrdzuje aj záujem a účasť nielen okolitých obcí, ale aj vzdialenejších mimo okresu Bánovce nad Bebravou.

Plány na tento rok

Tento rok by chceli vytvoriť čo najviac atrakcií pre deti, aby sa mohli čo najviac zabaviť a užiť si. Chceli by sme rozšíriť detskú zónu a to tak, že deťom vytvoríme ešte viac atrakcií, na ktorých sa budú môcť zabávať. Pokiaľ by sme vyzbierali dosť peňazí, chceli by sme deťom vytvoriť aj kreatívne workshopy.

Myšlienka

Prostredníctvom Dňa hasičov, na ktorom sa predstavia nielen okolité obce, ale aj jednotlivé zložky oblasti záchrany života a zdravia (dobrovoľné a profesionálne organizácie), občanom v našom kraji chceme dať do povedomia, aká je dôležitosť tímovej práce pri rôznych spoločenských udalostí a to najmä pre mladé generácie, spolupatričnosť medzi ľuďmi a utužovanie ľudských vzťahov. Chceme v deťoch vybudovať silu pracovať v tíme a za odmenu sa môžu zabaviť v našej detskej zóne.

Prečo potrebujeme vašu pomoc?

Chceli by sme vyrobiť nové hry a sedenia pre deti a ich rodičov, ale aj deťom dopriať všetky atrakcie zadarmo, tak ako to bolo aj minulé roky. A tak vás prosíme o pomoc aby sme ich mohli čo najviac vyrobiť a vymyslieť pre deti nové kreatívne činnosti. Pretože nie je nad detskú radosť v očiach.

Všetkých Vás srdečne pozývame :-)


Kto sme?

Sme dobrovoľní hasiči z malebnej obce Kšinná, okres Bánovce nad Bebravou. Našu základňu tvoria hasiči všetkých generácii a naďalej by sme chceli motivovať mladšie deti k tomuto zaujímavému športu. Snažíme sa zorganizovať deťom čo najviac atrakcií a učiť ich spolupráce.

Nájdete nás na facebookovej stránke : Deň hasičov Kšinná

Ale aj na instagrame: denhasicovksinna

StartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Poďakovania pre darcov

Poďakovania pre darcovStartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Podporovatelia26

Podporovatelia

O autoroch

O autoroch

Martin Hanko

Martin Hanko

Referent pre prácu s mládežou v DHZ Kšinná

Meno a priezvisko Martin Hanko
Adresa Kšinná, Slovensko

Kontaktujte autoraPoďakovania pre darcov (perks)

  • Zobraziť ostatné

Platba (payment)5 € 5 000 €

StartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Kontakt