Pozor: Projekty sa na StartLabe zoraďujú podľa posledného prijatého daru. Ten váš je momentálne na úplnom konci. Nebojte sa, v poradí sa posunie hneď, ako získate svoj prvý dar.

O projekte

O projekte

Osud nadelil, Boh dopustil, ale neopustil! Ukázal svoju nekonečnú lásku v pravý čas. Aj keď sa občas zatiahnu mraky, vždy sa objaví svetlo nádeje, že slnko zas vyjde. S takou nádejou žijú tí, ktorých osud zahnal pod strechu Domu sv. Faustíny – domov na polceste vo Svidníku (Gréckokatolícka charita Prešov). Mnohé zo žien, ktoré tu zakotvili a našli dočasný domov, nikdy nezažili pravé teplo domova. Nepocítili lásku mamky, otcovské objatie ani vľúdne slová či pohladenie. Avšak sú ľudia, ktorí im túto chýbajúcu lásku ukázali a milé slovko venovali. Tým dali pocítiť blízkosť človeka. Človeka, ktorý nesúdi, neodsúdi, ale s láskou a nádejou v srdci pomôže. A vy môžete byť ďalším.

Výsledkom nášho vkladu bude hudobno-slovné CD s názvom "Ježišu, dôverujeme Ti", v ktorom sa naplno realizujú klientky Domu sv. Faustíny.

Výsledkom vášho vkladu bude „dotyk ženy", ktorej ste dali pocit potrebnosti, chýbajúcej sebahodnoty a prejavili ste záujem o ľudskú bytosť.

Vďaka vašim príspevkom zrealizujeme našu túžbu vydať vlastné hudobno-slovné CD. Pre podporovateľov sme pripravili niekoľko zaujímavých darčekov, ktoré tvoria samotné klientky.KDE HĽADÁME INŠPIRÁCIU?

S príchodom novej klientky do zariadenia, prichádza nová žena so svojou vlastnou životnou cestou. Každá z nich dokáže na svet nazerať úplne inak. Ich vnímanie mnohých motivuje k nájdeniu vlastnej pokory alebo prinúteniu na tichú vďaku za každodenné dary. Preto aj výber piesní je inšpirovaný práve ich životnými príbehmi. Smútok aj radosť. Smiech, ale i plač. Chýbajúca láska, nedostatok nehy, nepoznanie mamy a ťažké jazvy na srdci. No zároveň radosť z poznania niečoho iného a nájdenie doposiaľ nepoznaného.

Sme v regióne, ktorý sa vyznačuje prítomnosťou Rusínov a ich kultúrou. Tá výrazne vplýva aj na naše spevácke pôsobenie. Aj keď dievčatá nie sú z tohto regiónu, práve táto kultúra, jazyk i piesne ich chytili za srdcia. Preto bude CD nahrané v rusínskom jazyku obohatené práve rusínskymi skladbami.
Pri jeho tvorbe spolupracujeme s rusínskym redaktorom RTVS Michalom Tomášom Babjakom, speváčkou Hankou Servickou, rusínskou spisovateľkou Ľudmilou Šandalovou, Danielom Hicom a hudobne nás sprevádza harmonikár Kamil Keselica.
Za propagačné video ďakujeme Marekovi Rohaľovi.
O DIEVČENSKOM ZBORE FAUSTÍNKY

Začali sme veľmi nenápadne. Pred rokmi, keď sme vypĺňali program na Deň otvorených dverí. Rusínsky jazyk, kultúra aj spev nás chytili za srdcia, a napĺňali nás radosťou. Postupne spevácky zbor začali pozývať na rôzne podujatia v meste a blízkom okolí, až sme sa stali súčasťou svidníckeho rusínskeho života. Túžba vydať vlastné CD tak postupne získavala reálny rozmer.

Dievčenský spevácky zbor Faustínky pôsobí pri Dome sv. Faustíny vo Svidníku (Gréckokatolícka charita Prešov). Zbor pozostáva z dievčat a žien, ktoré využívajú služby domova na polceste v sprievode zamestnankýň. Ide o dievčatá s ťažkým životným osudom. Sú to prevažne odchovankyne detských domovov, ženy, ktoré sa ocitli na ulici alebo v neľahkej životnej situácii. V našom zariadení sa im snažíme odbornými a ďalšími službami prinavrátiť občas stratený zmysel života, rozvíjať zmysel pre zodpovednosť a viesť ich k samostatnému a nezávislému životu.ĎAKUJEME

StartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Poďakovania pre darcov

Poďakovania pre darcovStartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Podporovatelia4

Podporovatelia

O autoroch

O autoroch

Silvia Hrabčáková

Silvia Hrabčáková

Pracuje v Gréckokatolíckej charite Prešov ako manažérka vzťahov s verejnosťou.

Helena Paňková

Helena Paňková

Vedúca zariadenia Dom sv. Faustíny vo Svidníku a častokrát druhou mamou pre dievčatá.

Názov organizácie Gréckokatolícka charita Prešov
Miesto realizácie projektu Prešov
Adresa Hlavná 2, 08001 Prešov, Slovensko
Telefónne číslo 0910842599
Web www.gkcharita-po.sk

Kontaktujte autoraPoďakovania pre darcov (perks)

  • Zobraziť ostatné

Platba (payment)5 € 5 000 €

StartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Kontakt