Pozor: Projekty sa na StartLabe zoraďujú podľa posledného prijatého daru. Ten váš je momentálne na úplnom konci. Nebojte sa, v poradí sa posunie hneď, ako získate svoj prvý dar.

O projekte

O projekte

Veríte na schopných úradníkov? My áno a chceme všetkým ukázať, že ich nie je ich málo! Preto hľadáme výnimočné príbehy zvnútra našich úradov. Chceme ich verejne vyzdvihnúť ocenením Úradnícky čin roka. Pretože dobro si zaslúži, aby sa o ňom hovorilo – a aby išlo príkladom. Na to však potrebujeme vašu pomoc.Ako bude projekt prebiehať?

Do 30. júna 2019 môžete cez webstránku uradnickycin.sk nominovať úradnícke kolektívy. Vaše nominácie rozdelíme do troch kategórií:

  1. Ústredná štátna správa (napríklad ministerstvá)
  2. Miestna štátna správa (napríklad okresné úrady)
  3. Samospráva (župy, mestá a obce)

Odborná porota zložená zo zástupcov verejného, súkromného a mimovládneho sektora vyberie najzaujímavejšie príbehy, ktoré na jeseň 2019 predstavíme verejnosti.

Chceme ukázať a oceniť úradnícke činy, ktoré:

  1. Myslia na pohodlie a záujmy používateľov verejných služieb
  2. Majú hmatateľné výsledky
  3. Vznikli a fungujú na princípoch otvorenosti a spolupráce
  4. Sú inovatívne, moderné a reagujú na vývoj v spoločnosti i vo svete

Bližšie informácie sme zavesili na web ocenenia.
Prečo potrebujeme vašu podporu?

Na ocenení Úradnícky čin roka pracujeme už niekoľko mesiacov ako dobrovoľníci. Na to, aby sme mohli výnimočné príbehy oceniť a ukázať ich celému Slovensku, teraz potrebujeme vašu pomoc.

Vyzbieranú sumu použijeme na:

  • prípravu slávnostného podujatia, na ktorom predstavíme ocenených (prenájom priestorov, produkcia, ceny šité na mieru laureátom)
  • popularizáciu ocenených príbehov (videoprofily, sociálne siete, mediálne partnerstvá, inzercia)

Podporte nás a spoločne ukážme, že Dá sa & vieme & chceme & máme.Kto sme

Ocenenie organizuje Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť (SGI) spolu s Klubom úradníkov dobrej vôle.

Inštitút sa dlhodobo venuje výskumu kvality štátu a dobrej správe vecí verejných. Prevádzkuje portály demagóg.sk a odkazprestarostu.sk.

Klub úradníkov je neformálne združenie, ktorého cieľom je prepájať a rozvíjať pracovníkov verejného sektora.

Záštitu nad ocenením prebrali Úrad vlády Slovenskej republiky, Rada pre štátnu službu a Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku.Čo sa stane, ak získame viac ako cieľovú sumu?

Ak získame 8-tisíc eur, dotiahneme na ocenenie Sama Trnku. Úradníkom vystrúha netradičnú poklonu - vtípkami na ich účet. Ako naši podporovatelia získate voľný vstup.

A pridáme ešte čosi: ocenené príbehy spracujeme do pekného e-zošita, ktorý rozošleme na úrady po celej krajine. Aby sa nasledovaniahodné príklady určite dostali tam, kde treba.

Že čo ak vyzbierame ešte viac? Ocenenie chceme udeľovať každoročne. Každé ďalšie euro odložíme bokom na budúci rok.

Ďakujeme za podporu. Veríme, že aj vďaka nej nájdeme výnimočné úradnícke príbehy, ktoré si zaslúžia našu pozornosť.

N̶e̶dá sa. N̶e̶vieme. N̶e̶chceme. N̶e̶máme!

Podporiť

Poďakovania

Poďakovania

Novinky1

​Ďakujeme! Pozývame vás na úradnícku roastshow

Update #1, 18.06.2019

Milí priatelia,

sme dojatí. Pomohli ste nám vyzbierať takmer celú cieľovú sumu za ani nie desať dní! Vďaka nej pripravíme pekný event, na ktorom oceníme výnimočných úradníkov. Zaplatíme priestory, produkciu aj ceny pre laureátov. A cez sociálne siete dostaneme ich inšpiratívne príbehy medzi ľudí.

No chceme „čerešničku" navrch! Keď sa nám podarí vyzbierať 8-tisíc eur, dotiahneme na oceňovanie roastmajstra Sama Trnku. Úradníkom vzdá netradičný hold – vtípkami na ich účet. Ako naši podporovatelia získate, samozrejme, voľný vstup.

A pridáme ešte čosi: ocenené príbehy príťažlivo spracujeme do pekne zalomeného e-zošita, ktorý rozošleme na úrady po celej krajine. Aby sa nasledovaniahodné príklady určite dostali tam, kde treba.

Pomôžte nám urobiť úradníctvo ešte lepším. Ak vám to vaša situácia dovolí, darujte opäť. Veľmi pomôže aj zdieľanie linku www.startlab.sk/uradnickycin s komentárom, prečo ste nás už podporili.

Ďakujeme – a radi vás uvidíme na roastovaní.


Podporovatelia87

Podporovatelia

O autoroch

O autoroch

Veronika Prachárová

Veronika Prachárová

Veronika je riaditeľkou Inštútu SGI a venuje sa výskumu v oblastiach prístupu k informáciám, právneho štátu a antikorupčných politík. Svoje magisterské štúdium z politológie ukončila v roku 2014 na Univerzite Komenského v Bratislave s témou diplomovej práce interdependencia v energetických vzťahoch medzi Litvou a Ruskom. V súčasnosti tam pracuje na svojom PhD. výskume na tému politiky sledovania. Publikovala štúdiu v oblasti energetickej politiky v Geopolitics Journal.

Juraj Kačur

Juraj Kačur

Juraj pôsobí ako výskumník v Inštitúte SGI. Na Masarykovej univerzite v Brne vyštudoval odbory politológia a hospodárska politika na bakalárskom stupni a odbor politológia na magisterskom stupni. Pracuje na projektoch týkajúcich sa samosprávy a kvality štátu.

Zuzana Vargová

Zuzana Vargová

Zuzana pracuje v Kancelárii prezidenta SR, kde sa venuje najmä téme zdravotníctva. Vyštudovala Právnickú fakultu na Karlovej univerzite v Prahe a krátko študovala aj v Dánsku, kde sa zameriavala na štúdium zdravotníckeho práva. Pred štyroma rokmi založila s priateľmi Klub úradníkov dobrej vôle. Pre členov Klubu, ktorý dnes združuje vyše 600 členov organizujú diskusie, prednášky či workshopy. Cieľom Klubu je prepájať iniciatívnych úradníkov a úradníčky a posilňovať v nich chuť pracovať pre verejný záujem. Zuzana je zároveň predsedníčkou správnej rady Slovenskej debatnej asociácie.

Názov organizácie Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť (SGI)
Miesto realizácie projektu Bratislava
Web www.governance.sk

Kontaktujte autoraPoďakovania (perks)

  • Zobraziť ostatné

Platba (payment)5 € 5 000 €

Kontakt