Pozor: Projekty sa na StartLabe zoraďujú podľa posledného prijatého daru. Ten váš je momentálne na úplnom konci. Nebojte sa, v poradí sa posunie hneď, ako získate svoj prvý dar.

O projekte

O projekte

Projekt terapeutickej záhrady v Trnavskej nemocnici vznikol iniciatívou mladých ľudí, ktorých dlhodobo trápi kvalita prostredia v zdravotníckych zariadeniach na Slovensku.

Všimli sme si, že areál Fakultnej nemocnice je plný zelene, avšak jej potenciál je málo využitý! Problémom je aj parkovanie áut, ktoré vytvára bariéru medzi človekom a prírodou. Príroda ponúka množstvo zdravotných benefitov a preto by v priestoroch nemocníc mala byť prioritou.

Janka študuje architektúru a vo svojej diplomovej práci sa venuje revitalizácii areálu Fakultnej nemocnice v Trnave. Po niekoľkých stretnutiach s vedením nemocnice sa jej podarilo predložiť nápad o vybudovaní prvej terapeutickej záhrady v nemocnici na Slovensku. Dohodli sa a nemocnica vyhradila priestor pri budove psychiatrického oddelenia, kde by sa táto zelená oáza mohla nachádzať.

Vybudovaním záhrady chceme prilákať ľudí do exteriéru, ktorý inšpiruje, spája a prináša radosť. Terapeutická záhrada ponúka oddychovú zónu pre klientov psychiatrie, návštevníkov a zamestnancov. Projekt nielen zlepší vzhľad nemocničného prostredia, ale prispeje aj ku kvalitatívnym charaktetistikám vplývajúcim na zdravie človeka znižovaním stresu a podporou emočného a duševného zdravia.

Arómy kvitnúcich záhonov upokojujú myseľ, znižujú svalové napätie, obnovujú prirodzené telesné biorytmy, povzbudzujú imunitný systém a regeneračné procesy. Okrem pasívneho vnímania zelene sa záhrada môže využívať aj aktívne - prostredníctvom záhradkárskych aktivít. Tie podmienia spoločenskú interakciu a ponúknu priestor pre každodennú realizáciu, ktorá je zároveň fyzickým cvičením.

Bezbarierovým dizajnom chceme zabezpečiť, aby záhradu mohol navštíviť naozaj každý. Vytvoríme mlatový chodník v úrovni už existujúceho spevneného povrchu.

Vybudujeme altánok a ping pongový stôl, osadíme lavičky s opierkou a drevenné hranoly na sedenie.

Záhony bude tvoriť rôznorodá zeleň lokálneho pôvodu. Nektárodajné rastliny prilákajú opeľovačov akými sú včely, čmeliaky či motýle. Použijeme len druhy, ktoré nie su alergénne. Takto pestré trávnaté plochy potešia nie len včielky ale aj človeka.

Včelý bufet a hmyzí hotel podporia udržiavanie rôznych druhov hmyzu v záhrade. Hmyz je nevyhnutnou súčasťou živej a zdravo fungujúcej záhrady. Moderné záhrady zriedka ponúkajú úkryty pre lienky, bystrušky alebo divé včely. Materiály a prvky obsahujúce škáry, diery a otvory rôznych veľkostí poskytujú refúgiá pre mnoho druhov hmyzu.

V neposlednom rade treba dodať, že v žiadnej záhrade nesmie chýbať voda ako jedna zo základných zložiek života. Preto tu chceme vybudovať fontánku s pitnou vodou. Návštevníci si tak budú môcť načapovať vodu do svojej fľašky alebo poliať ňou rastlinky, ktoré sa nám všetkým určite zavďačia.


Na vybudovanie záhrady budeme v nasledujúcich mesiacoch potrebovať dostatočný finančný obnos a pomoc pri brigádach.

Mlatový chodník - 2000€

Altánok - 2500€

Lavičky s opierkou - 500€

Ping Pong - 1000€

Drevenné hranoly na sedenie - 600€

Fontánka s pitnou vodou - 500€

Záhony - 1400€

Budovanie záhrady bude závisieť od získaných financií. Podľa výšky sumy, ktorá sa nám podarí vyzbierať budeme postupne pracovať na realizácií jednotlivých zložiek projektu.

StartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Poďakovania pre darcov

Poďakovania pre darcovStartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Podporovatelia144

Podporovatelia

O autoroch

O autoroch

Jana Pajchlová

Jana Pajchlová

Janka študuje architektúru na Politecnico di Milano. Vo svojej diplomovej práci sa venuje revitalizácii areálu Fakultnej nemocnice v Trnave. Zároveň je súčasťou vzdelávacieho programu Sokratov inštitút, kde sa zaujíma o aktuálne spoločenské témy. Má rada bicykle, hudbu a vegánske jedlo.

Meno a priezvisko Jana Pajchlová
Web zahradanovychzaciatkov.sk

Kontaktujte autoraPoďakovania pre darcov (perks)

  • Zobraziť ostatné

Platba (payment)5 € 5 000 €

StartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Kontakt