Pozor: Projekty sa na StartLabe zoraďujú podľa posledného prijatého daru. Ten váš je momentálne na úplnom konci. Nebojte sa, v poradí sa posunie hneď, ako získate svoj prvý dar.

O projekte

O projekte

Sme skupina žiakov zo Základnej školy v Zemianskej Olči, ktorí v predchádzajúcich dvoch rokoch úspešne realizovali projekt úpravy čakárne a vonkajšej záhradky železničnej stanice v obci.Čo chystáme teraz?

Rozhodli sme sa ručne namaľovať mapu obce, na ktorej zobrazíme najdôležitejšie budovy a ulice v obci, aby sa ľudia vedeli lepšie zorientovať po príchode na železničnú stanicu, kam ju máme záujem umiestniť.To nie je všetko!

Aj keď v dnešnej dobe väčšina ľudí cestuje autom, predsa sa nájdu takí, ktorí z určitých dôvodov využívajú autobus.

Myslíme si, že každý človek má právo cestovať kultúrne, preto naším snom je spríjemniť prostredie autobusových zastávok. Možno sa to nezdá, ale aj malý stromček, kvietok a opravená lavička dodá ľuďom optimizmus aj na celý deň. A to je predsa dôvod niečo urobiť! Alebo nie?A na čo bude smerovať Vaša pomoc?

  1. Máme v pláne premaľovať konštrukcie, pretože to súrne potrebujú
  2. Opraviť lavičky, na ktorých sa už nedá sedieť
  3. Nahradiť umelé rozbité steny prírodným drevom
  4. Doplniť nové smetné koše, podľa možnosti na triedený odpad
  5. Vytlačiť nové cestovné poriadky
  6. Pri dostatku finančných prostriedkov vysadiť kvety a stromčeky a spríjemniť tak prostredie cestujúcim.
Každú podporu si vážime, preto Vás prosíme, aby ste si vybrali jeden z ponúkaných darčekov, ktoré sami vyrábame.Ďakujeme!


Projekt Staničkári je súčasťou vzdelávacieho programu nadácie Green Foundation - Roots & Shoots Slovakia.

O programe Roots & Shoots Slovakia:
Nadácia Green Foundation prináša, v spolupráci s medzinárodnou organizáciou Jane Goodall Institute a Slovenskou agentúrou životného prostredia, jedinečný vzdelávací program v oblasti udržateľného rozvoja. Program Roots & Shoots Slovakia je realizovaný formou komunitného projektového učenia, kde sú žiaci priamo zapojení do riešenia problémov svojho okolia, čím získavajú dôležité kompetencie pre aktívnu participáciu na veciach verejných. Viac info:
http://greenfoundation.eu/

StartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Poďakovania pre darcov

Poďakovania pre darcovStartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Podporovatelia24

Podporovatelia

O autoroch

O autoroch

Silvia Gaálová

Silvia Gaálová

Ing. Silvia Gaálová, žiaci ZŠ Zemianska Olča

Simona Kuciaková

Simona Kuciaková

Projektová manažérka programu Roots and Shoots

Meno a priezvisko Silvia Gaálová
Telefónne číslo 0907779532

Kontaktujte autoraPoďakovania pre darcov (perks)

  • Zobraziť ostatné

Platba (payment)5 € 5 000 €

StartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Kontakt