Pozor: Projekty sa na StartLabe zoraďujú podľa posledného prijatého daru. Ten váš je momentálne na úplnom konci. Nebojte sa, v poradí sa posunie hneď, ako získate svoj prvý dar.

O projekte

O projekte

Ahojte!

Sme Kreatívni Komeňáci, ktorí sa už ďalší rok chcú pokúsiť zmeniť svoje okolie. V minulom roku sme na sídlisku, kde sídli naša škola, umiestnili kŕmidlá a búdky pre vtáčiky a informačné panely o zvieratkách, s ktorými sa často v mestách stretávame.

V súvislosti s globálnym otepľovaním, ktoré má za následok klimatické zmeny, sme sa začali zaujímať o udržateľné hospodárenie s vodou. Zistili sme, že medzi časté prejavy zmien v krajine patrí najmä dlhotrvajúce sucho a povodne, pričom tieto výkyvy môžeme zmierniť jednoduchým a prirodzeným spôsobom. Akým? Vytvorením priehlbiny, ktorá je určená na zber dažďovej vody z pevných plôch: striech, chodníkov, parkovísk a pod. Voda tak prirodzene vsiakne do podložia a nedochádza k zbytočnému odvodňovaniu krajiny.

A práve to je dôvod, prečo by sme v tomto roku radi vybudovali pred našou školou dažďovú záhradu. V súčasnosti je to len nevyužitý, zatrávnený priestor.

Dažďová záhrada je podľa literatúry výsadba umiestnená v priehlbine, ktorá umožňuje infiltráciu vody pritekajúcej zo spevnených plôch ako striech, ciest, chodníkov a kompaktných trávnikov, ktoré sa vyznačujú nízkou alebo žiadnou priepustnosťou. Dažďová záhrada znižuje povrchový odtok dažďovej vody tým, že umožní jej priesak do pôdy, a tak zníži riziko vodnej erózie, znečistenia vody, záplav a znižovania hladiny podzemnej vody. Okrem toho, že predstavuje estetický prvok, ktorý dodáva priestoru farebnosť a podporuje biodiverzitu, má viacero ďalších aspektov - rekreačno-spoločenský, výchovný, bezpečnostný a má aj sekundárne využitie – v školskom prostredí môže predstavovať ďalší priestor na outdoorovú edukáciu (výchovu môžeme v tomto prípade chápať ako vytváranie vhodných podmienok na získavanie informácií o dažďovej vode a veciach, ktoré s ňou súvisia).


Čo všetko na jej realizáciu potrebujeme?

  • naše nápady a nadšenie pre projekt

  • prácu našich rúk

  • financie - tie potrebujeme najmä na získavanie povolení, výkop priehlbiny, drenáž a rastliny na výsadbu

Ako by mala naša dažďová záhrada vyzerať?

Návrhy sme čerpali z internetu, pri samotnej realizácii sa však budeme riadiť vlastnými možnosťami a schopnosťami, pomoc nám prisľúbili aj ďalší členovia miestnej komunity.


Pomôžeme si aj Manuálom pre vybudovanie vlastnej dažďovej záhrady z internetu:

http://www.zelenarchitektura.sk/2011/08/manual-pre-vybudovanie-vlastnej-dazdovej-zahrady-1-cast/

Keď s našou myšlienkou zmeny súhlasíte a podporíte nás, radi sa Vám poďakujeme malým darčekom.


ĎAKUJEME!


Projekt Dažďová záhrada nielen okrášli, ale aj pomôže, je súčasťou vzdelávacieho programu nadácie Green Foundation - Roots & Shoots Slovakia.

O programe Roots & Shoots Slovakia:
Nadácia Green Foundation prináša, v spolupráci s medzinárodnou organizáciou Jane Goodall Institute a Slovenskou agentúrou životného prostredia, jedinečný vzdelávací program v oblasti udržateľného rozvoja. Program Roots & Shoots Slovakia je realizovaný formou komunitného projektového učenia, kde sú žiaci priamo zapojení do riešenia problémov svojho okolia, čím získavajú dôležité kompetencie pre aktívnu participáciu na veciach verejných. Viac info: http://greenfoundation.eu/

StartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Poďakovania pre darcov

Poďakovania pre darcovStartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Podporovatelia23

Podporovatelia

O autoroch

O autoroch

Eva  Neupaverová

Eva Neupaverová

Žiaci základnej školy z tímu Kreatívni Komeňáci

Simona Kuciaková

Simona Kuciaková

Projektová manažérka programu Roots and Shoots

Meno a priezvisko Eva Neupaverová
Web www.komenskehopp.edupage.org

Kontaktujte autoraPoďakovania pre darcov (perks)

  • Zobraziť ostatné

Platba (payment)5 € 5 000 €

StartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Kontakt