Faustínky - srdcom nôtené rusínske skladby

Faustínky - srdcom nôtené rusínske skladby

Dievčenský zbor Faustínky chce svoj talent premeniť na radosť a vydať hudobno-slovné CD. Zbor tvoria dievčatá, ktoré dočasne zakotvili v službách Charity. Mnohé z nich nepocítili lásku mamy, otcovo objatie ani vľúdne slovo. Avšak našli sa ľudia, ktorí im chýbajúcu lásku ukázali. Tým dali pocítiť blízkosť človeka, ktorí nesúdi, neodsúdi, ale s láskou pomôže. Aj vy môžete byť jedným z nich...

Hudba
Faustínky - srdcom nôtené rusínske skladby
Získaná suma
3%

40 €

z cieľovej sumy
1 600 €

Kampaň skončená, cieľovú sumu sa nepodarilo naplniť.

O projekte

Osud nadelil, Boh dopustil, ale neopustil! Ukázal svoju nekonečnú lásku v pravý čas. Aj keď sa občas zatiahnu mraky, vždy sa objaví svetlo nádeje, že slnko zas vyjde. S takou nádejou žijú tí, ktorých osud zahnal pod strechu Domu sv. Faustíny – domov na polceste vo Svidníku (Gréckokatolícka charita Prešov). Mnohé zo žien, ktoré tu zakotvili a našli dočasný domov, nikdy nezažili pravé teplo domova. Nepocítili lásku mamky, otcovské objatie ani vľúdne slová či pohladenie. Avšak sú ľudia, ktorí im túto chýbajúcu lásku ukázali a milé slovko venovali. Tým dali pocítiť blízkosť človeka. Človeka, ktorý nesúdi, neodsúdi, ale s láskou a nádejou v srdci pomôže. A vy môžete byť ďalším.

Výsledkom nášho vkladu bude hudobno-slovné CD s názvom "Ježišu, dôverujeme Ti", v ktorom sa naplno realizujú klientky Domu sv. Faustíny.

Výsledkom vášho vkladu bude „dotyk ženy", ktorej ste dali pocit potrebnosti, chýbajúcej sebahodnoty a prejavili ste záujem o ľudskú bytosť.

Vďaka vašim príspevkom zrealizujeme našu túžbu vydať vlastné hudobno-slovné CD. Pre podporovateľov sme pripravili niekoľko zaujímavých darčekov, ktoré tvoria samotné klientky.KDE HĽADÁME INŠPIRÁCIU?

S príchodom novej klientky do zariadenia, prichádza nová žena so svojou vlastnou životnou cestou. Každá z nich dokáže na svet nazerať úplne inak. Ich vnímanie mnohých motivuje k nájdeniu vlastnej pokory alebo prinúteniu na tichú vďaku za každodenné dary. Preto aj výber piesní je inšpirovaný práve ich životnými príbehmi. Smútok aj radosť. Smiech, ale i plač. Chýbajúca láska, nedostatok nehy, nepoznanie mamy a ťažké jazvy na srdci. No zároveň radosť z poznania niečoho iného a nájdenie doposiaľ nepoznaného.

Sme v regióne, ktorý sa vyznačuje prítomnosťou Rusínov a ich kultúrou. Tá výrazne vplýva aj na naše spevácke pôsobenie. Aj keď dievčatá nie sú z tohto regiónu, práve táto kultúra, jazyk i piesne ich chytili za srdcia. Preto bude CD nahrané v rusínskom jazyku obohatené práve rusínskymi skladbami.
Pri jeho tvorbe spolupracujeme s rusínskym redaktorom RTVS Michalom Tomášom Babjakom, speváčkou Hankou Servickou, rusínskou spisovateľkou Ľudmilou Šandalovou, Danielom Hicom a hudobne nás sprevádza harmonikár Kamil Keselica.
Za propagačné video ďakujeme Marekovi Rohaľovi.
O DIEVČENSKOM ZBORE FAUSTÍNKY

Začali sme veľmi nenápadne. Pred rokmi, keď sme vypĺňali program na Deň otvorených dverí. Rusínsky jazyk, kultúra aj spev nás chytili za srdcia, a napĺňali nás radosťou. Postupne spevácky zbor začali pozývať na rôzne podujatia v meste a blízkom okolí, až sme sa stali súčasťou svidníckeho rusínskeho života. Túžba vydať vlastné CD tak postupne získavala reálny rozmer.

Dievčenský spevácky zbor Faustínky pôsobí pri Dome sv. Faustíny vo Svidníku (Gréckokatolícka charita Prešov). Zbor pozostáva z dievčat a žien, ktoré využívajú služby domova na polceste v sprievode zamestnankýň. Ide o dievčatá s ťažkým životným osudom. Sú to prevažne odchovankyne detských domovov, ženy, ktoré sa ocitli na ulici alebo v neľahkej životnej situácii. V našom zariadení sa im snažíme odbornými a ďalšími službami prinavrátiť občas stratený zmysel života, rozvíjať zmysel pre zodpovednosť a viesť ich k samostatnému a nezávislému životu.ĎAKUJEME

O projekte

Chcem podporiť!

Nepotrebujete poďakovanie? Tak darujte sumu podľa svojho uváženia a získajte našu vďaku.

Zbierka básní "Sen sa mení na skutočnosť" + CD "Ježišu, dôverujeme Ti"

Minimálna výška príspevku

20

Poštovné je na nás :)

Ručne tvorený vankúš "SOVIČKA" + CD "Ježišu, dôverujeme Ti"

Minimálna výška príspevku

35

Poštovné je na nás :)

Ručne tvorená kabelka "Faustínka" + CD "Ježišu, dôverujeme Ti"

Minimálna výška príspevku

55

Poštovné je na nás :)

Zbierka básní + vankúš + kabelka + CD "Ježišu, dôverujeme Ti"

Minimálna výška príspevku

95

Poštovné je na nás :)

Súkromný koncert u vás doma

Minimálna výška príspevku

250

Podporovatelia

👤 Ľuba Kubišová

💬 Špivajte!

5 €

👤 Anonymný podporovateľ

💬 Držím palce a veľmi vám fandím :)

20 €

👤 TOMÁŠ MICHAL BABJÁK

10 €

👤 Anonymný podporovateľ

5 €

Autori

Miesto realizácie projektu

Bratislavský kraj

Gréckokatolícka charita Prešov

Gréckokatolícka charita Prešov

Helena Paňková

Helena Paňková

Vedúca zariadenia Dom sv. Faustíny vo Svidníku a častokrát druhou mamou pre dievčatá.

Kontaktovať autora

Máte otázku k projektu či odmenám? Napíšte priamo autorom kampane. Vaša správa z formulára im príde ako email.

Odmeny

Chcem podporiť!

Nepotrebujete poďakovanie? Tak darujte sumu podľa svojho uváženia a získajte našu vďaku.

Zbierka básní "Sen sa mení na skutočnosť" + CD "Ježišu, dôverujeme Ti"

Minimálna výška príspevku

20

Poštovné je na nás :)

Ručne tvorený vankúš "SOVIČKA" + CD "Ježišu, dôverujeme Ti"

Minimálna výška príspevku

35

Poštovné je na nás :)

Ručne tvorená kabelka "Faustínka" + CD "Ježišu, dôverujeme Ti"

Minimálna výška príspevku

55

Poštovné je na nás :)

Zbierka básní + vankúš + kabelka + CD "Ježišu, dôverujeme Ti"

Minimálna výška príspevku

95

Poštovné je na nás :)

Súkromný koncert u vás doma

Minimálna výška príspevku

250