Pozor: Projekty sa na StartLabe zoraďujú podľa posledného prijatého daru. Ten váš je momentálne na úplnom konci. Nebojte sa, v poradí sa posunie hneď, ako získate svoj prvý dar.

O projekte

O projekte

Už štvrtý rok pripravujeme sprievod a festival PRIDE Košice, ktorým chceme prispieť k zviditeľneniu, podpore práv a zlepšeniu postavenia LGBTI ľudí na východnom Slovensku.

Prečo práve na východnom Slovensku? S rastúcou vzdialenosťou od ekonomických a kultúrnych centier totiž klesá priestor na sebarealizáciu či akceptáciu LGBTI ľudí. Aspoň na niekoľko dní v roku by sme radi pre túto, na východe krajiny takmer neviditeľnú menšinu, vytvorili jej vlastný priestor a pozvali do neho širokú verejnosť na priateľskú návštevu.

Sprievod a festival PRIDE Košice sa uskutoční v týždni od 27. augusta do 3. septembra 2016 v Košiciach. Súčasťou festivalu budú divadelné predstavenia, diskusie, prezentácie neziskových organizácií, koncerty a párty.

Všetky informácie a novinky nájdete na tejto linke: https://www.facebook.com/events/545844882243066/

Víziou PRIDE Košice je:

  • spoločnosť, ktorá akceptuje LGBTI jednotlivca a komunitu ako svoju súčasť, a pre ktorú sú menšiny zdrojom inšpirácie a obohatenia
  • angažovaná komunita, ktorá je akceptovaná spoločnosťou a sebou samou
  • svet, kde PRIDE je oslavou prekonaných predsudkov a strachu z odlišností

Prečo nás podporiť?

Zúčastnite sa s nami a podporte PRIDE Košice 2016 – dozviete sa, ako sa v našej krajine žije lesbám, gejom, bisexuálnym a transrodovým ľuďom. PRIDE Košice pomáha prekonávať strach z neznámeho, odlišného a bojovať proti predsudkom.

Organizácia sprievodu a festivalu PRIDE Košice stojí primárne na obetavej práci našich dobrovoľníčok a dobrovoľníkov, ktoré/í ju vykonávajú bez nároku na odmenu.

Potrebujeme však finančné prostriedky, aby sme mohli zabezpečiť:

  • sprievodný program festivalu, ktorého väčšina je prístupná zadarmo
  • tričká a vesty pre našich dobrovoľníkov a dobrovoľníčky, ktorí/é počas sprievodu dohliadajú na bezpečnosť a usmerňujú účastníkov a účastníčky
  • zdravotný dozor a bezpečnostnú službu
  • organizáciu stánkov na trhu neziskových organizácií
  • … ako aj množstvo ďalších menších či väčších nákladov, ako sú kancelárske potreby, pohonné hmoty či ubytovanie našich hostí

Odmeny

Ďakujeme, že vám nie sú ľahostajné ľudské práva LGBTI ľudí na Slovensku! Za vašu podporu sme pre vás pripravili tieto odmeny:

Fairtrade tričko z limitovanej edície PRIDE Košice 2016

Malá dúhová vlajka

Veľká dúhová vlajka

Silikónový náramok

Odznak PRIDE Košice 2016

Organizátor

Občianske združenie Saplinq vzniklo v roku 2012. Pôsobí primárne na východnom Slovensku, zameriava sa hlavne na rurálne oblasti a menšie mestá. Saplinq pomáha a prispieva k budovaniu komunity ľudí inej než heterosexuálnej orientácie a sexuálnej identity (ďalej len "queer komunita" a "queer ľudia"). Saplinq vyhľadáva, podporuje a rozvíja iniciatívy queer ľudí. Poskytuje konzultačnú pomoc queer iniciatívam. Buduje a rozširuje siete queer aktivistov a aktivistiek na Slovensku a prepája ich so zahraničím. Saplinq vyučuje, vzdeláva a vedie budúcich LGBT lídrov a líderky. Propaguje osobnú zodpovednosť vo vzťahu k veciam verejným, vlastnému životu a k hľadaniu a napĺňaniu osobného šťastia. Činnosť a aktivity združenia Saplinq sú založené prevažne na dobrovoľníckej báze.

Použité fotografie: © Tomáš Halász

Fotografie odmien: © Juraj Víg


StartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Poďakovania pre darcov

Poďakovania pre darcovStartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Podporovatelia33

Podporovatelia

O autoroch

O autoroch

Róbert Furiel

Róbert Furiel

Pohybujem sa v oblasti LGBT+ aktivizmu už od čias strednej školy. Spoluzakladal som Dúhový PRIDE Bratislava, kde som tri roky aj pôsobil. Tri roky som tiež pôsobil v Charlie, queer združení univerzity Karlovej. Chcem, aby bolo Slovensko krajinou, kde môžu vyrastať moje deti.

Názov organizácie Saplinq
Miesto realizácie projektu Zlaté Moravce
Adresa Viničná 36, 95301 Zlaté Moravce, Slovensko
Web pridekosice.sk

Kontaktujte autoraPoďakovania pre darcov (perks)

  • Zobraziť ostatné

Platba (payment)5 € 5 000 €

StartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Kontakt