Pozor: Projekty sa na StartLabe zoraďujú podľa posledného prijatého daru. Ten váš je momentálne na úplnom konci. Nebojte sa, v poradí sa posunie hneď, ako získate svoj prvý dar.

O projekte

O projekte

DOBROČINNÉ KALENDÁRE 2020


Chceme vytlačiť kalendáre na rok 2020, s obrázkami od detí zo špeciálnej školy Mokrohájska. Výťažok z predaja kalendárov následne venujeme sociálne slabým rodinám s deťmi so zdravotným znevýhodnením.O čo ide?

Deti so zdravotným znevýhodnením, ktoré navštevujú špeciálnu školu, namaľovali na základe našej výzvy krásne obrázky. Súťažili v niekoľkých kategóriách a najlepšie kresby sme vybrali ako motívy jednotlivých mesiacov pre kalendár na rok 2020.

Dostali od nás vecné ceny a víťazi sa veľmi potešili zo zaslúženého miesta v kalendári. Teraz potrebujeme vytlačiť 1000 kusov. Predajom vyzbierame nemalú sumu, ktorá bude prerozdelená rodinám s deťmi so zdravotným znevýhodnením.

Navzájom si tak deti pomôžu a spoločnosť sa opäť o čosi viac priblíži k inklúzii.

Kto sme a prečo potrebujeme Vašu pomoc ?

Sme nezisková organizácia Detský fond Slovenskej republiky a každý príspevok, ktorý obdržíme na projekt Konto Bariéry, do posledného centu rozdeľujeme žiadateľom pre rodiny s deťmi so zdravotným znevýhodnením. Radi by sme ich však podporili viac, čo nám ale náš bežný rozpočet nedovoľuje. Hľadáme iné možnosti a preto potrebujeme Vašu podporu a pomoc.

Do konca roka chceme kalendáre do posledného kusu predať a výťažok prerozdeliť sociálne slabým rodinám, ktoré sa ocitli v neľahkej situácii. Život so zdravotným znevýhodnením nie je vôbec jednoduchý a potrebné pomôcky sú často krát pre rodiny nedostupné. Aj týmto gestom im môžeme vyjadriť podporu a spolupatričnosť.Konto Bariéry

Verejnoprospešná zbierka organizácie Detský fond Slovenskej republiky, ktorá už viac ako 25 rokov podporuje rodiny s deťmi so zdravotným znevýhodnením v rámci celého Slovenska. Na základe individuálnych žiadostí prerozdeľuje finančné príspevky darcov do posledného centu na kompenzačné pomôcky deťom a mladým ľuďom do 26 rokov.ĎAKUJEME, ŽE NÁM POMÁHATE POMÁHAŤ ❤


StartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Poďakovania pre darcov

Poďakovania pre darcovStartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Podporovatelia19

Podporovatelia

O autoroch

O autoroch

Detský fond  Slovenskej republiky

Detský fond Slovenskej republiky

Detský fond Slovenskej republiky je nezisková organizácia, ktorá chráni práva detí. Svojimi verejnoprospešnými aktivitami sa už viac ako 29 rokov usiluje o pomoc a podporu ohrozeným skupinám ľudí.

Simona Pretzová

Simona Pretzová

Kreatívna podpora tímu DF SR. S humorom a nadšením už niekoľko rokov pracuje s ohrozenými skupinami spoločnosti.

Klaudia Kjurčijská

Klaudia Kjurčijská

Kaja z Prievidze. Veselá optimistka, ktorá pracuje s rodinami s deťmi so zdravotným znevýhodnením v projekte Konto Bariéry.

Názov organizácie Detský fond Slovenskej republiky
Miesto realizácie projektu Bratislava
Adresa Stavbárska 38, 82107 Bratislava, Slovensko
Telefónne číslo 0903 764 354
Web www.dfsr.sk/

Kontaktujte autoraPoďakovania pre darcov (perks)

  • Zobraziť ostatné

Platba (payment)5 € 5 000 €

StartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Kontakt